Historia

I 30 års tid har Etteplan stakat ut vägen inom konstruktionsområdet. Företaget har varit en föregångare inom såväl konstruktionsarbete och konstruktionsmetoder som inom utveckling av affärsmodeller: vi har förutsett våra kunders behov genom att exempelvis som första nordiska företag i konstruktionsbranschen öppna ett kontor i Kina. De första produktifierade tjänsterna på området effektiviserar våra kunders verksamhet och konkurrenskraften för deras produkter. På 30 år har vi växt från ett litet ingenjörskontor i finska Hollola till ett globalt företag inom konstruktionsbranschen med spetskompetens och branschens mest konkurrenskraftiga servicelösningar.

  Företaget grundades avfyra teknikkonsultentreprenörer: Ensio Juotasniemi, Tero Elomaa, Tapani Mönkkönen och Esko Poltto, som lät initialerna till sina förnamn bilda Ette-delen av företagsnamnet.
  Etteplans första företagslån föranleddes av ett datorköp. År 1985 kostade en dator
320 000 finska mark (cirka
54 000 euro).
  En ny affärsmodell infördes år 1998 när Valmet och Etteplan avtalade om att 30 konstruktionsplanerare skulle övergå till Etteplan. Totalt har närmare 500 anställa övergått till att arbeta för Etteplan genom utkontrakteringar.
  Etteplan noterades på Helsingforsbörsens NM-lista i april 2000. Företagets avdelning för internationella funktioner grundades strax efter listningen.
  Kompetensbasen utökades under 2000-talet genom företagsförvärv i framför allt Finland och Sverige. Företaget blev en betydande samarbetspartner för bl.a. flyg- och försvarsmaterielbranschen samt för tillverkare av medicinsk apparatur.
  Etteplan grundade som första nordiska företag inom konstruktionsbranschen ett kontor i Kina. Vi har redan betjänat över 120 kunder i Kina.
  Etteplan har sedan 2009 etappvis övergått till mervärdestjänster och lösningsverksamhet. Förändringen av affärsmodellen är en förutsättning för tillväxt och lönsamhet.
  Etteplan är en branschpionjär inom avancerade konstruktionsmetoder och utveckling av serviceprodukter. De nyaste teknologierna och verktygen utnyttjas i tjänsterna.