Tekninen laskenta

Tekninen laskenta, simulointi ja analysointi kuuluvat Etteplanin ydinosaamiseen. Osaamisalueitamme ovat mm. komponenttien ja järjestelmien staattisten ja dynaamisten ominaisuuksien ja kestävyyden selvitykset, vaurioanalyysit ja simuloinnit.

Toiminnan korkean laadun takeena on yli 60 huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan tuntee syvällisesti mm. ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden, prosessiteollisuuden, hissi- ja liukuporrasteollisuuden, nostureiden ja nostolaitteiden valmistajien, auto- ja kuljetusteollisuuden, robotiikan, kaivosteollisuuden, offshore-, energia- ja voimantuotantoteollisuuden sekä kuluttajaelektroniikkateollisuuden toimialakohtaiset haasteet. Etteplanin suorittamien analyysien laadun ja tarkkuuden takaa osaltaan myös edistyksellisimpien ohjelmistojen käyttö.

Etteplanilla on tarvittavat työkalut ja osaaminen yksittäisten osien tai kokonaisten konekokoonpanojen lujuuden varmistamiseksi tai sarjavalmistukseen käytettävän laitteen käyttöiän optimoimiseksi. Asiakkaat kääntyvät Etteplanin puoleen niin pienissä teknisen laskennan ja analyysin tehtävissä, joissa tuemme asiakkaan teknisen laskennan osaamista, kuin mittavissa, monialaista osaamista edellyttävissä kehitysprojekteissa.

 

Palvelut

Etteplanin tavoitteena on aina asiakkaan suunnitelmien kehittäminen ja todentaminen parhaita käytäntöjä ja menetelmiä soveltaen. Autamme asiakkaitamme tuotekehitystä koskevissa päätöksissä tuotteen koko elinkaaren ajan. Esimerkkejä palveluistamme:

 • Rakenteellinen mekaniikka (lineaariset ja epälineaariset staattiset analyysit, transienttianalyysit, dynaamisten vasteiden laskenta, roottoridynamiikan analyysit sekä murtumismekaniikka)
 • Virtausanalyysit (aero-, hydro- ja termodynamiikka)
 • Elektroniikan jäähdytyksen suunnittelu
 • Puhdastilojen ilmanvaihdon sekä tehokasta jäähdytystä vaativien tilojen, kuten datakeskusten, ilmastoinnin ja jäähdytyksen suunnittelu
 • Topologian, muodon ja toiminnallisuuden optimointi
 • Järjestelmän toiminnan matemaattinen mallinnus (esim. voimansiirron, hydrauliikan, ilmastointijärjestelmien ja hybridijärjestelmien käyttäytyminen Simulinkin, Dymolan ja C++:n avulla)
 • Suunnitelmakriteerit, standardit ja normit ilmailu-, prosessi-, offshore-, kone- ja junateollisuudessa
 • Painelaitteisiin ja -putkistoihin liittyvät laskennat ja analyysit kansainvälisten standardien mukaisesti
 • Komposiittirakenteiden T&K
 • Seismiset analyysit kansainvälisten normien mukaisesti

 


Toimitusmallit

Palvelumme kattavat kaiken yksinkertaisista laskentapalveluista pitkälle edistyneeseen monifysikaaliseen mallinnukseen, simulointiin ja analysointiin. Etteplanin asiantuntijat voivat ottaa myös täyden vastuun projektinhallinnasta tuote- ja menetelmäkehityshankkeissa. Insinöörimme voivat työskennellä joko Etteplanin omissa toimistoissa itsenäisissä projekteissa tai asiakkaan tiloissa tämän johtamissa T&K-projekteissa.

 

Asiakkaita ja referenssejä

 • ABB
 • Andritz
 • Atlas-Copco
 • BAE Systems
 • Bombardier
 • Cargotec
 • Dellner Brakes
 • DSB
 • Ericsson
 • Kone
 • Metso
 • Outotec
 • Sandvik
 • Technip
 • The Switch
 • Rolls Royce
 • SAAB AB (ilmailu- ja puolustusteollisuusyhtiö)
 • Siemens Industrial Turbomachinery
 • SL (Stor Stockholms Lokaltrafik)
 • STX
 • Volvo AB
 • WalleniusWater
 • Westinghouse

 

Yhteystiedot

Lisätietoja Etteplanin teknisen laskennan palveluista antavat:

Heikki Tenovaara, puh. +358 10 307 2219, tai e-mail: heikki.tenovaara(at)etteplan.com
Anders Helmersson, puh. +46 702 29 02 10, tai e-mail: anders.helmersson(at)etteplan.com
Star Chang, puh. + 86 5125 768 9999, tai e-mail: star.chang(at)etteplan.com