Konstruktionanalys

Kärnan för Etteplans erbjudande inom konstruktionsanalys utgörs av tekniska beräkningar, simuleringar och analyser. Till våra kompetensområden hör utredningar, analyser och simuleringar av statiska och dynamiska egenskaper hos mekaniska strukturer.

Etteplan har fler än 60 högutbildade experter i Finland, Sverige och Kina som säkerställer kvalitetslösningar i världsklass. Etteplan har djupgående kunskap om de industrispecifika utmaningarna inom flyg- och militärindustrin, processindustrin, hissar och rulltrappor, kranar och lyftanordningar, fordons- och transportindustrin, robotik, gruvindustrin, offshoreteknik, energiindustri samt konsumentelektronik. Kvaliteten och precisionen på Etteplans analyser förbättras ytterligare genom användning av de mest avancerade analysprogrammen.

Etteplan har de verktyg och kunskaper som krävs för att kontrollera hållfastheten hos både enskilda komponenter och hela maskiner eller för livstidsoptimering av utrustning i serieproduktion. Våra kunder anlitar oss både till stöd för sina egna beräkningsavdelningar vid mindre beräkningar och analyser och för hela utvecklingsprojekt som kräver kunskap inom en mängd olika discipliner.

 

Våra tjänster

Etteplan strävar efter att tillämpa beprövade rutiner och rätt metoder för att förbättra och verifiera kundernas konstruktioner. Vi har kompetensen och kan bistå kunderna med råd vid beslut om konstruktionsförändringar genom hela produktlivscykeln. Våra tjänster omfattar:

 • Strukturmekanik: linjära och icke linjära statiska analyser, transienta analyser, analyser av dynamisk respons, rotordynamisk analys, analys av sprickutbredning
 • Strömningsmekanik: aero-, hydro- och termodynamiska analyser
 • Elektronikkylning
 • Utformning av ventilation för miljöer med höga renhets- och/eller kylningskrav (t.ex. renrum, datorhallar)
 • Topologi-, form- och funktionsoptimering
 • Matematisk modellering av systembeteende (t.ex. drivlinor, hydraulik, luftkonditioneringssystem och batteri- och hybridsystem med verktyg som Simulink, Dymola, C++)
 • Strukturell integritet, konstruktionskriterier, standarder och normer inom flyg- och rymd-, process-, offshore-, maskin- och järnvägsindustrin
 • Beräkningar och analyser för tryckkärl och rörledningar enligt globala standarder
 • Forskning och utveckling inom kompositkonstruktioner
 • Seismiska analyser inklusive kunskap om olika normer och standarder

 


Leveransmodeller

Våra tjänster inkluderar allt från enklare beräkningar till mer avancerad multifysisk modellering, simulering och analys. Etteplans experter kan även ta över ansvaret för hela projektledningen vid produkt- och metodutveckling. Våra ingenjörer arbetar både på Etteplans kontor och i kundernas lokaler, vilket innebär att vi både kan genomföra fristående interna projekt och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt under kundens ledning.

 

Kunder och referenser

 • ABB
 • Andritz
 • Atlas-Copco
 • BAE Systems
 • Bombardier
 • Cargotec
 • Dellner Brakes
 • DSB
 • Ericsson
 • Kone
 • Metso
 • Outotec
 • Sandvik
 • Technip
 • The Switch
 • Rolls Royce
 • SAAB AB (luftfarts- och försvarsindustri)
 • Siemens Industrial Turbomachinery
 • SL (Stor Stockholms Lokaltrafik)
 • STX
 • Volvo AB
 • WalleniusWater
 • Westinghouse

 

Kontakt

För mer information om Etteplans tjänster inom konstruktionsanalys, vänligen kontakta:

Anders Helmersson, tfn +46 702 29 02 10 eller e-post: anders.helmersson(at)etteplan.com
Heikki Tenovaara, tfn +358 10 307 2219 eller e-post: heikki.tenovaara(at)etteplan.com