Close

Testilaboratorio

Elektroniikkalaitteen laitevika voi johtua monesta eri syystä: elektroniikan ja/tai mekaniikan designista, kokoonpanossa tapahtuneesta virheestä tai huonosta työmenetelmästä, komponentin laatupoikkeamasta tai yksinkertaisesti huonolaatuisesta komponentista. Komponentin valinnassa pitäisi aina tunnistaa, mitkä tekijät ovat kyseisessä komponentissa sen luotettavuuden kannalta kriittisiä.

Olipa laitevian taustalla mikä syy tahansa, tärkeintä on löytää vian juurisyy, jotta oikea vika voidaan korjata. Ja mitä nopeammin vika korjataan, sitä nopeammin tuote saadaan markkinoille. Vika-analyysin kautta saatava tieto on tärkeää, sillä pienikin vika laitteessa voi tarkoittaa merkittäviä takuukustannuksia ja heikentää tuotemerkin imagoa.

Testilaboratorio paljastaa piilevät viat

Etteplanilla vika-analyysi- ja ympäristötestauslaboratorioissa voidaan varmistaa nopeasti, täyttääkö laitteen prototyyppi sille asetetut tuotevaatimukset. Etteplanilla samat asiantuntijat työskentelevät sekä vika-analyysin että ympäristötestauksen parissa. Tästä on huomattavaa etua, sillä jos testattavassa laitteessa menee jotain rikki, niin vika-analyysin avulla juurisyy rikkoutumiselle löytyy nopeammin ja vikaantumisen syy voidaan korjata.

Monipuolisuus on vahvuutemme

 

Suunnittelu- ja testaustalona tunnemme riskit myös valmistuksen, kokoonpanon ja lopputestauksen vaiheissa, ja osaamme kiinnittää niihin huomiota niin testauksen suunnittelussa kuin tulosten ja vikojen analysoinnissakin.

Tiedämme oikeat kysymykset


Asiantuntemuksemme kattaa laajan kirjon eri tuotteita eri toimialoilta. Osa ammattitaitoamme on osata kysyä asiakkaalta laitekohtaisesti oikeat kysymykset sekä selvittää asiakkaan tarpeet, jolla varmistetaan, että testeissä ei jää huomaamatta mitään piileviä vikoja. 

Tarjoamme asiakkaillemme testin lisäksi myös analyysin testien tuloksista. Analyysin perusteella asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä ja priorisoida laitteen kehityskohteita.

Osaamisalueemme:

  • vika-analyysi- ja ympäristötestaus
  • radiotestaus
  • EMC-testaus (akkreditoitu)
  • yhteensopivuustestaus
  • antenni- ja suorituskykytestaus
  • sertifiointikonsultointi

Testilaboratorio

Liittyvä sisältö

SKS Automaatio

SKS Automaatio muutti teollisuuden koneiden ja prosessien valvonnan digitaaliseksi hyödyntämällä teollisen internetin (IoT) mahdollisuuksia. Yrityksen kehittämä IoTKey-palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu koneiden ja prosessien valvontaan ja ennakoivaan huoltoon. Etteplan toimi tuotekehitysprojektissa teknologiakumppanina.

Tuotekehitys

Asiakkaamme osaavat valmistaa maailman edistyksellisimpiä laitteita ja ymmärtävät, missä heidän pitää kehittyä ollakseen kärjessä myös tulevaisuudessa. Etteplan auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan
Sami Inkilä
Sami Inkilä
Failure Analysis Specialist
Ismo Kaastinen
Ismo Kaastinen
Laboratory Manager