Close

Testilaboratorio

EMC-testit ovat pakollisia kaikille elektronisille laitteille

 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus- eli EMC-testauksella varmistetaan, että elektroniikkatuotteet ovat viranomaisvaatimusten mukaisia. Kattavat emissio- ja immuniteettitestit varmistavat tuotteen häiriöttömän toiminnan erilaisissa kotitalous- ja teollisuusympäristöissä.

Akkreditoitu EMC-testaus

Etteplan-konserniin kuuluvan Espotel Oy:lla on akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukainen kaupallinen EMC-testauslaboratorio- akkreditointitunnus T298, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme standardien mukaisia akkreditoituja sähkömagneettisen yhteensopivuuden eli EMC-testauksia. Espotel Oy:n akkreditoitu pätevyysalue on nähtävissä FINASin internetsivuilla: https://www.finas.fi/Documents/T298_A01_2016.pdf. Akkreditoituja kaupallisia EMC-testauslaboratorioita on Suomessa vain muutama.

T298_rgb.jpg

EMC and RF testing

Etteplan provides all of the development work and standardized EMC and RF testing required by the customer. We are thus able to significantly expedite our customers’ product development.

Whatever the product’s EMC or RF performance problem, we will solve it using top-of-the-line expertise, automated measurement equipment and test environments. We supply quick, cost-effective service.

We also offer certification consultation services and approval services on a turnkey basis.

Etteplanin testilaboratorio paljastaa piilevät viat

Elektroniikkalaitteen laitevika voi johtua monesta eri syystä: elektroniikan ja/tai mekaniikan designista, kokoonpanossa tapahtuneesta virheestä tai huonosta työmenetelmästä tai komponentin laatupoikkeamasta.

Olipa laitevian taustalla mikä syy tahansa, tärkeintä on löytää vian juurisyy. Pienikin vika laitteessa voi tarkoittaa merkittäviä takuukustannuksia ja heikentää tuotemerkin imagoa.

Vika-analyysi ja ympäristötestaus tukevat toisiaan

Etteplanilla vika-analyysi- ja ympäristötestauslaboratorioissa voidaan varmistaa nopeasti, täyttääkö laitteen prototyyppi sille asetetut tuotevaatimukset. Osa ammattitaitoamme on tunnistaa luotettavuuden kannalta riskikomponentit, joiden pohjalta testaus tehdään.

Vika-analyysejä tehdessämme ymmärrämme vikaantumismekanismeja, joiden avulla osaamme valita tuotteelle oikeanlaisia rasituksia ja rasitustasoja ympäristötesteihin.

Monipuolisuus takaa laadun

 

Suunnittelu- ja testaustalona tunnemme riskit valmistuksen, kokoonpanon ja lopputestauksen vaiheissa ja osaamme kiinnittää niihin huomiota niin testauksen suunnittelussa kuin tulosten ja vikojen analysoinnissakin.

Asiakkaan antamasta toimeksiannosta riippuen pyrimme laatimaan myös analyysin testien tuloksista. Analyysin perusteella asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä ja priorisoida laitteen kehityskohteita. Etteplanin vahvuus perustuu laajaan teknologiaosaamiseen eri toimialoilta. Osa ammattitaitoamme on osata kysyä asiakkaalta laitekohtaisesti oikeat kysymykset sekä selvittää asiakkaan tarpeet, jolla varmistetaan, että testeissä ei jää huomaamatta piileviä vikoja.

Liittyvä sisältö

SKS Automaatio

SKS Automaatio muutti teollisuuden koneiden ja prosessien valvonnan digitaaliseksi hyödyntämällä teollisen internetin (IoT) mahdollisuuksia. Yrityksen kehittämä IoTKey-palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu koneiden ja prosessien valvontaan ja ennakoivaan huoltoon. Etteplan toimi tuotekehitysprojektissa teknologiakumppanina.

Tuotekehitys

Asiakkaamme osaavat valmistaa maailman edistyksellisimpiä laitteita ja ymmärtävät, missä heidän pitää kehittyä ollakseen kärjessä myös tulevaisuudessa. Etteplan auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan
Ismo Kaastinen
Ismo Kaastinen
Laboratory Manager
Sami Inkilä
Sami Inkilä
Failure Analysis Specialist