Close

Tuotekehitystestaus

Yleisesti arvioidaan, että tuotteissa olevista virheistä 80 prosenttia tehdään tuotekehityksessä ja 20 prosenttia tuotannossa. Tämä tekee testaamisesta ja testattavuuden suunnittelusta jo tuotekehityksen aikana erittäin tärkeää. Tuotekehityksen aikana tehty automatisoitu testaus tekee tuotekehityksestä nopeampaa, laadukkaampaa ja tuote saadaan valmiimpana tuotantoon. 

Tuote kuntoon testauksella

Mitä enemmän tuotteesta löydetään vikoja tuotekehityksen aikana, sitä parempi. Sen testaaminen, että laite toimii toivotulla tavalla ja täyttää sille asetetut tuotekohtaiset vaatimusmäärittelyt, vie jo lähes puolet tuotekehitykseen käytetystä ajasta. Tämä on kuitenkin tärkeää ja taloudellisesti kannattavaa, sillä mitä myöhemmässä vaiheessa tuotekehitysprojektia vikoja löytyy, sitä kalliimmaksi se tulee yritykselle – puhumattakaan mahdollisesta yritykselle aiheutuvasta mainehaitasta, jos vika ilmenee vasta silloin, kun laite on jo loppuasiakkaalla.

Palvelemme sekä isoja että pieniä yrityksiä


Tyypillinen asiakkaamme on usein esimerkiksi pk-yritys tai kasvava start-up-yritys, jonka tuotekehitysprosessi ei ole kehittynyt nopean kasvun mukana. Tuotteiden testaaminen saattaa kestää eikä tuotetta saada tarpeeksi nopeasti tuotantoon ja tuottamaan yritykselle rahaa. Etteplan evaluoi palveluna yrityksen testaus- ja softakehitysprossin, tunnistaa siellä olevat pullonkaulat ja ehdottaa korjaavat toimenpiteet.

Asiakkaitamme ovat myös suuryritykset, joilla prosessit ovat jo pitkälle kehittyneitä ja tarve on vain jollekin tuotekehitysprojektin osa-alueelle. Tämä onkin yksi Etteplanin vahvuuksista: meiltä löytyy sulautettujen järjestelmien software- ja hardware-osaaminen sekä tuotannollinen osaaminen saman katon alta, ja ymmärrämme kaikki tuotekehitysprojektin vaiheet syvällisesti.

Osaamisalueemme:

  • testausautomaatio
  • continuous integration, jatkuvan kehittämisen järjestelmä
  • Continuous Delivery
  • DevOps
  • Jenkins
  • Robot Framework
  • lämpötestaus
  • EMC-testaus
  • Quality Assurance

 

Liittyvä sisältö

SKS Automaatio

SKS Automaatio muutti teollisuuden koneiden ja prosessien valvonnan digitaaliseksi hyödyntämällä teollisen internetin (IoT) mahdollisuuksia. Yrityksen kehittämä IoTKey-palvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu koneiden ja prosessien valvontaan ja ennakoivaan huoltoon. Etteplan toimi tuotekehitysprojektissa teknologiakumppanina.

Tuotekehitys

Asiakkaamme osaavat valmistaa maailman edistyksellisimpiä laitteita ja ymmärtävät, missä heidän pitää kehittyä ollakseen kärjessä myös tulevaisuudessa. Etteplan auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. 

Testilaboratorio

Elektroniikkalaitteen laitevika voi johtua monesta eri syystä: elektroniikan ja/tai mekaniikan designista, kokoonpanossa tapahtuneesta virheestä tai huonosta työmenetelmästä, komponentin laatupoikkeamasta tai yksinkertaisesti huonolaatuisesta komponentista.

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan
Mikko Lindström
Mikko Lindström
Department Manager
Jouni Riuttanen
Jouni Riuttanen
Sales Director