Close

XML ja yksilähteistäminen

Optimoi sisällön uudelleenkäyttö ja tee julkaiseminen eri formaateissa ja millä tahansa kielellä mahdolliseksi.

Etteplan käyttää teknisessä dokumentoinnissa julkaisumenetelmänä yksilähteistämistä, minkä ansiosta samaa lähdesisältöä voidaan käyttää (uudelleen) eri muodoissa, kuten PDF- tai HTML-muodossa. Toisin sanoen sisältö luodaan vain kerran, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää uudelleen kaikkialla.

Tämä säästää paljon aikaa editoinnissa, mutta vähentää myös virheiden mahdollisuutta, koska korjaukset on tehtävä vain kerran lähdetiedostoon. Käyttäjä hyötyy sisällön yhdenmukaisuudesta, ja lyhyempien tekstien ansiosta käännöskulut voivat vähentyä merkittävästi. Kun lisäksi käytetään Simplified Technical English -menetelmäämme, saadaan lisäsäästöjä käännöskuluissa ja käyttäjäkokemus paranee, sillä laatustandardi kontrolloi (englanninkielistä) lähdettä.

Yksilähteistäminen

Yksilähteistämisellä voidaan tarjota loppukäyttäjille interaktiivista informaatiota heidän mobiililaitteisiinsa, jolloin on paljon helpompi löytää tietoja ja ymmärtää, miten tuote toimii tai miten suorittaa tarvittava kunnossapitotoimenpide. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta. Lisäksi tuotteen käyttökatkokset voivat lyhetä merkittävästi.

Yksilähteistäminen on mahdollista, kun sisällön luontiin ja hallintaan käytetään XML-kieltä. Etteplan voi auttaa sisällön rakenteistamisessa minkä tahansa teollisuusstandardin tai spesifikaation mukaisesti (esim. DITA tai S1000D).

Liittyvä sisältö

KONE

Vanhojen hissien modernisointi ja uusien hissien rakentaminen olemassa oleviin taloihin on merkittävää liiketoimintaa KONEelle. KONEen teknologian ansioista hissit saadaan asennettua pieniinkin tiloihin helposti rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen.

Fortum

Fortum Heatin ja Fortum Hydro Powerin Ruotsin-yksiköt ovat ulkoistaneet teknisen dokumentointinsa Etteplanille. Korkealaatuinen tekninen dokumentointi on Fortumin liiketoiminnalle erittäin tärkeää. Teknisessä dokumentoinnissa olevat puutteet tulisivat kalliiksi ja aiheuttaisivat asiakkaille vahinkoa. Ymmärrämme, että meidän on kehitettävä dokumentointityökalujamme ja -prosessejamme jatkuvasti.

 

Normet

Teollisuusyrityksen toimintojen ulkoistaminen on taitolaji. Onnistuminen edellyttää paljon niin yritykseltä itseltään kuin valitulta ulkoistuskumppanilta ja uuden työnantajan palvelukseen siirtyviltä ihmisiltä. Kun sudenkuoppiin ei langeta, vaan prosessi suunnitellaan hyvin ja toteutetaan hallitusti, ulkoistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet.

HAZEMAG

HAZEMAG valmistaa koneita ja laitoksia maarakennus- ja kaivosteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Koneiden ja laitosten huollossa, korjauksessa ja operoinnissa turvallisuus on luonnollisesti kaiken edellä. Yhtiön teknisen dokumentoinnin on vastattava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. 

Finavia

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä jättimäinen uudistushanke. Suurissa investointiprojekteissa on ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelijoilla on käytössään ajantasaiset lähtötiedot. Finavia valitsi Etteplanin kumppanikseen hiomaan teknisen dokumentoinnin prosessin entistä luotettavammaksi.

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaan
Jukka Toimela
Jukka Toimela
Sales Manager