Close

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon

1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2016
IFRS
2015
IFRS
2014
IFRS
2013
IFRS
2012
IFRS
Liikevaihto 183 938 141 143 131 916 128 647 134 479
Liikevaihdon muutos, % 30,3 7,0 -1,9 -4,3 12,6
Operatiivinen liikevoitto 12 071 9 540 7 394 6 280 9 297
% liikevaihdosta 6,6 6,8 5,6 4,9 6,9
Liikevoitto (EBIT) 10 131 8 594 7 856 6 366 8 715
% liikevaihdosta 5,5 6,1 6,0 4,9 6,5
Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 9 441 7 933 7 168 5 672 7 542
% liikevaihdosta 5,1 5,6 5,4 4,4 5,6
Tilikauden tulos 7 604 6 189 6 147 4 390 5 585
Oman pääoman tuotto, % 17,4 19,5 22,7 17,5 24,8
ROCE, % 14,8 17,4 17,8 14,6 20,4
Omavaraisuusaste, % 40,0 37,8 39,5 35,9 32,4
Bruttoinvestoinnit 34 269 9 867 3 565 2 344 9 508
% liikevaihdosta 18,6 7,0 2,7 1,8 7,1
Nettovelkaantumisaste, % 55,9 41,6 56,5 73,4 62,8
Henkilöstö keskimäärin 2 407 1 948 1 813 1 736 1 756
Henkilöstö kauden lopussa 2 545 2 074 1 859 1 728 1 776
Palkat ja palkkiot 129 172 101 452 94 367 70 363 70 571

 

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon