Close

Etteplanin kasvustrategia

Takaisin Etteplan lyhyesti-osioon

Tavoittena 15 %:n kasvu

Etteplan on kasvuyhtiö − tavoitteenamme on liikevaihdon kasvu keskimäärin 15 prosenttia vuodessa. Orgaaninen kasvumme pohjautuu liiketoiminnan viiteen painopistealueeseen: 
Avainasiakkuuksien kasvu, Johdettujen palvelumallien osuuden lisääminen, Teknisen dokumentoinnin myynnin kasvu, Kiinan liiketoiminnan kasvu ja Digitalisaatio.

 

 

 

Lue lisää

Yrityskaupoilla on tärkeä rooli

 

Yritysostoissa keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen. Yritysostojen jälkeen asiakkaan on mahdollisuus saada samalta palveluntarjoajalta kaikki laite- ja laitossuunnitteluun, tekniseen dokumentointiin ja näiden digitalisointiin liittyvät palvelut. 

Lue lisää

Etteplanin strategia

Chart Etteplaniin kasvustrategia

 

Orgaaninen kasvu pohjautuu seuraaviin liiketoiminnan painopistealueisiin:

 

  1. Avainasiakkuuksien kasvu: Etteplan hakee orgaanista kasvua nykyisistä avainasiakkuuksista.
  2. Liikevaihdon kasvu korkean lisäarvon palveluiden avulla: Etteplanin keskeisenä strategisena tavoitteena on hyödyntää korkean lisäarvon Managed Service -palveluiden tuomaa kilpailuetua ja kasvattaa niiden osuutta liikevaihdosta.
  3. Teknisen dokumentoinnin myynnin kasvu: Yhtiön palveluratkaisut teknisessä dokumentoinnissa ovat ainutlaatuisia toimialalla.
  4. Kiinan liiketoiminnan kasvu: Etteplanin toimintamallien avulla suunnittelun ja teknisen dokumentoinnin työtä on helppo siirtää tehtäväksi Kiinan. Lisäksi hyödynnämme nopeasti kasvavia Kiinan paikallisia markkinoita. 
  5. Digitalisaatio: Etteplanin IoT:n palvelut yhdistettynä suunnittelupalveluihin ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuihn antavat yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinoilla.

Etteplanin kasvustrategia

Strategian kulmakivet

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut, Yksi Etteplan ja suunnittelumenetelmät.   Lue lisää

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2016. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Lue lisää

Yritysvastuuraportointi

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää