Close

Testlaboratorium

Ett fel i en elektronisk enhet kan härröra från en mängd källor: elektronik och/eller mekanisk design, ett fel eller en dålig arbetsmetod, en avvikelse i komponentkvalitet eller helt enkelt en lågkvalitativ komponent. När du väljer en komponent är det viktigt att identifiera de faktorer som är kritiska när det gäller dess tillförlitlighet.

Oavsett orsaken till ett fel är det alltid avgörande att hitta grundorsaken för att kunna lösa rätt fel. Och ju snabbare felet repareras desto snabbare kan produkten introduceras på marknaden. De uppgifter som erhålls genom felanalys är viktiga eftersom även det minsta fel i en enhet kan medföra betydande garantikostnader och försämra varumärkesbilden.

Testlaboratorium upptäcker dolda fel

Etteplans felanalys och miljötestlaboratorier kan snabbt konstatera om prototypen uppfyller de produktkrav som är ställda på enheten. Hos oss arbetar samma experter med både felanalys och miljötester. Detta är en stor fördel: felanalys gör att grundorsaken kan hittas snabbare och att de problem som orsakar felet kan åtgärdas.

Mångfald är en av våra styrkor


Som ett teknik- och testföretag vet vi också riskerna vid tillverkning, montering och sluttestning och vi kan analysera dem i både testdesign och resultat- och felanalys.

Vi ställer rätt frågor

Vår expertis omfattar ett brett spektrum av diverse produkter från olika sektorer. En del av vårt kunnande består av att ställa rätt frågor till kunder om deras enheter och att fastställa deras behov för att se till att inga dolda fel går obemärkta under testningen.

Förutom testning erbjuder vi även våra kunder en analys av resultaten. Det är lätt för kunden att fatta beslut baserade på analysen och att prioritera de förbättringar som behövs.

Våra kompetensområden:

  • Felanalys och miljötester
  • Radiotester
  • EMC-tester (ackrediterade)
  • Kompatibilitetstester
  • Antenn- och prestandatester
  • Certifieringsrådgivning

Testlaboratorium

Mer att läsa

Kontakta oss
Yanick Meunier
Yanick Meunier
Regional Director