Close

Teknisk dokumentation

Vi stödjer dig under din produkts livscykel där vi säkerställer att alla tekniska dokumentationsbehov uppfylls och överträffas.

Tack vare våra beprövade metoder kan vi inte bara skapa innehåll på ett kostnadseffektivt sätt, utan även säkerställa att det är framtidssäkrat och hjälper till att förbättra lönsamheten för din serviceverksamhet.

Över 500 specialister på teknisk dokumentation, som är utbildade och har erfarenhet när det gäller att tillämpa vår metod, står till din tjänst.

Vi tar hand om dina tekniska dokumentationsbehov så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Tekniska dokumentationstjänster


Etteplans tekniska dokumentationstjänster ger kostnadseffektivitet och driftsmässig flexibilitet, där dokumentationen:

 • Uppfyller och överskrider de högsta lagstadgade och säkerhetsrelaterade kraven, inklusive EU (CE)-direktiv, FDA och kontraktsmässiga regler.
 • Skapas till lägsta möjliga kostnad tack vare vårt överlägsna sätt att arbeta och våra utlandsmöjligheter.
 • Levereras i tid så att produkterna kan fraktas tillsammans med dokumentationen på valfritt önskat språk utan förseningar.
 • Betraktas som en integrerad del av din produkt.
 • Leder till optimerad underhållsverksamhet eftersom slutanvändarna har snabb och enkel tillgång till service- och reservdelsinformation.
 • Är framtidssäkrad, vilket tillåter att informationen publiceras med hjälp av applikationer som förstärkt verklighet (Augmented Reality/AR) och kan anslutas till sakernas internet (IoT).

 

Expertkunskap:

 • Tekniskt författande & illustrationer
 • Simplified Technical English (STI)
 • Visualisering
 • Innehållshantering
 • Dynamisk publicering
 • Handböcker för montering, drift och underhåll
 • Patentdokumentation
 • Monteringsöversikter
 • Arbetsinstruktioner
 • Utbildning / e-learning
 • Reservdelskataloger
 • Produktvägledningar
 • Snabbreferensguider
 • Onlinehjälp

Och mycket mer!

Mer att läsa

Finavia

När utvecklingsprojektet på Helsingfors-Vanda flygplats inleddes, ville Finavia garantera tillförlitliga data som ständigt uppdateras samt en snabb och smidig process för teknisk dokumentation. Till detta behövde man en utvecklingspartner och valet föll på Etteplan.

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

Black & Decker – Verktyg

Black & Decker är en global tillverkare av kvalitetsprodukter till för hemmabruk och publicerar cirka 100 nya manualer varje år på upp till 24 språk.

Etteplan skapade alla Black & Decker-manualer med hjälp av XML för att minimera översättningskostnader och tiden till marknadslansering, samtidigt som versionshantering underlättades. Som ett resultat har nivån för återanvändning nått 90% eller högre, vilket ledde till kostnadsbesparingar på upp till 90% i anslutning till översättningarna. Dessutom minskades tiden till marknadslansering med 80%.

GEA Food Solutions

Driftsrelaterade utmaningar som variation och flexibilitet, kostnad per kg/förpackning, livsmedelssäkerhet och miljö, var orsaken till att GEA Food Solutions ville förbättra genomströmningen och minska driftskostnaderna inom livsmedelsindustrin.

Etteplan hjälpte GEA Food Solutions genom att tillämpa struktur och språkkvalitet (STE) i deras dokumentation vilket ledde till följande:

Kontakta oss
Eric Tengstrand
Eric Tengstrand
Director BU Technical Documentation