Close

Tekniska tjänster

Utnyttja våra omfattande processkunskaper

 

Oavsett om du designar industriprodukter eller anläggningar kan våra experter hjälpa dig med allt från stressberäkningar till utveckling av innovativa och miljövänlig teknik – under hela produktens livscykel.

Under mer än 30 år har vi samarbetat med några av världens mest krävande industrier, från luftfart och försvar till telekommunikation och klimatteknik. Detta har gett oss omfattande processkunskaper avseende utveckling av tjänstekoncept som möjliggör högsta möjliga kvalitet och strömlinjeformade processer för maximal kostnadseffektivitet. Det är anledningen till att många av våra kunder förlitar sig på oss när det gäller att höja konkurrenskraften och kvaliteten för deras produkter. Tack vare vår virtuella verksamhetsmodell kan vi tillhandahålla samma tjänster över hela världen.

Konstruktionsanalys & simulering

Etteplan hjälper kunder med småskaliga beräkningar, analys och simuleringar såväl som fullskaliga utvecklingsprojekt som kräver flera olika tekniska discipliner och avancerade designmetoder. Våra experter har omfattande kunskap inom felundersökningar, analys och simuleringar, statiska och dynamiska systemegenskaper och strukturell integritet, för att bara nämna några. Precisionen och kvaliteten för Etteplans analyser stärks ytterligare med stöd av den mest avancerad analysprogramvaran.

Läs mer

Elteknik


Våra eltekniska tjänster täcker omfattande eltekniska projekt.

Läs mer

Klimatteknik

 

Etteplan har över 25 års erfarenhet när det gäller tester av miljöförhållanden och utveckling av testutrustning.

Läs mer

Automation


Etteplans automation täcker maskin-, process- och fabriksautomation, såväl som automation för fordon och transporter samt trafikkontroll- och tunnelautomatiionssystem.

Läs mer

Mer att läsa

Philips – Healthtech & Lighting

Royal Philips Electronics från Nederländerna är ett mångsidigt hälsoindustriföretag som fokuserar på att förbättra människors liv med hjälp av innovationer som ligger i tiden. I egenskap av ett världsledande företag inom hälsa, livsstil och belysning integrerar Philips teknik och design i lösningar med människan centrum som baseras på kundinsikter och varumärkets löfte om "innovationer och du".

KONE

Etteplan är sedan mer än 15 år en av KONES tekniska huvudpartners. Vi tillhandahåller tekniska tjänster och tekniska dokumentationslösningar för KONES projekt över hela världen. KONE är kända för sin innovativa och tekniskt avancerade produktutveckling. Kompetens är naturligtvis vår viktigaste resurs. Vår marknadsposition kräver ett insiktsfullt öga för framtiden och en förståelse för hur man utvecklar rätt typ av kompetens.

Kalmar Cargotec

Kalmar, en del av Cargotec, erbjuder det bredaste utbudet av lasthanteringslösningar och service för hamnar, terminaler, distributionscentra samt tung industri. De är helt enkelt branschföregångare inom automatisering av terminaler och när Kalmar beslutade att gå vidare med konstruktionen av deras automatiska staplingskranar valde de Etteplan. Samarbetet inom det tekniska beräkningsområdet påbörjades 2011.

NeoDynamics

Allt började med ett problem – och en briljant idé. Professor Hans Wiksell, grundare av medicinteknik-företaget NeoDynamics, upptäckte att bröstcancerbiopsier innebär vissa problem och risker. Han upptäckte en metod som ger bättre, säkrare och mindre invasiv provtagning.

Hållfasthets­beräkning & CFD

Vi är uppskattade för vår kompetens inom hållfasthetsberäkningar när säkerhet och hållbarhet är nyckelkrav, utöver kostnadseffektiv konstruktion. Våra experter ingår ofta som en integrerad del i kundens tekniska processer och ansvar för hållfasthetsberäkningar för krävande produktutvecklingsprojekt.

Produkt- och systemsäkerhet

Etteplan har omfattande kunskap inom funktionella säkerhetsaspekter för maskiners styrsystem och processindustrin samt inom planering av säkra arbetsmetoder samt metoder för montering och installation. Vi hjälper våra kunder med säkerhetsfrågor under hela livscykeln för produkter, maskiner och system - specifikationer, konstruktion, tillverkning, installation, drift, underhåll, modernisering och kassering.

Kontakta oss
Jan Berneryd
Jan Berneryd
Sales Director Operations Sweden