Close

Etteplans tillväxtstrategi

Åter till Om Etteplan

Målsättning 15% tillväxt

Etteplan är ett tillväxtbolag med ett tillväxtmål för intäkter på i genomsnitt 15 procent per år. Vår organiska tillväxt bygger på fem fokusområdena i vår affärsverksamhet - nyckelkunders tillväxt, öka andelen funktionsåtaganden, tillväxt i försäljningen av tjänstelösningar för teknisk dokumentation, tillväxt i verksamheten i Kina och digitalisering.

 

Läs mer

Vision

Våra kunder får de bästa tjänstelösningarna var som helst, när som helst.

Värderingar

Våra värderingar uttrycker i ord hur vi gör saker och hur vi tjänar våra kunder.

Läs mer

Etteplans strategi

Etteplan-strategy3_SE.png

 

Organisk tillväxt är baserad på följande fokusområden i näringslivet:

 

 1. Tillväxt i nyckelkonton: Etteplan söker organisk tillväxt genom att öka sina nuvarande nyckelkonton.
   
 2. Omsättningstillväxt genom högt värderade tilläggstjänster: Etteplans viktigaste strategiska mål är att utnyttja de konkurrensfördelar som härrör från högt värderade hanterade tilläggstjänster och att öka deras andel av de totala intäkterna. Hanterade tjänster stärker Etteplans kapacitetsförvaltning och ökar lönsamheten i vår verksamhet.
   
 3. Tillväxt i försäljningen av tekniska dokumentationslösningar:  Företagets tjänstelösningar för tekniska dokumentationen är unika inom sitt område.
   
 4. Tillväxt i affärsverksamheten i Kina: Etteplan har utvecklat verksamhetsmodeller som gör det enkelt att flytta teknik- och tekniskt dokumentationsarbete till Kina. Dessutom utnyttjar vi de snabbväxande kinesiska hemmamarknaderna.
   
 5. Digitalisering: Etteplans inbyggda system och IoT-tjänster, kombinerade med tekniktjänster och tekniska dokumentationslösningar ger företaget en betydande konkurrensfördel på marknaden.

Etteplans tillväxtstrategi

Vår organiska tillväxt bygger på fem fokusområdena i vår affärsverksamhet - nyckelkunders tillväxt, öka andelen funktionsåtaganden, tillväxt i försäljningen av tjänstelösningar för teknisk dokumentation, tillväxt i verksamheten i Kina och digitalisering.

Hörnstenarna i vår strategi

De fyra hörnstenarna i vår strategi är - kundfokus, tjänstelösningar, ett Etteplan och teknikmetoder. Läs mer

Konkurrensfördelar

Vår affärsmodell är baserad på funktionsåtaganden (Managed Services) som tjänst. Funktionsåtaganden är förpackade och produktifierade lösningar där kunden köper resultat snarare än tillfällig personal eller arbetstimmar. Läs mer

Vision och värderingar

Läs mer

Board of Directors & Management (English)

Operating environment (English)

Historik

Etteplan har satt standarden inom teknisk design i 30 år. Företaget har varit en pionjär i utvecklingen av teknisk design och metoder, såväl som nya affärsmodeller.

Event & webinar

Corporate responsibility (English)

Financial responsibility

Läs mer

Personnel and social responsibility

Läs mer

Environmental responsibility

Läs mer

Responding to stakeholder expectations

Läs mer

Corporate responsibility reporting

Läs mer

Quality

Läs mer

Code of conduct

Etteplan acknowledges the importance of proper business conduct and good  reputation being in its long-term interest as these create loyalty and trust in employees, shareholders, other stakeholders and the communities in which Etteplan operates. This is why we have written this Code of Conduct (“the Code”). The purpose of the Code is to present and communicate our common set of ethical values and business principles to all employees and stakeholders as well as to give internal guidance in our daily business. Etteplan encourages its suppliers and other business partners within its sphere of influence to adopt the principles of this Code. Läs mer