Close

Etteplan ALM sikrer dine kritiske applikationer

Etteplan ALM

Applikation Livscycle Management. Pålidelig vedligeholdelse under et systems livscyklus sikrer, at forretningskritiske løsninger fungerer fejlfrit døgnet rundt. Du kan outsource virksomhedens applikation management og videre udvikling til os; Vi giver et klart serviceløfte og regelmæssige rapporter om tilgængelighed. Når en betroet partner forstår dine behov og tager sig af ledelsen bag kulisserne, kan du bruge dine egne ressourcer klogt - og sove trygt.

We have engaged in successful cooperation in the equipment and system maintenance field for several years now. We have found the partnership to be customer-focused and straightforward. Our established operating models and the good cooperation between our field maintenance personnel and Etteplan’s online support have come to the rescue many times even before problems have had a chance to arise.
Otto Valtonen
Managing Director
Wennstrom Fuel Systems Oy
Key Benefits
Sikrer driften af ​​din applikation til enhver tid.
Vi yder support til at løse sårbarheder i systemet
Ved at overlade din application management til Etteplan kan du fokusere på din kerneforretning.
Overgangsprocessen sker uden forstyrrelse af dine forretningsprocesser.
Servicepakkerne er fleksible, 24/7 om nødvendigt.

Systemvedligeholdelse sikrer driften

De forretningskritiske applikationer behøver kontinuerlig support og vedligeholdelse. I tilfælde af en applikation eller systemfejl skal den bagvedliggende årsag identificeres og rettes straks for at opretholde kundetilfredshed og indtjening.

Etteplans ALM-service (Application Lifecycle Management) sikrer, at din applikation fungerer på alle tidspunkter under systemets samlede livscyklus. Vores servicepakker er fleksible og spænder fra 24/7 vagttjeneste og proaktiv vedligeholdelsesservice til videreudvikling af applikationen. Ved at overlade din application management til os, kan du fokusere på din kerneforretning.

Etteplan har en gennemprøvet og effektiv proces til at overtage dine opgaver til application management. Vi sørger for, at overgangsprocessen foregår glat og uden at forstyrre dine forretningsprocesser.

Mere proaktiv planlægning

I omkostningseffektive operationer minimeres risikoen. Når vi tager os af dine servicefunktioner døgnet rundt og løser problemer hurtigt, er du i stand til at planlægge din produktion mere proaktivt og få mest muligt ud af dine ressourcer.

Sikrer udvikling

Vores trinvise udviklingsmål forbedrer dit systems pålidelighed og konkurrenceevne. Når du har brug for at tage et større spring og forny dit system yderligere, sørger vi for, at implementeringen gennemføres uden risiko.

Glem ikke det gamle

Et gammelt system kan stadig være fuldt anvendeligt. Vores eksperter kan også påtage sig systemer lavet vha. gammel teknologi og bygge videre på dem. Vores Cyber Security Services analyserer de potentielle risici forbundet med ældre systemer under hensyntagen til regler og standarder, der påvirker din forretning. Du vil også modtage anbefalinger til fremtidige handlinger.

 

Vi er her for at hjælpe med at vedligeholde og udvikle dine systemer

Vi leverer application management services gennem hele livscyklussen:

Etteplan Application management service phases

 

 

Application management

Vi leverer konsekvent ledelse af høj kvalitet og en udstrakt service. Vi reagerer hurtigt, minimerer lead times og får ting gjort. Små udviklingsopgaver er ofte en del af samarbejdet. Vi leverer regelmæssigt nøjagtige vedligeholdelsesrapporter. Vi vedligeholder også hardware, der er relateret til systemet.

Help Desk 2 (HD2) tjenesten giver dig teknisk systemvedligeholdelse og proaktiv vedligeholdelsesservices. Vores kundeservice er åben 24/7, hvis det er nødvendigt. Med vores Help Desk 2 service kan du stole på, at Etteplan tager sig af ​​din applikations præstation, så du kan fokusere på din kerneforretning. Tjenesten er altid skræddersyet til dine behov.

Help Desk 3 (HD3) service tegner sig for den kodebaserede vedligeholdelse af dit system og understøtter flere teknologier. At overlade kodeudviklingen til Etteplan øger dit systems levetid. Vi er eksperter i at integrere nye forretningskritiske funktioner og ændringer til eksisterende kode. Vi understøtter med rettelser af systemets sårbarheder. Med pålidelighed, omkostningseffektivitet og hurtighed, selvfølgelig.

 

Vidensoverførsel

Vi evaluerer din applikation og designer den bedst mulige servicemodel til vedligeholdelse af dit system. Vi rådgiver om dit systems vedligeholdelsesevne og støtter dig i overgangen fra systemudvikling til løbende administration. Vi hjælper dig også med at identificere applikation management tasks samt forberede de nødvendige tekniske dokumenter med instruktioner til effektiv vedligeholdelsesdrift.

Udrulning, idriftsættelse

Omfattende rollouts udfordrer ofte projekter med flere leverandører. Vi er glade for at komme ud i marken og er entusiastiske omkring de opgaver, vi påtager os. Vi forbereder hardware til udrulningen og sikrer, at idriftsættelsen bliver en succes gennem nøjagtig projektstyring og omhyggelige test. Vores projektledere er de bedste af de bedste, og de sikrer omkostningseffektivitet.

Videre udvikling

Vi udvikler systemer gennem hele deres livscyklus ved at foretage små proaktive forbedringer. Hvis et system kræver større udviklingsarbejder, står hele Etteplan MOREs ekspertise til din rådighed.

Digitale enheder

Hvis du har brug for enheder, dvs. hardware til dit system, designer vi med glæde en omkostningseffektiv løsning uanset dine behov og dit miljø. Vi konceptualiserer og implementerer totalløsninger fra hardware til cloud. Etteplans omfattende ekspertise inden for device development giver os mulighed for at designe alle aspekter af en enhed og sikre, at den opfylder kravene og kan produceres. Vi tager os også af idriftsættelse af enheder og forbinder dem til cloud-tjenester.

Cloud services

Vi kan overføre dit system til skyen, hvor du vil have adgang til de nyeste teknologier og innovationer.

Et system, der fungerer i skyen, er bedre, især når du har brug for skalerbarhed og en opdateret teknologi.

Cyber Security Services

Cybersikkerhed i dine kritiske systemer er en prioritet. Vi har know-how og forståelse af de underliggende systemer og mulige sårbarheder. Sammen med Etteplan kan du sikre, at dine services og tilsluttede maskiner er sikre. Læs mere om Etteplans Cyber Security Service.

Etteplan Johnny Jensen

Johnny Jensen

Director, Sales and Marketing
+45 4016 5216
Send en e-mail

Stil Johnny Jensen et spørgsmål eller giv os en udfordring

Når du sender denne formular, vil du efterfølgende blive kontaktet af vores specialister via e-mail eller telefon. Ved indsendelse af formularen accepterer du vores fortrolighedspolitik.