Close
Etteplan automation and robotics service

Automation og Robotics

Etteplans kompetencer inden for automatisering dækker maskin-, proces-, anlægs-, køretøjs- og transportautomation såvel som trafikstyrings- og tunnelautomatiseringssystemer. Vi har udviklet automatiseringsløsninger til eksempelvis virtual commissioning og simulering af maskiner, produktionslinjer og processer. Vores kunder sætter deres lid til Etteplans kompetencer inden for udviklingen af højtydende, fjernstyrede automatiseringssystemer. Kernen i Etteplans automatiseringstekniske know-how er maskin- og proceskontrol samt robotics applikationer og simuleringer.

De væsentligste fordele
Omkostnings effektivitet
Sikkerhed
Korte lead times

Vores eksperter er kyndige inden for de nyeste automatiseringssystemer spændende fra forskellige programmerbare logiske styringssystemer (PLC) til distribuerede kontrolsystemer (DCS) og kvalitetskontrolsystemer (QCS). Vores service inden for instrumentering og automatiseringsteknik omfatter designet af produktionskontrolsystemer samt proces- og feltinstrumentering. Vi tilbyder også tilsyn med installationer og commissioning services.

Vi har designet og implementeret adskillige løsninger til robotics og produktionslinjer med det formål at øge skalerbarheden og kvaliteten i produktionsprocessen.

 

Vores service inden for virtual commissioning

Test af højt automatiserede produktionslinjer og kontrolsystemer forud for idriftsættelse og uden korrekt simulering fører ofte til dyre, tilrettede designkonfigurationer og - i sidste ende - forsinkelser i lanceringen.

Vi designer virtuelle idriftsættelsesmodeller til vores kunders industrielle maskiner for at sikre, at maskiner og produktionslinjer fungerer korrekt og sikkert, før de faktisk sættes i drift. Virtuel idriftsættelse hjælper med at forkorte tiden anvendt på planlægning og idriftsættelse - og sparer omkostninger. Se et eksempel på en virtuel idriftsættelsesmodel i videoen.

Vores kunder inden for automation er bl.a. Outotec, Valmet, Wärtsilä, Nordkalk, Pilkington, Nextrom og spildevandsanlægget i Mariehamn.

 

 

Vores kunder: Automation og Robotics

Tekniske tjenester inden for maskinautomation 

Etteplan tilbyder producenter af industrielt udstyr og maskiner et komplet sortiment af engineering services til udvikling og fremstilling af maskiner og tilbehør. Vores løsninger lever op til de strengeste sikkerhedskrav og er udviklet ved hjælp af de nyeste værktøjer og teknologier. Takket være den modulære struktur i software, maskiner og udstyr designet af Etteplan kan komponenterne let genbruges, hvilket skaber en omkostningseffektiv løsning for kunden. Vores ekspertydelser omfatter kontrolsystemer, software og elektroteknik, tests, installationstilsyn og service i forbindelse med idriftsættelse.

Tekniske tjenester inden for procesautomation 

Etteplans service inden for procesautomation hjælper kunder med at opretholde en høj ydeevne og produktivitet i deres industrielle processer. Vi er en one-stop-shop for vores kunder, som leverer omfattende, nøglefærdige tjenester, der kan inkludere elektrisk og automatiseret systemdesign, elektroteknik, softwareudvikling, idriftsættelse og projektledelse.

Vores omfattende viden inden for engineering design understøttes af en dybdegående ekspertise inden for de nyeste automatiseringssystemer, såsom DCS (Distributed Control Systems) og QCS (Quality Control Systems).

Vores instrumentering og automationsservice inkluderer designet af produktionsudførelsessystemer, proces- og feltinstrumentering såvel som process automation software design. Vi leverer også overvågnings- og idriftsættelsesservices samt testservices til fabriks- og systemgodkendelser.

Tekniske tjenester inden for anlægsautomation

Etteplan er førende ekspert inden for industrial robotics anvendt til automatiserede produktionsenheder og produktionslinjer. Vi er også eksperter i at designe automatiseringsløsninger til fremstillingsindustriens produktionslinjer.

Vi kan levere automatiseringstjenester til hele produktionslinjen i henhold til de skarpeste sikkerhedskrav. Vores ekspertydelser omfatter kontrolsystemer, software og elektroteknik, test, installationstilsyn samt idriftsættelsesservices.

Tekniske tjenester til køretøjs- og transportindustrien 

Etteplan har en dybdegående ekspertise inden for design og programmering af automatiseringssystemer til køretøjs- og transportindustrien i overensstemmelse med de højeste standarder for sikkerhed, produktivitet, miljø og omkostningseffektivitet.

Etteplans viden om funktionelle sikkerhedsmetoder kan ses i en række højtydende og sikkerhedskritiske produkter, herunder fx i toge og øvrige transportkøretøjer.

Tekniske tjenester inden for trafikstyring og tunnelautomation

Etteplan designer trafikstyringssystemer og tunnelautomationssystemer, der kan omfatte løsninger til variable hastighedsbegrænsninger, indikatorplader, trafiklys og vejbarrierer såvel som løsninger til kontrolrum. Vi designer også avancerede kontrolsystemer til tunnelbelysning, ventilation og røg-ventilation.

Vores tjenester inden for trafikstyring og tunnelautomatisering spænder fra forundersøgelser og specifikationer til detaljerede udviklings- og idriftsættelsesservices. Etteplans omfattende engineering design services inkluderer elektriske, software- og datakommunikationsløsninger.

Et af Etteplans referenceprojekter inden for tunnelautomationssystemer er designet af de 7 tunneler, som er en del af E18 Muurla-Lohja-motorvejen for Finnish Road Administration

Etteplan Johnny Jensen

Johnny Jensen

Director, Sales and Marketing
+45 4016 5216
Send en e-mail

Stil Johnny Jensen et spørgsmål eller giv os en udfordring

Når du sender denne formular, vil du efterfølgende blive kontaktet af vores specialister via e-mail eller telefon. Ved indsendelse af formularen accepterer du vores fortrolighedspolitik.