Close

Hallitseeko tuotantosi tuotevarianttien kasvavan määrän?

Maailma muuttuu ja kehittyy, ja sen mukana myös teollinen tuotanto. Takanapäin ovat ajat, jolloin valmistavassa teollisuudessa keskityttiin yhteen ja samaan tuotteeseen ja pitkiin sarjoihin. Nyt lähes kaiken tuotannon on sopeuduttava tuotevarianttien kasvavaan määrään.

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuotteet ovat tulleet jäädäkseen, oli kyse lähes mistä teollisuudenalasta hyvänsä. Kehityksessä edelläkävijänä on ollut erityisesti autoteollisuus, jossa asiakas pystyy monenlaisin valinnoin vaikuttamaan tilaamansa tuotteen sisältöön, ulkonäköön ja muihin ominaisuuksiin.

Samanlainen ajattelumalli on tasaisen varmasti levinnyt myös teollisiin tuotteisiin. Teolliset laitevalmistajat ovat jo pitkään pyrkineet siihen, että ne pystyvät tarjoamaan asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita. Hyviä esimerkkejä räätälöidyistä tuotteista ovat muun muassa kaivinkoneet tai sähkömoottorit: molempien tuotannossa asiakas saa hyvin pitkälle valita ominaisuudet, joita tuotteeseen liitetään.

Tämän kehityksen myötä yhä harvemman tuotantolaitoksen toiminta voi enää perustua yhden vakiotuotteen valmistamiselle. Vakiotuote on häviävä luonnonvara, sellaisia ei enää juuri ole eikä niitä kaivata maailmassa, jossa tuotteet ovat yhä enenevissä määrin tilauskohtaisia. Yksi haluaa tuotteesi tällaisena, toinen tuollaisena, kolmas kaikilla mausteilla.

 

Varioituvuus mukaan suunnitteluun ja tuotantoon

Asiakaskohtaisesti räätälöitävien tuotevarianttien kasvava määrä vaikuttaa sekä tuotteen suunnitteluun että varsinaiseen tuotantoon.

Valmistajan tulisi jo tuotteen suunnitteluvaiheessa osata määritellä, missä vaiheessa valmistusprosessia varioitavuus toteutetaan ja millä tavalla. Se voi toteutua mekaanisin tai ohjelmallisin keinoin – tai molempien kautta.

Vielä suunnittelua enemmän muutos koskettaa tuotantomenetelmiä. Kun tuotevarianttien määrä kasvaa, olemassa olevat tuotantomenetelmät eivät monessa tuotantolaitoksessa enää taivukaan muuttuneen maailman tarpeisiin. Tuotannon muodonmuutoksesta tulee yritykselle elinehto.

Tuotteen varioitavuus voi tapahtua tuotannon eri vaiheissa. Teollisissa tuotteissa varioituvuus saattaa alkaa jo aivan tuotannon alkumetreiltä, jolloin se vaikuttaa koko tuotantoon sen loppuun saakka. Tällöin tuotantolinjan tulee varioitua aikaisessa vaiheessa, kenties haarautumalla useaksi erilliseksi linjaksi, jotka tekevät tuotteelle eri asioita rinta rinnan ennen kuin palaavat lopulta takaisin yhteen.

Vastaavasti vaikutukset ovat pienempiä silloin, kun varioituminen tapahtuu vasta aivan tuotannon loppuvaiheessa. Ohjelmallisesti toteutettava varioitavuus vaikkapa matkapuhelimissa on tästä hyvä esimerkki: valmistettavat puhelimet voivat olla fyysisinä tuotteina identtisiä mutta pitää sisällään erilaisia ohjelmistoja riippuen siitä, millaisilla sovelluksilla ja palveluilla tietty operaattori haluaa tuotteensa varustaa.

Suunnittelun ja tuotannon uudistaminen on valmistavalle teollisuudelle iso haaste, johon vastaamiseksi modernilla teknologialla onneksi on tarjota erinomaiset työkalut. Virtuaalisella mallintamisella eri ratkaisuja voidaan testata ja niistä parhaat seuloa edelleen kehitettäviksi jo digitaalisessa maailmassa, jolloin uudistukset eivät vaadi kalliita keskeytyksiä tuotannossa.

Iiro Aalto

Iiro Aalto

BU Director Engineering Solutions
+358 10 307 3511
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Iiro Aalto vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).

Voit olla kiinnostunut myös näistä