Close

EMC testilaboratorio

EMC-testit ovat pakollisia kaikille elektronisille laitteille

 

Sähkömagneettinen yhteensopivuus- eli EMC-testauksella varmistetaan, että elektroniikkatuotteet ovat viranomaisvaatimusten mukaisia. Kattavat emissio- ja immuniteettitestit varmistavat tuotteen häiriöttömän toiminnan erilaisissa kotitalous- ja teollisuusympäristöissä.

Akkreditoitu EMC-testaus

Etteplan Embedded Finland Oy:lla on akkreditointivaatimuksen SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukainen kaupallinen EMC-testauslaboratorio- akkreditointitunnus T298, jonka ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme standardien mukaisia akkreditoituja sähkömagneettisen yhteensopivuuden eli EMC-testauksia. Etteplanin akkreditoitu pätevyysalue on nähtävissä FINASin internetsivuilla: https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T298. Akkreditoituja kaupallisia EMC-testauslaboratorioita on Suomessa vain muutama.

T298_rgb.jpg

EMC- ja RF-testaus

Asiakas saa Etteplanilta kaiken tarvittavan kehitystyön ja standardin mukaiset EMC- ja RF-testaukset.  Pystymme näin nopeuttamaan merkittävästi asiakkaittemme tuotekehitystä. 

Oli tuotteessasi mikä tahansa EMC ja RF-suorituskykyongelma, niin ratkaisemme sen ensiluokkaisella osaamisella,  automatisoiduilla mittalaitteilla ja mittausympäristöillä. Palvelut toimitamme kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Tarjoamme myös sertifioinnin konsultointipalveluja ja hyväksyntäpalveluja avaimet-käteen periaatteella.

Etteplanin testilaboratorio paljastaa piilevät viat

Elektroniikkalaitteen laitevika voi johtua monesta eri syystä: elektroniikan ja/tai mekaniikan designista, kokoonpanossa tapahtuneesta virheestä tai huonosta työmenetelmästä tai komponentin laatupoikkeamasta.

Olipa laitevian taustalla mikä syy tahansa, tärkeintä on löytää vian juurisyy. Pienikin vika laitteessa voi tarkoittaa merkittäviä takuukustannuksia ja heikentää tuotemerkin imagoa.

Vika-analyysi ja ympäristötestaus tukevat toisiaan

Etteplanilla vika-analyysi- ja ympäristötestauslaboratorioissa voidaan varmistaa nopeasti, täyttääkö laitteen prototyyppi sille asetetut tuotevaatimukset. Osa ammattitaitoamme on tunnistaa luotettavuuden kannalta riskikomponentit, joiden pohjalta testaus tehdään.

Vika-analyysejä tehdessämme ymmärrämme vikaantumismekanismeja, joiden avulla osaamme valita tuotteelle oikeanlaisia rasituksia ja rasitustasoja ympäristötesteihin.

Monipuolisuus takaa laadun

 

Suunnittelu- ja testaustalona tunnemme riskit valmistuksen, kokoonpanon ja lopputestauksen vaiheissa ja osaamme kiinnittää niihin huomiota niin testauksen suunnittelussa kuin tulosten ja vikojen analysoinnissakin.

Asiakkaan antamasta toimeksiannosta riippuen pyrimme laatimaan myös analyysin testien tuloksista. Analyysin perusteella asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä ja priorisoida laitteen kehityskohteita. Etteplanin vahvuus perustuu laajaan teknologiaosaamiseen eri toimialoilta. Osa ammattitaitoamme on osata kysyä asiakkaalta laitekohtaisesti oikeat kysymykset sekä selvittää asiakkaan tarpeet, jolla varmistetaan, että testeissä ei jää huomaamatta piileviä vikoja.

Related content

Climecon MyAir – aina laadukas sisäilma

Suomessa kehitetty huipputekniikka säätää, optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisesti kaikissa kerrostalon huoneistoissa. Asukkaat ovat tyytyväisiä. Energia-, ylläpito- ja remonttikuluissa saadaan merkittäviä säästöjä. Climecon MyAir myös havaitsee ongelmat ja reagoi niihin tosiaikaisesti.

S-Business Oy:n yrityskorttiratkaisu ja mobiilisovellus

Etteplan MORE ja S-Business Oy toteuttivat yrityskorttiratkaisun palvelemaan S-Business Oy:n yritysasiakkaiden kasvavia vaatimuksia ja yhtiön tulevaa kasvua. Kokonaisuus käsittää korttienhallinnan ja laskutuksen järjestelmäkokonaisuuden sekä siihen liittyvät tausta- ja extranet-palvelut sekä ratkaisuylläpito. Vuonna 2016 on julkaistu S-Business Oy:n mobiilisovellus, joka helpottaa entisestään yritysasiakkaiden kuittien käsittelyä sekä tarjoaa etuja S-Business Oy:n asiakkaille.

Ota yhteyttä
Ismo Kaastinen
Ismo Kaastinen
Laboratory Manager

Sami Inkilä
Sami Inkilä
Product Safety Specialist