Close

Tuotekehitystestaus

Yleisesti arvioidaan, että tuotteissa olevista virheistä 80 prosenttia tehdään tuotekehityksessä ja 20 prosenttia tuotannossa. Tämä tekee testaamisesta ja testattavuuden suunnittelusta jo tuotekehityksen aikana erittäin tärkeää. Tuotekehityksen aikana tehty automatisoitu testaus tekee tuotekehityksestä nopeampaa, laadukkaampaa ja tuote saadaan valmiimpana tuotantoon. 

Tuote kuntoon testauksella

Mitä enemmän tuotteesta löydetään vikoja tuotekehityksen aikana, sitä parempi. Sen testaaminen, että laite toimii toivotulla tavalla ja täyttää sille asetetut tuotekohtaiset vaatimusmäärittelyt, vie jo lähes puolet tuotekehitykseen käytetystä ajasta. Tämä on kuitenkin tärkeää ja taloudellisesti kannattavaa, sillä mitä myöhemmässä vaiheessa tuotekehitysprojektia vikoja löytyy, sitä kalliimmaksi se tulee yritykselle – puhumattakaan mahdollisesta yritykselle aiheutuvasta mainehaitasta, jos vika ilmenee vasta silloin, kun laite on jo loppuasiakkaalla.

Palvelemme sekä isoja että pieniä yrityksiä


Tyypillinen asiakkaamme on usein esimerkiksi pk-yritys tai kasvava start-up-yritys, jonka tuotekehitysprosessi ei ole kehittynyt nopean kasvun mukana. Tuotteiden testaaminen saattaa kestää eikä tuotetta saada tarpeeksi nopeasti tuotantoon ja tuottamaan yritykselle rahaa. Etteplan evaluoi palveluna yrityksen testaus- ja softakehitysprossin, tunnistaa siellä olevat pullonkaulat ja ehdottaa korjaavat toimenpiteet.

Asiakkaitamme ovat myös suuryritykset, joilla prosessit ovat jo pitkälle kehittyneitä ja tarve on vain jollekin tuotekehitysprojektin osa-alueelle. Tämä onkin yksi Etteplanin vahvuuksista: meiltä löytyy sulautettujen järjestelmien software- ja hardware-osaaminen sekä tuotannollinen osaaminen saman katon alta, ja ymmärrämme kaikki tuotekehitysprojektin vaiheet syvällisesti.

Osaamisalueemme:

  • testausautomaatio
  • continuous integration, jatkuvan kehittämisen järjestelmä
  • Continuous Delivery
  • DevOps
  • Jenkins
  • Robot Framework
  • lämpötestaus
  • EMC-testaus
  • Quality Assurance

 

Related content

Climecon MyAir – aina laadukas sisäilma

Suomessa kehitetty huipputekniikka säätää, optimoi ja tasapainottaa ilmanvaihdon automaattisesti kaikissa kerrostalon huoneistoissa. Asukkaat ovat tyytyväisiä. Energia-, ylläpito- ja remonttikuluissa saadaan merkittäviä säästöjä. Climecon MyAir myös havaitsee ongelmat ja reagoi niihin tosiaikaisesti.

Ota yhteyttä
Mikko Lindström
Mikko Lindström
Department Manager, R&D Testing
Software & Embedded Solutions

Jouni Riuttanen
Jouni Riuttanen
Sales Director
Software & Embedded Solutions