Close

Järjestelmäsuunnittelu

Etteplanilla on pitkä kokemus vaativien suunnitteluprojektien suunnittelusta ja hallinnasta projektin koko elinkaaren ajan. Etteplanin asiantuntijoilla on syvällistä osaamista järjestelmäsuunnittelun vaatimuksista esimerkiksi ilmailu- ja puolustus-, kuljetus-, ajoneuvo- ja kaivosteollisuudessa sekä lääketieteen tekniikan alalla. Palvelumme vastaavat korkeimpia kustannustehokkuus-, laatu- ja valmistettavuusvaatimuksia.

Järjestelmäsuunnittelun asiantuntemuksemme

Etteplanin asiantuntemus järjestelmäsuunnittelussa kattaa muun muassa järjestelmäsuunnittelun ja vaatimustenhallinnan, mallipohjaisen järjestelmäsuunnittelun (MBSE), järjestelmäturvallisuuden, tietoturvallisuuden, integroidun logistiikkatuen (ILS), järjestelmä-/tuotekehitysprojektit, järjestelmäintegroinnin, projektinhallinnan ja laadunvarmistuksen, todennuksen ja validoinnin sekä hankintojen tukipalvelut.

Varmistamme vaativien asiakkaittemme turvallisuuskriittisiä järjestelmiä 

Esimerkkejä toimeksiannoistamme ovat mm. asevoimien C2-järjestelmän testaus ja validointi, ilmapuolustuskeskuksen integroitu logistiikkatuki (ILS), ilmavoimien järjestelmäkoordinointi, helikopterijärjestelmä NH 90:n konfiguraatioiden hallinta, turvallisuusluokitusoppaat, valtion VIP-lentokonetta koskevien teknisten hankintojen asiantuntijapalvelut, CATIA-päivitysprojektin hallinta sekä Ruotsin poliisin IT-järjestelmän turvaratkaisujen arviointi.

Related content

Ota yhteyttä
Juha Nieminen
Juha Nieminen
Director, Services Development
Service Product & Portfolio Management

Pasi Pihlajaniemi
Pasi Pihlajaniemi
Senior Consultant
Service Product & Portfolio Management