Close

Laivasuunnittelu

Etteplan tarjoaa laivasuunnittelupalveluita meriteollisuuden asiakkaille. Edistyksellisten laivarakenteiden tekninen suunnittelu ja laskenta on asiantuntijatiimiimme kuuluvien kokeneiden laivainsinöörien ja suunnitteluinsinöörien ydinosaamista.

Etteplanin laivasuunnitteluosaaminen kattaa laajalti suunnittelun eri osa-alueita mukaan lukien runko, laivateoria, sisustus, sähköjärjestelmät, mekaniikka ja ohjelmistokehitys. Etteplan tarjoaa lisäksi kansainvälisen Shipdex™-standardin mukaisia teknisen dokumentoinnin palveluja.

Teräsrakenteiden lujuus, stabiilius ja dynaaminen vaste (värähtely)

Etteplanilla on syvällistä asiantuntemusta meriteknisten teräsrakenteiden lujuuslaskennasta ja mallinnuksesta (FEM/FEA). Olemme myös yksi markkinoiden harvoista toimijoista, joilla on erikoisosaamista laivojen värähtelyanalyysistä, mukaan lukien rakenteellinen vaimennus, kansimassat, veden lisätyn massan käyttäytyminen värähtelyssä, herätteet ja sallitut värähtelyvasteet. Toteutamme asiakkaalle luotettavat lujuus-, stabiilius- ja dynaamisen vasteen laskennat ja analyysit sekä varmistamme suorituskykyiset ratkaisut kaikentyyppisissä laivaprojekteissa, oli kyse sitten uusista laivoista, jälkiasennuksista tai konversioista.  

Pakkovärähtelyanalyysin avulla rungon värähtelytaso voidaan määrittää jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Käytössämme on tarkoitusta varten räätälöity Femap-laskentaohjelmisto ja monia Femapin ohjelmointirajapintaa (API) hyödyntäviä aluskohtaisia mallinnus-, analysointi- ja jälkikäsittelytyökaluja. Koko laivan mallinnusta esittelevä video kertoo lisää ohjelmistokehityksestämme.

Luokituslaitosten vaatimuksia vastaavat palvelut

Tarjoamme teknistä konsultointia sekä asiakirjojen ja runkorakenteen tarkastuksia paikan päällä.

Palveluidemme avulla voidaan varmistaa vaatimusten täyttyminen aluksen koko elinkaaren läpi (uuden laivan rakennus, vuositarkastus, välitarkastus, erikoistarkastus). Tarvittavat tarkastukset voidaan suorittaa sekä kansallisten säännösten että kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti (Kansainvälinen merenkulkujärjestö, IMO).

Etteplanin laivasuunnittelupalvelut auttavat asiakkaita täyttämään luokituslaitosten turvallisuusvaatimukset. Meillä on esimerkiksi pitkäaikainen kokemus pitkälle kehitettyjen FE-analyysityökalujen ja -menetelmien käytöstä merenkulkualan stabiilius- ja turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi. 

Jatkuva panostuksemme tutkimus- ja kehitystoimintaan varmistaa, että meillä on käytössä alan johtavat työkalut ja ohjelmistot, kuten räätälöidyt Femap ja Hypermesh FE-mallinnusta, kuormien laskentaa, tulosten todentamista, postprosessointia ja raportointia varten. Makrokirjastomme kasvaa jatkuvasti asiantuntijoidemme kehittäessä ja tuottaessa uusia ratkaisuja jokaisessa projektissa.

Suunnittelupalvelujen lisäksi Etteplan tarjoaa teknisen dokumentoinnin, kuten manuaalinen ja varaosaluetteloiden kirjoittamisen ja kuvittamisen palveluita. Käyttämämme Simplified Technical English ja Simplified Technical Illustrations -menetelmät sekä edistykselliset tietojärjestelmämme ja ohjelmistotyökalumme vastaavat kansainvälistä Shipdex™-standardia, joka asettaa korkeat vaatimukset meriteollisuusyritysten tekniselle dokumentoinnille. 

Palvelumme hyöty perustuu manuaalien ja ohjekirjojen korkeatasoiseen laatuun ja kustannustehokkaaseen sisällöntuotantoprosessiin, jonka ansiosta sisältöä on helppo päivittää ja käyttää uudelleen niin perinteisissä painotuotteissa kuin verkkojulkaisuissa.

Ota yhteyttä
Janne Auvinen
Janne Auvinen
Regional Manager, Engineering Solutions