Close

Turvallisuustekniikka

Turvallisuus on olennainen osa Etteplanin palveluja. Tarjoamme asiantuntijatukea uusiin tehtaisiin, koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvissä turvallisuuskysymyksissä ja turvallisuuden kehittämistä varten sekä tuotantolaitosten ja tehtaiden työvälineiden, koneiden ja prosessien yleistä turvallisuussuunnittelua .Turvallisuusteknisiin palveluihimme luottavat esimerkiksi Outotec, Stora Enso, KONE, Wärtsilä, Gasum, Outokumpu ja Paulig.

 

Potentiaalisten riskien ja vaaratekijöiden arviointi edellyttää perusteellista teknologian ja työmenetelmien tuntemusta. EU-direktiivien, kansallisen lainsäädännön ja standardien soveltaminen ja käytännön tulkinta saattaa olla hankalaa, joten ulkopuolisesta asiantuntijasta voi olla todella tuntuvaa hyötyä.

 

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijoilla on vuosien kokemus, niin paikallisten, alueellisten kuin kansainvälisten standardien soveltamisesta.

Ota turvallisuus huomioon ajoissa

 

Vaaratekijöiden tehokas eliminointi ja riskien minimointi vaatii turvallisuuden huomioimista jo tuotteen tai prosessin kehitysprojektin varhaisessa vaiheessa.

Etteplanin turvallisuusasiantuntijoiden laaja osaaminen auttaa asiakkaitamme välttämään kalliita epäonnistumisia ja takaisinvetoja.

Pystymme johtamaan ja kehittämään turvallisuusjohtamisen prosesseja ja tarjoamaan kokonaisia avaimet käteen -toimituksia ja Managed Services -ratkaisuja, joissa otamme kokonaispalveluna täyden vastuun laitoksen, projektin tai tuotteen koko elinkaaren turvallisuudesta. Tarjoamme myös konsultti- ja koulutuspalveluja.

 

Tarjoamiamme turvallisuusjohtamisen palveluja:

  • Johtamisjärjestelmien auditoinnit
  • Nykytilanneanalyysit
  • Viestinnän ja yhteistyön suunnittelu
  • Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöinvestointien suunnittelu
  • Määräysten ja direktiivien seuranta

 

Varmistamme tuotteesi tai tehtaasi turvallisuuden

 

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijat antavat tukea työ-, kone- ja prosessiturvallisuuden rakentamiseen ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen.  Tällöin voit itse keskittyä ydintoimintaasi. Esimerkkejä palveluistamme:

Kone- ja tuoteturvallisuus – Uusien koneiden, laitteiden ja turvallisuuskriittisten komponenttien riskinarvioinnit ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit CE-merkintää varten (esim. sähkölaitteet, lääkinnälliset laitteet, paineastiat). Etteplanin testauslaboratorio tarjoaa akkreditoitua sähkömagneettisen yhteensopivuuden testausta (EMC).

Prosessiturvallisuus – Uusien ja jo toiminnassa olevien tehtaiden riskinarvioinnit, esim. Hazscan ja Hazop. Prosessien toiminnalliseen turvallisuuteen (TLJ) liittyvien järjestelmiensuunnittelua ja hallintaa.

Työturvallisuus – Työpaikkojen, koneiden ja laitteiden turvallisuustarkastukset ja riskinarvioinnit. Asiakkaan työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikan (HSEQ) tukipalvelut.

Räjähdysturvallisuus (ATEX) – Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja räjähdyssuojausasiakirjojen laatiminen.

Ympäristöturvallisuus – Kemikaaleihin, veteen, hulevesiin ja jätevesiin liittyvät ympäristöselvitykset, luvitukset, auditoinnit ja tutkimukset.

Kyberturvallisuus – Uhkien mallinnustyöpajat ja koulutukset, turvallisuustestit, esim. verkkoon kytkettyjen laitteiden ja järjestelmien negatiiviset testaukset ja haavoittuvuuskartoitukset.

Turvallisuuskonsultointi – Turvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut yritysjohdolle, ostajille jne. Turvallisuuskierrokset, turvallisuustyöpajat, turvallisuuskoulutukset. Asiakkaan investointiprojektien tuki ja tarjouspyyntöjen spesifikaatiot turvallisuusnäkökulmasta. Lainsäädäntöselvitykset.

 

Liittyvä sisältö

Digitaalinen kaksonen luo Sleipnerille kilpailuetua

Sleipner Finland Oy valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat kaivos-, louhos-, - ja maansiirtoteollisuudessa. Sleipner-tuotteet tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä nostamalla tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia, polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana. 

Kesla

Kesla on suomalaisen metsäteknologian moniosaaja. Yhtiön tuotteet kattavat puunkorjuun kaikki vaiheet kannolta tehtaalle. Keslan tuotekehitys on asiakaslähtöisestä ja perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön yhteistyökumppanien kanssa. KESLA –tuotteet tunnetaan markkinoilla niiden käytettävyydestä, tuottavuudesta, kestävyydestä sekä hyvästä jälleenmyyntiarvosta. 

Kalmar

Cargoteciin kuuluva Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kun terminaaliautomaation edelläkävijä Kalmar päätti kehittää eteenpäin automaattisia konttinostureitaan, se valitsi kumppanikseen Etteplanin. Yhteistyö teknisen laskennan kanssa alkoi vuonna 2011.

 

Philips – Healthtech & Lighting

Hollantilainen Royal Philips Electronics on monipuolinen terveys- ja hyvinvointialan yritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua nykyaikaisilla innovaatioilla. Philips on maailmanlaajuisesti johtavia yrityksiä terveydenhuollossa, lifestyle-tuotteissa ja valaisimissa. Philips integroi teknologiaa ja muotoilua ihmislähtöisiksi ratkaisuiksi, joiden perustana on syvällinen asiakkaiden tarpeiden tuntemus ja brändilupaus ”innovation and you”.

 

Ota yhteyttä
Jari Laurila
Jari Laurila
Team Leader