Close

XML ja yksilähteistäminen

Optimoi sisällön uudelleenkäyttö ja tee julkaiseminen eri formaateissa ja millä tahansa kielellä mahdolliseksi.

Etteplan käyttää teknisessä dokumentoinnissa julkaisumenetelmänä yksilähteistämistä, minkä ansiosta samaa lähdesisältöä voidaan käyttää (uudelleen) eri muodoissa, kuten PDF- tai HTML-muodossa. Toisin sanoen sisältö luodaan vain kerran, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää uudelleen kaikkialla.

Tämä säästää paljon aikaa editoinnissa, mutta vähentää myös virheiden mahdollisuutta, koska korjaukset on tehtävä vain kerran lähdetiedostoon. Käyttäjä hyötyy sisällön yhdenmukaisuudesta, ja lyhyempien tekstien ansiosta käännöskulut voivat vähentyä merkittävästi. Kun lisäksi käytetään Simplified Technical English -menetelmäämme, saadaan lisäsäästöjä käännöskuluissa ja käyttäjäkokemus paranee, sillä laatustandardi kontrolloi (englanninkielistä) lähdettä.

Yksilähteistäminen

Yksilähteistämisellä voidaan tarjota loppukäyttäjille interaktiivista informaatiota heidän mobiililaitteisiinsa, jolloin on paljon helpompi löytää tietoja ja ymmärtää, miten tuote toimii tai miten suorittaa tarvittava kunnossapitotoimenpide. Tämä parantaa käyttäjäkokemusta. Lisäksi tuotteen käyttökatkokset voivat lyhetä merkittävästi.

Yksilähteistäminen on mahdollista, kun sisällön luontiin ja hallintaan käytetään XML-kieltä. Etteplan voi auttaa sisällön rakenteistamisessa minkä tahansa teollisuusstandardin tai spesifikaation mukaisesti (esim. DITA tai S1000D).

Related content

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Ota yhteyttä
Kimmo Kallio
Kimmo Kallio
BU Director, Technical Documentation Solutions