Close
Etteplan safety engineering

Turvallisuustekniikka

Turvallisuus on olennainen osa Etteplanin palveluja. Tarjoamme asiantuntijatukea kaikenlaisissa uusiin tehtaisiin, koneisiin ja sähkölaitteisiin liittyvissä turvallisuuskysymyksissä sekä tuotantolaitosten ja tehtaiden työvälineiden, koneiden ja prosessien yleistä turvallisuussuunnittelua ja turvallisuuden kehittämistä varten. 

Hyödyt sinulle
Riskien minimointi
Parantunut tuote/tehdasturvallisuus
Viimeisempien standardien mukainen suunnittelu
Voit keskittyä ydinosaamiseesi

Potentiaalisten riskien ja vaaratekijöiden arviointi edellyttää perusteellista teknologian ja työmenetelmien tuntemusta. EU-lainsäädännön, direktiivien ja standardien soveltaminen ja käytännön tulkinta voi olla työläs tehtävä, joten ulkopuolisesta asiantuntijasta voi olla todella tuntuvaa hyötyä. 

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijoilla on vuosien kokemus niin paikallisten, alueellisten kuin kansainvälisten standardien soveltamisesta.

 

Ota turvallisuus huomioon ajoissa

Vaaratekijöiden tehokas eliminointi ja riskien minimointi vaatii turvallisuuden huomioimista jo tuotteen tai prosessin kehitysprojektin varhaisessa vaiheessa.

Etteplanin turvallisuusasiantuntijoiden laaja osaaminen auttaa asiakkaitamme välttämään kalliita epäonnistumisia ja takaisinvetoja.

Pystymme johtamaan ja kehittämään turvallisuusjohtamisen prosesseja ja tarjoamaan kokonaisia avaimet käteen -toimituksia ja Managed Services -ratkaisuja, joissa otamme kokonaispalveluna täyden vastuun laitoksen, projektin tai tuotteen koko elinkaaren turvallisuudesta. Tarjoamme myös konsultti- ja koulutuspalveluja.

 

Tarjoamiamme turvallisuusjohtamisen palveluja:

  • Johtamisjärjestelmien auditoinnit
  • Nykytilanneanalyysit
  • Viestinnän ja yhteistyön suunnittelu
  • Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöinvestointien suunnittelu
  • Määräysten ja direktiivien seuranta

 

Asiakkaitamme: Turvallisuustekniikka

Varmistamme tuotteesi tai tehtaasi turvallisuuden

 

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijat antavat tukea työ-, kone- ja prosessiturvallisuuden rakentamiseen ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Jotta voit itse keskittyä ydintoimintaasi. Esimerkkejä palveluistamme:

 

Kone- ja tuoteturvallisuus – Uusien koneiden, laitteiden ja turvallisuuskriittisten komponenttien riskinarvioinnit ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit CE-merkintää varten (esim. sähkölaitteet, lääkinnälliset laitteet, paineastiat). Etteplanin testauslaboratorio tarjoaa akkreditoitua sähkömagneettisen yhteensopivuuden testausta (EMC).

Prosessiturvallisuus – Uusien ja jo toiminnassa olevien tehtaiden riskinarvioinnit, esim. Hazscan ja Hazop. Turvallisuusjärjestelmien (SRS) suunnittelu ja hallinta.

Työturvallisuus – Työpaikkojen, koneiden ja laitteiden turvallisuustarkastukset ja riskinarvioinnit. Asiakkaan työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikan (HSEQ) tukipalvelut.

Räjähdysturvallisuus (ATEX) – Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden suojausdokumentointi ja turvallisuusselvitykset.

Ympäristöturvallisuus – Kemikaaleihin, veteen, hulevesiin ja jätevesiin liittyvät ympäristöselvitykset, luvitukset, auditoinnit ja tutkimukset.

Kyberturvallisuus – Uhkien mallinnustyöpajat ja koulutukset, turvallisuustestit, esim. verkkoon kytkettyjen laitteiden ja järjestelmien negatiiviset testaukset ja haavoittuvuuskartoitukset.

Kyberturvallisuus – Uhkien mallinnustyöpajat ja koulutukset, turvallisuustestit, esim. verkkoon kytkettyjen laitteiden ja järjestelmien negatiiviset testaukset ja haavoittuvuuskartoitukset.

Turvallisuuskonsultointi – Turvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut yritysjohdolle, ostajille jne. Turvallisuuskierrokset. Turvallisuustyöpajat. Turvallisuuskoulutukset. Asiakkaan investointiprojektien tuki ja tarjouspyyntöjen spesifikaatiot turvallisuusnäkökulmasta. Lainsäädäntöselvitykset.

Kysy meiltä, asiantuntijamme Jari Laurila vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).