Close
Etteplan safety engineering

Turvallisuustekniikka

Teollisuusyritysten toiminnan keskiössä on tänä päivänä turvallisuus, ympäristö ja asiakaskeskeisyys. Tästä syystä on tärkeää, että turvallisuustekniikkaa johdetaan yrityksen strategian mukaisesti. Näihin asiakashaasteisiin Etteplan on kehittänyt ainutlaatuisia asiantuntijapalveluja uusien tehtaiden, koneiden ja sähkölaitteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Tarjoamme myös palveluja asiakkaitamme tuotantolaitosten ja tehtaiden työvälineiden, koneiden ja prosessien yleiseen turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden parantamiseksi.

Palveluittemme avulla varmistat, että toimintasi täyttää lainsäädännön vaatimukset globaalissa liiketoimintaympäristössä. Lisäksi varmistat huolto- ja kunnossapitoliiketoimintasi sujuvuuden ja kasvun edellytykset.

Hyödyt sinulle
Riskien minimointi
Parantunut tuote/tehdasturvallisuus
Viimeisempien standardien mukainen suunnittelu
Voit keskittyä ydinosaamiseesi

Käytössäsi on kaikki tarvittava osaaminen laite- ja laitosturvallisuudessa

Potentiaalisten riskien ja vaaratekijöiden arviointi edellyttää perusteellista teknologian ja työmenetelmien tuntemusta. Markkina-alue kohtaisen lainsäädännön, direktiivien ja standardien soveltaminen ja käytännön tulkinta voi olla työläs tehtävä:  Jo yksistään yli 30 EU-direktiivin sisäistäminen on lähes mahdoton tehtävä konevalmistajalle, vaikka näiden käytäntöönpanosta yrityksen johdon on vastattava. Ulkopuolisesta asiantuntijasta, joka ymmärtää lainsäädännön ja viranomaisvaatimukset sekä ymmärtää laitteen mekaniikan ja teknologian riippuvuussuhteet, voi olla tuntuvaa hyötyä.

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijoilla on vuosien kokemus niin paikallisten, alueellisten kuin kansainvälisten standardien soveltamisesta. Kehitämme osaamistamme jatkuvasti ja käytössämme on ajantasaisin tieto ja osaaminen niin koneiden kuin laitostenkin turvallisuutta koskevissa asioissa.

Voimme auttaa sinua kasvattamaan huoltoliiketoimintanne

Monilla asiakkaistamme huolto- ja kunnossapitoliiketoiminta on tärkeä kasvun lähde. Koneen vikaantuessa tai kun siihen tehdään pienikin muutos (ns. rebuild-projekti), vaikuttaa tämä usein laitteen turvallisuuteen.

Jos laitteeseen tehtyjen muutosten aiheuttamat turvallisuusriskit jäävät arvioimatta, voi tämä myöhemmin johtaa vaaratilanteisiin. Etteplanin safety-asiantuntijat ottavat kantaa siihen, miten laitteeseesi tehdyt muutokset vaikuttavat turvallisuuteen kokonaisuutena ja auttavat tarvittavien viranomaisvaatimusten täyttymisestä. 

Ota turvallisuus huomioon ajoissa

Vaaratekijöiden tehokas eliminointi ja riskien minimointi vaatii turvallisuuden huomioimista jo varhaisessa vaiheessa tuotteen tai prosessin kehitysprojektia.

Etteplanin turvallisuusasiantuntijoiden laaja osaaminen auttaa asiakkaitamme välttämään kalliita epäonnistumisia ja takaisinvetoja.

Tuemme asiakkaitamme turvallisuuteen liittyvien prosessien johtamisessa, kehittämisessä ja tarjoamaan kokonaisvaltaisia avaimet käteen -toimituksia sekä Managed Service -palveluratkaisuja. Palveluittemme avulla asiakkaillamme on käytettävissään ajantasainen tieto laitoksen, projektin tai tuotteen koko elinkaaren turvallisuudesta. Tarjoamme myös konsultti- ja koulutuspalveluja.

Tarjoamiamme turvallisuusjohtamisen palveluja:

•   Johtamisjärjestelmien auditoinnit

•   Nykytilanneanalyysit

•   Viestinnän ja yhteistyön suunnittelu

•   Työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöinvestointien suunnittelu

•   Määräysten ja direktiivien seuranta

 

Varmistamme tuotteesi tai tehtaasi turvallisuuden

Etteplanin turvallisuustekniikan asiantuntijat antavat tukea työ-, kone- ja prosessiturvallisuuden rakentamiseen ja lakisääteisten vaatimusten täyttämiseen. Jotta voit itse keskittyä ydintoimintaasi.

Voit ostaa meiltä esimerkiksi Safety compliance -konsultaation, jossa selvitämme miten laitteesi vastaa paikallista lainsäädäntöä ja millaiset muutokset tuotteeseen olisivat tarpeen, jotta ne vastaisivat markkinakohtaisia lakeja.

Voit myös ulkoistaa meille kaiken laitostasi tai laitettasi koskevan turvatekniikan suunnittelun ja ylläpidon. Näin voit keskittyä ydinliiketoimintaanne ja olla samalla huoleti laitteesi tai laitoksesi turvallisuudesta.

 

Safety%20path_fi.png
Etteplan SAFETY PATH -palvelumodulit on suunniteltu tukemaan asiakkaan laitteiden suunnittelua ja laitosten turvallisuutta kaikissa elinkaaren vaiheissa. Niiden avulla Etteplanin turvallisuusasiantuntijat vastaavat turvallisuuden yleisestä hallinnasta, suunnittelusta, arvioinnista ja käytännön toteutuksesta.

 

Muita palvelujamme:

Kone- ja tuoteturvallisuus – Uusien koneiden, laitteiden ja turvallisuuskriittisten komponenttien riskinarvioinnit ja vaatimustenmukaisuusarvioinnit CE-merkintää varten (esim. sähkölaitteet, lääkinnälliset laitteet, paineastiat). Etteplanin testauslaboratorio tarjoaa akkreditoitua sähkömagneettisen yhteensopivuuden testausta (EMC).

Laitosturvallisuus Autamme kehittämään ja auditoimaan laitoksesi turvallisuuteen liittyvää johtamisjärjestelmää ja varmistamaan, että laitoksesi prosessi-, kone-, ja työturvallisuuden taso on olemassa olevien säädösten ja standardien mukainen. 

Prosessiturvallisuus – Uusien ja jo toiminnassa olevien tehtaiden riskinarvioinnit, esim. Hazscan ja Hazop. Turvallisuusjärjestelmien (SRS) suunnittelu ja hallinta.

Työturvallisuus – Työpaikkojen, koneiden ja laitteiden turvallisuustarkastukset ja riskinarvioinnit. Asiakkaan työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikan (HSEQ) tukipalvelut.

Räjähdysturvallisuus (ATEX) – Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden suojausdokumentointi ja turvallisuusselvitykset.

Ympäristöturvallisuus – Kemikaaleihin, veteen, hulevesiin ja jätevesiin liittyvät ympäristöselvitykset, luvitukset, auditoinnit ja tutkimukset.

Kyberturvallisuus – Uhkien mallinnustyöpajat ja koulutukset, turvallisuustestit, esim. verkkoon kytkettyjen laitteiden ja järjestelmien negatiiviset testaukset ja haavoittuvuuskartoitukset.

Turvallisuuskonsultointi – Turvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut yritysjohdolle, ostajille jne. Turvallisuuskierrokset. Turvallisuustyöpajat. Turvallisuuskoulutukset. Asiakkaan investointiprojektien tuki ja tarjouspyyntöjen spesifikaatiot turvallisuusnäkökulmasta. Lainsäädäntöselvitykset.

 

 

Mikko Ronkainen

HSE Senior Specialist, Team Leader Engineering Services
Lähetä viesti

Kysy meiltä, asiantuntijamme Mikko Ronkainen vastaa

Asiantuntijamme on sinuun yhteydessä saatuaan viestisi. Lähettämällä viestin, hyväksyt tietosuojaehtomme (Privacy Statement).