Close

Etteplan DOC

Luo, hallitse ja julkaise sisältöjä kustannustehokkaasti tukemaan huoltoliiketoimintaa


Etteplan DOC on kaikki teknisen dokumentoinnin tarpeesi kattava kokonaisratkaisu, joka samalla tehostaa huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaasi.

Tuottamalla kaikki informaatio samasta lähteestä ja kirjoittamalla tekstit aihelähtöisesti (topic-based authoring) voidaan tehostaa dokumentaation luomista, tallennusta, uudelleenkäyttöä ja julkaisua sekä saadaan lisäksi loppukäyttäjille, esimerkiksi huollon kenttähenkilöstölle, aina helppo ja nopea pääsy ajantasaisiin kunnossapitotietoihin.

Paranna huoltoliiketoiminnan kannattavuutta

  • Jopa 50 % lyhyemmät huoltoajat nopeasti saatavilla olevien ja ajantasaisten teknisten tietojen ansiosta
  • Jopa 60 %:n kustannussäästöt kunnossapito-, korjaus- ja käyttöohjeiden luomisessa
  • Jopa 40 %:n kustannussäästöt käännös- ja lokalisointikuluissa

 

Edistykselliset ja toimivat menetelmät

Etteplanin laadukkaat menetelmät takaavat sen, että asiakkaan tekninen dokumentaatio on selkeää, tiivistä ja yhdenmukaista ja täyttää tiukimmatkin turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Lähdetekstit ovat ymmärrettäviä, yhdenmukaisia ja tiiviitä. Interaktiiviset kuvitukset ovat korkeatasoisia. Sisältö on järjestelmällisen rakenteensa ansiosta mahdollisimman laajalti uudelleenkäytettävissä.

Oikea informaatio nopeasti ja helposti oikealle käyttäjälle

 

Informaation käyttö tapahtuu Etteplanin dynaamisen HyperSIS-sisältöportaalin kautta (Service Information System). Se on sovellus, jonka avulla huoltohenkilöstö saa helposti ja nopeasti esille tarvitsemansa kunnossapitotiedot ja pystyy tekemään tarvittavat varaosatilaukset. Kaikki oleellinen tieto löytyy visuaalisten ja interaktiivisten 3D-kuvien ansiosta nopeasti.

Asiakkaamme


Yli 200 yritystä käyttää Etteplan DOC -palvelua, esimerkiksi Boon Edam, SIM Industries, GEA, Omron ja Tristar.

Boon edam logoGEA logoOmron logo

Related content