Close

HyperSIS-huoltotietojärjestelmä (Service Information System)

Paranna huoltoliiketoimintasi kannattavuutta


Etteplanin dynaaminen HyperSIS-sisältöportaali vähentää tai estää huollon ja kunnossapidon käyttökatkoksia. Tämä perustuu laadukkaaseen ja ajantasaiseen huoltotietoon, joka on loppukäyttäjällä aina ja kaikkialla käytettävissä.

 

Saavuta tavoitteet HyperSIS-ratkaisun avulla

  • Minimoi vianetsintään käytettävä aika.
  • Tuota mobiililaitteille sopivaa ja täsmällistä sisältöä.
  • Tarjoa nopea ja helppo pääsy kaikkeen tuotetietoon samasta paikasta.
  • Tee varaosien tilaaminen helpoksi.
  • Anna mahdollisuus palautteen antamiseen, jotta sisältö pysyy ajan tasalla.
  • Anna helposti ymmärrettävää informaatiota.
  • Hyödynnä laajennettua todellisuutta oppimisen ja tietämyksen siirron helpottamiseksi.
  • Paranna teknisen informaation luomisen, hallinnan ja jakelun kustannustehokkuutta.
  • Luo tulevaisuudenkestävää sisältöä käyttämällä yksilähteistämistä ja useita eri julkaisumuotoja, yhdistä sisältösi teollisen internetin ratkaisuihin (IoT).

Ominaisuudet ja hyödyt


Tekstin ja kuvituksen välinen interaktiivisuus
Etteplanin kehittämän Simplified Technical Illustrations -menetelmän avulla kuvituksen viestinnällistä tehoa loppukäyttäjälle voidaan entisestään parantaa interaktiivisilla kuvilla.

Visuaalinen seuranta
Visuaalista seurantaa käytettäessä HyperSIS tunnistaa kohteen, johon kamera kohdistuu (saatavissa iPadeihin ja muihin tabletteihin), joko skannaamalla QR-koodin tai tunnistamalla objektin. Näin voi säästyä huomattavasti aikaa tietyn tuotteen tietoja haettaessa, jos tuotemalleja tai -tyyppejä on paljon.

Ratkaisussa yhdistyvät Simplified Technical Illustrations- ja visuaalisen seurannan teknologiat. QR-koodin voi myös skannata kameralla, jossa on sopiva QR-sovellus.

Visuaalinen haku
Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta vielä tehokkaampaa loppukäyttäjän kannalta on hyödyntää interaktiivisia 3D-kuvia tai animaatioita: osan voi löytää ja voi jopa tilata parilla klikkauksella!

Laajennettu todellisuus
Laajennetun todellisuuden käytöstä on monenlaista hyötyä kunnossapito- ja korjaustöissä. Etteplan soveltaa laajennettua todellisuutta kunnossapito- ja korjaustoiminnan tehtävien helpottamiseksi sekä palautekanavien luomiseksi loppukäyttäjän ja valmistajan välille.

Related content