Close

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

ANDRITZilla on vahvoja näyttöjä puunkäsittelylaitosten toimituksista kaikkialla maailmassa sekä kokemusta uusimmista IoT-teknologioista, joiden pohjalta yhtiö kehittää puunkäsittelyn mullistavaa autonomisten puunkäsittelyratkaisujen valikoimaa. ANDRITZ valitsi Etteplanin kumppanikseen parantaakseen kehitystyön skaalautuvuutta ja laatua. Kumppanuuden taustalla on jo vuosia kestänyt yhteistyö teollisuuden digitalisaation parissa. Etteplan on tarjonnut ANDRITZille joustavasti suunnitteluun, palvelumuotoiluun, tekniseen dokumentointiin ja muihin aloihin liittyvää osaamista jatkuvan palvelun mallilla. 

ANDRITZin SMART Pulp Line, Automation and Digitalization Director,  Wayna Moncada toteaa, että autonomisten puunkäsittelyratkaisujen taloudelliset edut loppuasiakkaille voivat olla merkittäviä. 
 
”Etuihin lukeutuvat muun muassa parempi tuotto, harvemmat tuotantoseisokit, parempi käyttöaste ja turvallisuus sekä tietenkin parempi lopputuotteen laatu. Myös huollon ennakoitavuus paranee ja kaiken kaikkiaan puukentän operointi on helpompaa eli paikan päällä ei tarvita kaiken aikaa ammattitaitoisia operaattoreita.” 

Useita älykkyyden tasoja Etteplanin tukemana 

Älykkään puukentän (puukenttä tarkoittaa tässä prosessia puun vastaanotosta keittimeen putoavaan hakkeeseen asti) kattavissa ratkaisuissa hyödynnetään useita älykkyyden tasoja: Lähtötaso, joka kattaa laajan valikoiman yksittäisiä älytuotteita, kuten koneiden ja prosessien diagnostiikkalaitteita. Kakkostaso sisältää aliprosessien optimointijärjestelmiä, ja kolmostaso on autonomisten järjestelmien taso, joka rakentuu alempien tasojen optimointijärjestelmille tai erilliselle teknologialle. 

ANDRITZ Smart Woodyard: Three levels of intelligence

ANDRITZ Smart Woodyard: Three levels of intelligence
 

Etteplan tukee ANDRITZia muun muassa korkeimman, koko puukenttää ohjaavan tason kehitystyössä. Tämä tarkoittaa puukenttää ohjaavan automaation ja käyttäjäkokemuksen suunnittelua. Tämä vaatii osaamista teollisuuden digitalisaatiosta, etenkin automaatiosuunnittelusta, palvelumuotoilusta ja teknisestä dokumentoinnista. 

Vastaus käyttäjän ja yrityksen digitalisaatiotarpeisiin 

Automaation korkeimman tason suunnittelu tarkoittaa, että on luotava kuvaus siitä, miten järjestelmät ohjaavat puukentän toimintaa. Tätä varten Etteplanin ja ANDRITZIN asiantuntijat yhdistivät osaamisensa ja loivat tietolähteinä ja eri organisaatioiden välisenä linkkinä toimivat asiakirjat. 

 ”Yhteistyö on ollut sujuvaa, ja on aina hienoa todistaa toimittajan sitoutuvan tuotteen laatuun. Jatkuva parantaminen ja vuoropuhelu ovat kaiken A ja O”, toteaa Moncada. 

Palvelumuotoilun tavoite on ollut optimoida älykkäät puunkäsittelyratkaisut käyttäjän näkökulmasta, jotta saavutetaan yhtenäinen käyttäjäkokemus kaikissa digitaalisissa järjestelmissä. Tarkoituksena on tukea puukentän operaattoreiden päivittäistä päätöksentekoa tarkoituksenmukaisella datalla. Tilannekuvan luomisessa olennaista on siis valita liiketoiminnan ja käyttäjän tarpeita vastaava data. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna Etteplanin jatkuva palvelu ANDRITZille on ollut tärkeä osa yhtiöiden yhteistyötä. Etteplan on vuosien varrella tarjonnut ANDRITZille esimerkiksi suunnitteluun, testaukseen, tekniseen viestintään ja ohjelmistokehitykseen liittyvää osaamista.   

Yhteinen visio ANDRITZin autonomisista puunkäsittelyratkaisuista 

Etteplan on toimittanut ANDRITZille laajalti erilaista osaamista yhden katon alta. Etteplanin laaja asiantuntijaverkosto pystyy tarjoamaan tehokasta ongelmanratkaisua ja vaadittavaa osaamista nopeallakin aikataululla. ANDRITZ voi luottaa, että Etteplan hoitaa homman, oli se sitten mikä tahansa. 

 ”On mahtavaa, kun puhelimessa on vain yksi numero, johon voi soittaa tietäen, että kaikki ratkeaa ripeästi”, Moncada toteaa lopuksi. 

Automaation haastavan suunnitteluprosessin jäljiltä järjestelmän toteutusvaiheessa on vähemmän konfiguroitavaa ja vähemmän virheitä. ANDRITZ on arvostanut myös Etteplanin ihmislähtöistä lähestymistapaa digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun. Kun suunnitteluratkaisut perustuvat loppuasiakkaan tarpeisiin ja ne yhdistetään liiketoiminnan tavoitteisiin, asiakasarvo on taattu. 

Projekti myös etenee nopeammin, ja Etteplanin asiantuntijat takaavat työn laadun. Siirtämällä vastuun suunnittelusta Etteplanille ANDRITZ on voinut keskittyä ydinliiketoimintaansa. Mikä tärkeintä, tuotevalikoiman kehitys on nopeutunut Etteplanin kanssa toteutetun joustavan ja skaalautuvan T&K-kumppanuuden ansiosta. 

Related content

VTT ja Etteplan tasoittavat yhdessä tietä suomalaisille lääketieteen tekniikan alan innovaatioille

VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Omistajamme on Suomen valtio. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.

Sulzerin tukena rakenteisen dokumentaation käyttöönotossa

Sulzer on maailman johtavia nestetekniikan osaajia, jolla on pitkä kokemus innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, jotka edistävät kestävää kehitystä – ja auttavat Sulzerin asiakkaita rakentamaan parempaa maailmaa. Sulzerin asiakkaat hyötyvät yrityksen sitoutumisesta innovaatioihin, suorituskykyyn ja laatuun sekä 180 maailmanluokan tuotantolaitoksen ja palvelukeskuksen verkostosta eri puolilla maailmaa. Sulzerin liiketoiminta jakaantuu kolmeen divisioonaan: pumppulaitteet, palvelut ja kemiantekniikka.

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Ota yhteyttä
Jyrki Eschner
Jyrki Eschner
Senior Account Manager, Cloud and Applications