Close

TanaConnect® luo Tanan sidosryhmille edellytykset datalähtöiseen päätöksentekoon

Tana on maailman johtavia kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistajia. Yritys on edelläkävijä sähköisten ohjausjärjestelmien ja älykkäiden ratkaisujen käytössä. Kaiken Tanan toiminnan perusta on dataohjautuva liiketoiminta, jota kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Tana on maailman johtavia kiinteän jätteen käsittelyyn tarkoitettujen koneiden ja laitteiden valmistajia ja vahva digitalisaation edelläkävijä. Yritys halusi johtoasemansa säilyttämiseksi ottaa uuden digiloikan sekä uudistaa samalla merkittävästi informaatiovirtoja asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi Tana tarvitsi modernin digitaalisen palveluportaalin, joka on helppokäyttöinen ja tarjoaa yhtenäisen käyttäjäkokemuksen niin omalle henkilöstölle, jälleenmyyjille kuin asiakkaille. Ratkaisun piti välittää käyttäjille sijainnista riippumatta reaaliaikaista dataa Tanan koneiden käytöstä ja tilasta sekä luoda edellytykset datalähtöiselle päätöksenteolle. Näin digitalisaatio haluttiin valjastaa luomaan lisäarvoa yrityksen sidosryhmille.

Tana on premium-brändi, joten valittavan yhteistyökumppanin asiantuntemukselle asetettiin myös korkeat vaatimukset. Päätoimittajaksi valittiin Etteplan johtuen monialaisesta IoT-laitteiden, ohjausjärjestelmien ja järjestelmäintegrointien osaamisesta. Tana sai käytännössä kaiken tarvitsemansa saman katon alta.

TanaConnect® – ehtymätön tiedon lähde

Uuden ratkaisun keskeinen järjestelmä, TanaConnect®, kehitettiin Tanan ja Etteplanin yhteistyönä. Siihen kuuluu portaali, josta Tana itse, jälleenmyyjät sekä tulevaisuudessa myös asiakkaat näkevät räätälöidyt tiedot koneista ja laitteista. Järjestelmästä näkyy koneiden sijainti, tila ja käyttötiedot sekä erittäin yksityiskohtaiset konekohtaiset tiedot. Portaali myös visualisoi dataa ja tuottaa raportteja päätöksenteon tueksi.

TanaConnect®-järjestelmän ensimmäinen kehitysvaihe palvelee pääasiassa kansainvälistä jälleenmyyjäverkostoamme. Portaali antaa yhdellä sisäänkirjautumisella pääsyn kaikkiin jälleenmyyjiemme käytettävissä oleviin digitaalisiin järjestelmiin ja työkaluihin, mukaan lukien esimerkiksi tikettijärjestelmä, eSpares, eLearning, yleistiedot ja materiaalien jako. Näin se sujuvoittaa ja tehostaa päivittäistä yhteistyötä”, sanoo Teemu Lintula, VP Services & Digital Solutions, Tana. 

”Osalla jälleenmyyjistämme on huoltokannassaan paljon koneita, ja heitä TanaConnect® auttaa tehostamaan huoltotoimintaa. Etuina voi mainita esimerkiksi tarkemman ja nopeamman vianhaun sekä paremman kunnossapitosuunnittelun ja ehkäisevän kunnossapidon. Seuraaviin TanaConnect®-versioihin on tarkoitus lisätä yhä enemmän ennakoivan huoltotoiminnan ominaisuuksia.”

Pääosan projektista hoiti Etteplan, mukaan lukien käyttöliittymän rakentaminen, ketju IoT-laitteilta portaalille sekä muiden toimittajien järjestelmien integrointi TanaConnect®-portaaliin.

TanaConnect® demo

”Asiakkaille TanaConnect® tarjoaa ensivaiheessa etäyhteyden koneeseen ja pääsyn kaikkeen koneen toimintaa koskevaan dataan. Muistutukset seuraavista määräaikaishuolloista ja varoitukset kriittisistä vioista auttavat pitämään koneen käyttöasteen korkeana, kun huollot voidaan suunnitella ja yllättävät rikkoutumiset voidaan parhaimmillaan välttää kokonaan. Raportit esimerkiksi koneen käytöstä, käyttöasteesta ja kuormasta auttavat optimoimaan toimintaa. Omistajan turvallisuuden tunnetta varmasti lisää tietoisuus siitä, että huoltopalvelu ja jopa tuki suoraan tehtaalta on vain wifi- tai matkapuhelinyhteyden päässä”, Teemu Lintula jatkaa.

Etteplan suositteli projektin aikana myös oma-aloitteisesti ominaisuuksia, joita järjestelmään kannattaisi harkita. Yksi näistä on tuotteita koskevia teknisiä termejä yhtenäistävä sanasto, mikä on myös hyvä esimerkki yritysten tiiviistä yhteistyöstä ja keskinäisestä ymmärryksestä.

Tanan digiloikka

Järjestelmä tarjoaa monipuoliset ominaisuudet käyttäjäystävällisessä muodossa ja antaa tilaa myös jatkokehitykselle tulevia tarpeita varten.  Se myös lisää Tanan jälleenmyyjien ja asiakkaiden mahdollisuuksia omatoimisuuteen ja tehostaa Tanan ja jälleenmyyjäekosysteemin välistä viestintää. Lopputuloksena on kokonaisuutena parempi asiakaspalvelu. Ratkaisun arvo on Tanan brändille mittaamaton ja vauhdittaa yrityksen digiloikkaa vuosia eteenpäin.

TanaConnect®-portaalin tiedonlähteinä on puolen tusinaa Tanan eri järjestelmää ja useita yrityksen prosesseja. Etteplanilla oli ratkaiseva rooli kehitysprojektin suunnittelussa ja koordinoinnissa sekä eri järjestelmistä saatavan datan integroinnissa yhdeksi kokonaisvaltaiseksi, käyttäjäystävälliseksi järjestelmäksi. Välillä sillalla niin sanotusti käveltiin sitä mukaa kun sitä tehtiin, ja Etteplan oli loistava, ammattimainen kumppani, jonka avulla tämä saatiin onnistumaan”, Teemu Lintula summaa.

Related content

S-Business sai kattavaa tietoa palvelunsa turvallisuudesta

S-Business on S-ryhmän asiakasohjelma ja yrityksille suunnattu maksukortti. Kortti käy yli 1800 S-ryhmän toimipaikassa, ja S-Business-kortteja käytetään päivittäisissä ostoksissa yli 44 000 suomalaisessa yrityksessä. S-Business Oy on SOK:n omistama tytäryhtiö. 

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Fortum Spring tasapainottaa energiaverkkoa

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa saada asiakkaat ja yhteiskunnan mukaan muutokseen puhtaamman maailman puolesta. Fortum on Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja.  Fortumilla on noin 19 000 ammattilaista ja yhteenlaskettu tase noin 69 miljardia euroa, joten Fortumilla on mittakaava, osaaminen ja resurssit kasvaa ja viedä energiasiirtymää eteenpäin.

Suunnittelumenetelmien avulla suuntaa Vointyn liiketoiminnalle

Oululainen terveysteknologian start-up Vointy yhdisti voimansa Etteplanin kanssa tuodakseen markkinoille aivan uudenlaisen terveys- ja hyvinvointisovelluksen. Vointy ei halunnut keskittyä henkilökohtaisiin hyvinvointimittareihin ja kilpailla puettavan teknologian hajanaisilla, kylläisillä markkinoilla vaan suuntasi sovelluksensa työnantajille ja niiden henkilöstön kehittämisosastoille.

Talenomille jatkuvaa tietoturvatestausta ja tietoisuuden lisäämistä - Etteplanista pitkäaikainen kumppani

Talenom on vuonna 1972 perustettu ketterä ja edistyksellinen tilitoimisto. Talenomin liiketoiminta-ajatus on yrittäjien arjen helpottaminen markkinoiden helppokäyttöisimmillä sähköisillä työkaluilla sekä pitkälle automatisoiduilla palveluilla. Kattavien tilitoimistopalvelujen lisäksi Talenom tukee asiakkaidensa liiketoimintaa monipuolisilla asiantuntijapalveluilla sekä rahoitus- ja pankkipalveluilla. Talenomin visiona on tarjota ylivoimaiset tilitoimisto- ja pankkipalvelut pk-yrityksille.

Ota yhteyttä
Kari Jussila
Kari Jussila
Director, Service Solutions