Close

Finavia

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käynnissä jättimäinen uudistushanke. Suurissa investointiprojekteissa on ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelijoilla on käytössään ajantasaiset lähtötiedot. Finavia valitsi Etteplanin kumppanikseen hiomaan teknisen dokumentoinnin prosessin entistä luotettavammaksi.

Asia
Asiantuntemus

Lentokenttää uudistamassa – hallitusti


Finavia luo edellytykset turvalliselle, sujuvalle ja kilpailukykyiselle lentoliikenteelle Suomessa. Yritys hallinnoi ja ylläpitää lennonvarmistusjärjestelmää ja 21 lentoasemaa Suomessa sekä vastaa monipuolisista palveluista lentoyhtiöille ja matkustajille.

Parhaillaan Finavialla on käynnissä jättimäinen hanke Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistamiseksi. Noin 900 miljoonan euron investoinnin tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa kansainvälisessä kilpailussa sekä Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen solmukohtana. Kehitysohjelmassa laajennetaan terminaalia yli 100 000 neliömetrillä, rakennetaan uusia lentokoneiden pysäköintialueita ja rullausteitä sekä lisätään pysäköintitilaa matkustajille. Laajennus valmistuu vuonna 2020, jolloin Helsinki-Vantaa on valmis palvelemaan vuositasolla jopa 20 miljoonaa matkustajaa.

Rakennus- ja muutosprojekteissa suunnittelijat tarvitsevat luotettavan, ajantasaisen lähtöaineiston. Onnistunut suunnittelu varmistaa nopean toteutuksen lentoaseman muuta toimintaa häiritsemättä. Lentoliikenteen turvallisuuden kannalta on kriittistä esimerkiksi tietää maahan sijoitetun infrastruktuurin, kuten sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien, sijaintitiedot.

”Näin isossa hankkeessa on samaan aikaan käynnissä lukuisia projekteja, joissa lähtöaineistoa muokataan. On tärkeää kotiuttaa projektien tekninen dokumentaatio nopeasti, jotta seuraavan projektin suunnittelijat saavat oikeat tiedot”, kiinteistöpäällikkö Kari Luhtanen Finaviasta sanoo.

Luotettavaa, ajantasaista lähtöaineistoa 

Kohti parempaa aineistoa ja prosessia


Helsinki-Vantaan lentoaseman kehitysohjelman käynnistyessä Finavia halusi varmistaa luotettavan ajantasa-aineiston sekä nopean, sujuvan teknisen dokumentoinnin prosessin. Kumppaniksi toiminnan kehittämiseen valittiin Etteplan.

”Emme halunneet vain ohjeita, vaan haimme erilaista lähestymistä, jossa kumppanin projektikoordinaattori olisi mukana työssämme. Halusimme uuden toimintamallin”, Luhtanen sanoo.

Etteplanin projektikoordinaattori osallistui valittuihin Finavian projekteihin vastaten dokumentaation syntymisestä ja palautumisestä sekä samalla havainnoiden kehityskohteita. Tämän pohjalta Etteplan teki Finavialle ehdotuksen parannetusta toimintamallista.

”Pilottiprojektien aikana tekninen dokumentaatio palautui ajantasatietoihimme suunnitellusti. Tätä ei ollut viime vuosina tapahtunut”, Luhtanen kertoo.

Laajennus valmistuu vuonna 2020, jolloin Helsinki-Vantaa on valmis palvelemaan vuositasolla jopa 20 miljoonaa matkustajaa.

”Meillä on Etteplanin kanssa ohjausryhmä, jossa pyrimme yhdessä löytämään parhaat ratkaisut. Asiantuntijuuden ja asiakkaan huomioimisen lisäksi Etteplanin vahvuus onkin juuri halu oppia uutta ja kehittää myös omaa toimintaansa”,
 

Kari Luhtanen, kiinteistöpäällikkö, Finavia

Jatkuvaa kehittämistä – yhdessä


Syksystä 2016 Finavia siirtyi hyödyntämään Etteplanin jatkuvaa palvelua. Nyt jokaisessa alkavassa rakennusprojektissa on mukana Etteplanin projektikoordinaattori.

Dokumentaatiota on valtavasti, joten muutokset vievät aikaa, mutta Luhtanen on jo vakuuttunut hyödyistä.

”Saadut tulokset ovat ylittäneet odotuksemme. Olemme pystyneet kehittämään sekä lähtöaineiston että toimintamme laatua. Prosessimme on kuvattu, ja toimintaketjumme on nyt nopeampi ja luotettavampi. Myös kustannussäästöjä syntyy, kun suunnittelijat eivät joudu tekemään ylimääräistä työtä”, Luhtanen kiteyttää.

Finavia on myös tyytyväinen sujuvaan yhteistyöhön ja Etteplanin asenteeseen.

”Etteplanilaiset ovat olleet todella sitoutuneita ja proaktiivisia. He ovat tarmolla ja pelottomasti vieneet asioita eteenpäin. Yhteistyö on alusta asti ollut avointa ja helppoa.”

Finavian teknisen dokumentaation kehittäminen jatkuu yhdessä jatkossakin. 3D-ympäristö muuttaa dokumentaation muotoa, ja Finavian tavoitteena on myös lisätä prosessia nopeuttavaa automaatiota.

”Meillä on Etteplanin kanssa ohjausryhmä, jossa pyrimme yhdessä löytämään parhaat ratkaisut. Asiantuntijuuden ja asiakkaan huomioimisen lisäksi Etteplanin vahvuus onkin juuri halu oppia uutta ja kehittää myös omaa toimintaansa”, Luhtanen sanoo.

 

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Kantaman laajennin Pexraytechille

Pexraytech on Otaniemestä käsin toimiva hi-tech-yhtiö, joka kehittää ja valmistaa huipputason siirrettäviä röntgenlaitteita. Pexraytech hyödyntää Suomesta löytyvää laaja-alaista osaamista röntgenlaitteiden suunnittelusta innovatiivisten ja intuitiivisten ratkaisujen toimittamiseksi kahdella painopistealueella: turvallisuusala ja teollisuuden ainetta rikkomaton testaus (non destructive testing, NDT). Yhtiö tarjoaa myös edistyksellisiä erikoisratkaisuja muihin sovelluksiin.

Ota yhteyttä
Risto Pukki
Risto Pukki
Regional Manager
Technical Communication Solutions