Close

John Deere

Vuonna 2000 Suomessa toimintansa aloittanut John Deere Forestry Oy työllistää noin 700 työntekijää Tampereella ja Joensuussa. Yritys on osa globaalia Deere & Company -konsernia, joka on maailman johtava maatalous-, maanrakennus- ja metsäkoneiden valmistaja. Tampereella sijaitsee yhtiön katkotun tavaralajimenetelmän (WCTL) pääkonttori ja Joensuun tehtaalla valmistuu vuosittain suuria määriä WCTL-metsäkoneita.

Ensiluokkaista teknistä dokumentointia

 

John Deere Forestry ja Etteplan ovat tehneet suunnitteluyhteistyötä 90-luvun puolesta välistä lähtien. Vuonna 2006 yhteistyö laajeni tekniseen dokumentointiin, jolloin Forestry ulkoisti toiminnon Etteplanille. Tällä hetkellä yhteistyö teknisessä dokumentoinnissa keskittyy Forestryn metsäkoneiden ohje- ja varaosakirjojen tuotantoon ja ylläpitoon.

Toimivaa yhteistyötä edesauttaa John Deere Forestrylta Etteplanin palvelukseen siirtyneet työntekijät, joilla on pitkä kokemus metsäkonedokumentoinnista. Ulkoistuksella varmistettiin, että työntekijöiden vahva substanssiosaaminen metsäkoneista on edelleen Forestryn käytössä.

”Saamme Etteplanin yhteistyön tuloksena loppuasiakastyytyväisyyttä, joka syntyy muun muassa yhteistyön läpinäkyvyydestä, luottamuksesta ja asetettujen aikataulujen noudattamisesta. Mielestäni yhteistyö on ylittänyt odotuksemme.”

Tommi Ekman, John Deere Forestryn markkinointijohtaja

”Etteplan toimii hyvin itsenäisesti ja on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja yhteistyön jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on meille erittäin tärkeää, sillä yhteistyömalli varmistaa sen, että molemmat osapuolet kehittyvät ja parantavat toimintaansa”, Tommi Ekman kertoo.

Huipputason osaamista

 

Etteplan osallistui John Deeren toimittajille suunnattuun Achieving Excellence -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on luoda toimittajasuhteita, joissa toimittajat kehittyvät John Deeren asettamien tavoitteiden ja standardien viitoittamina. John Deere arvioi ohjelmaan osallistuneiden toimittajien työn laatua, toimituksia, teknistä tukea, liikesuhteita ja kustannusten hallintaa. Arvioiden perusteella toimittaja saavuttaa yhden neljästä arviointiluokituksesta. Etteplan saavutti luokituksista korkeimman, Partner-tason viitenä vuonna peräkkäin, ja pääsi tällä saavutuksella John Deeren Achieving Excellence -ohjelman ”Hall of Fameen.

 

”Hall of Fameen pääsy vaatii paljon toimittajalta, jonka pitää ylittää selkeästi asettamamme suoritusstandardit, jolloin ollaan jo varmoja siitä, että toimittaja on maailman huipputasolla. Tunnustus kertoo selkeästi siitä, että Etteplan on mainio ja erinomainen yhteistyökumppani, jonka panostus on merkittävä John Deerelle sekä myös loppuasiakkaillemme”, Ekman tähdentää.

Related content

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Kesla

Kesla on suomalaisen metsäteknologian moniosaaja. Yhtiön tuotteet kattavat puunkorjuun kaikki vaiheet kannolta tehtaalle. Keslan tuotekehitys on asiakaslähtöisestä ja perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön yhteistyökumppanien kanssa. KESLA –tuotteet tunnetaan markkinoilla niiden käytettävyydestä, tuottavuudesta, kestävyydestä sekä hyvästä jälleenmyyntiarvosta.