Close

Normet

Teollisuusyrityksen toimintojen ulkoistaminen on taitolaji. Onnistuminen edellyttää paljon niin yritykseltä itseltään kuin valitulta ulkoistuskumppanilta ja uuden työnantajan palvelukseen siirtyviltä ihmisiltä. Kun sudenkuoppiin ei langeta, vaan prosessi suunnitellaan hyvin ja toteutetaan hallitusti, ulkoistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet.

Onnistunut ulkoistus vaatii osaamista ja asennetta


Iisalmelainen kaivos- ja tunnelilaitteiden valmistaja Normet Oy on havainnut ulkoistuksen toimivaksi keinoksi lisätä joustavuutta ja keskittyä entistä tiukemmin omaan ydinliiketoimintaan. Tuorein ulkoistus toteutettiin joulukuussa 2015, jolloin kuusi dokumentoinnin ja tuotehallinnan työntekijää siirtyi Normetin palveluksesta asiantuntijayritys Etteplanin palkkalistoille.

”Tiesimme aikaisemmasta kokemuksesta, että ulkoistus ei aina johda toivottuun tulokseen. Etteplan on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, jonka luoma valmis ulkoistusmalli on varmistanut prosessin kiitettävän sujuvuuden”, sanoo Normet Oy:n toimitusjohtaja Timo Rask.

Hän pitää onnistuneen ulkoistuksen tärkeänä kriteerinä siirtyville työntekijöille avautuvaa tilaisuutta oman osaamisensa ja ammattitaitonsa kehittämiseen. Se, että henkilöstö on voinut luottaa Etteplanin tarjoamiin ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin, onkin ollut iso asia.

Etteplanilla on tällaisesta ulkoistuskumppanuudesta vahvat näytöt.”

Timo Rask, toimitusjohtaja, Normet Oy

Ulkoistusten lisääntyminen useilla teollisuudenaloilla liittyy Raskin mukaan valintoihin, joita yritysten on tehtävä kyetäkseen menestymään yhä suurempaa ketteryyttä vaativilla markkinoilla. Kaikkea ei ole mielekästä pitää omissa käsissä. Ulkoistuksen ansiosta voidaan osaamista vahvistaa ja kehittää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

”Lähdemme siitä, että lähellä asiakasrajapintaa olevat ja asiakkaan prosesseihin liittyvät toiminnot pidetään aina omissa käsissä. Meille on tärkeää voida keskittyä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin.”

Ulkoistuskumppanilta Rask odottaa kustannuskilpailukykyä ja joustavaa asennetta, mutta ennen kaikkea kykyä ja halua erityisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kun Normet luopuu omasta mahdollisuudestaan kehittää tiettyjä toimintoja, yhtiön on voitava luottaa siihen, että kumppani sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämisvastuuseen.

Related content

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Digitaalinen kaksonen luo Sleipnerille kilpailuetua

Sleipner Finland Oy valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat kaivos-, louhos-, - ja maansiirtoteollisuudessa. Sleipner-tuotteet tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä nostamalla tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia, polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana. 

Boon Edam

Maailman johtaviin pyöröovien ja kulkuporttien valmistajiin kuuluva Boon Edam toimittaa päivittäin täydellisyyteen saakka hiottuja upeita tuotteita. Upea tuote ansaitsee yhtä laadukkaat manuaalit, jotka ovat yksiselitteisiä ja helpottavat sekä asentajan että loppukäyttäjän elämää. Boon Edamilla näin ei suinkaan aina ole ollut. Yrityksen tuotetiedon ja dokumenttien hallinnasta vastaava Bert Dammers ja hänen tiiminsä kertovat, mitä oli tehtävä, jotta he voivat olla aidosti ylpeitä yhtiön manuaaleista.