Close

Normet

Teollisuusyrityksen toimintojen ulkoistaminen on taitolaji. Onnistuminen edellyttää paljon niin yritykseltä itseltään kuin valitulta ulkoistuskumppanilta ja uuden työnantajan palvelukseen siirtyviltä ihmisiltä. Kun sudenkuoppiin ei langeta, vaan prosessi suunnitellaan hyvin ja toteutetaan hallitusti, ulkoistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet.

Asia
Asiantuntemus

Onnistunut ulkoistus vaatii osaamista ja asennetta


Iisalmelainen kaivos- ja tunnelilaitteiden valmistaja Normet Oy on havainnut ulkoistuksen toimivaksi keinoksi lisätä joustavuutta ja keskittyä entistä tiukemmin omaan ydinliiketoimintaan. Tuorein ulkoistus toteutettiin joulukuussa 2015, jolloin kuusi dokumentoinnin ja tuotehallinnan työntekijää siirtyi Normetin palveluksesta asiantuntijayritys Etteplanin palkkalistoille.

”Tiesimme aikaisemmasta kokemuksesta, että ulkoistus ei aina johda toivottuun tulokseen. Etteplan on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, jonka luoma valmis ulkoistusmalli on varmistanut prosessin kiitettävän sujuvuuden”, sanoo Normet Oy:n toimitusjohtaja Timo Rask.

Hän pitää onnistuneen ulkoistuksen tärkeänä kriteerinä siirtyville työntekijöille avautuvaa tilaisuutta oman osaamisensa ja ammattitaitonsa kehittämiseen. Se, että henkilöstö on voinut luottaa Etteplanin tarjoamiin ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin, onkin ollut iso asia.

Etteplanilla on tällaisesta ulkoistuskumppanuudesta vahvat näytöt.”

Timo Rask, toimitusjohtaja, Normet Oy

Ulkoistusten lisääntyminen useilla teollisuudenaloilla liittyy Raskin mukaan valintoihin, joita yritysten on tehtävä kyetäkseen menestymään yhä suurempaa ketteryyttä vaativilla markkinoilla. Kaikkea ei ole mielekästä pitää omissa käsissä. Ulkoistuksen ansiosta voidaan osaamista vahvistaa ja kehittää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

”Lähdemme siitä, että lähellä asiakasrajapintaa olevat ja asiakkaan prosesseihin liittyvät toiminnot pidetään aina omissa käsissä. Meille on tärkeää voida keskittyä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin.”

Ulkoistuskumppanilta Rask odottaa kustannuskilpailukykyä ja joustavaa asennetta, mutta ennen kaikkea kykyä ja halua erityisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kun Normet luopuu omasta mahdollisuudestaan kehittää tiettyjä toimintoja, yhtiön on voitava luottaa siihen, että kumppani sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämisvastuuseen.

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.