Close

Normet

Teollisuusyrityksen toimintojen ulkoistaminen on taitolaji. Onnistuminen edellyttää paljon niin yritykseltä itseltään kuin valitulta ulkoistuskumppanilta ja uuden työnantajan palvelukseen siirtyviltä ihmisiltä. Kun sudenkuoppiin ei langeta, vaan prosessi suunnitellaan hyvin ja toteutetaan hallitusti, ulkoistuksesta hyötyvät kaikki osapuolet.

Asia
Asiantuntemus

Onnistunut ulkoistus vaatii osaamista ja asennetta


Iisalmelainen kaivos- ja tunnelilaitteiden valmistaja Normet Oy on havainnut ulkoistuksen toimivaksi keinoksi lisätä joustavuutta ja keskittyä entistä tiukemmin omaan ydinliiketoimintaan. Tuorein ulkoistus toteutettiin joulukuussa 2015, jolloin kuusi dokumentoinnin ja tuotehallinnan työntekijää siirtyi Normetin palveluksesta asiantuntijayritys Etteplanin palkkalistoille.

”Tiesimme aikaisemmasta kokemuksesta, että ulkoistus ei aina johda toivottuun tulokseen. Etteplan on pitkäaikainen yhteistyökumppanimme, jonka luoma valmis ulkoistusmalli on varmistanut prosessin kiitettävän sujuvuuden”, sanoo Normet Oy:n toimitusjohtaja Timo Rask.

Hän pitää onnistuneen ulkoistuksen tärkeänä kriteerinä siirtyville työntekijöille avautuvaa tilaisuutta oman osaamisensa ja ammattitaitonsa kehittämiseen. Se, että henkilöstö on voinut luottaa Etteplanin tarjoamiin ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksiin, onkin ollut iso asia.

Etteplanilla on tällaisesta ulkoistuskumppanuudesta vahvat näytöt.”

Timo Rask, toimitusjohtaja, Normet Oy

Ulkoistusten lisääntyminen useilla teollisuudenaloilla liittyy Raskin mukaan valintoihin, joita yritysten on tehtävä kyetäkseen menestymään yhä suurempaa ketteryyttä vaativilla markkinoilla. Kaikkea ei ole mielekästä pitää omissa käsissä. Ulkoistuksen ansiosta voidaan osaamista vahvistaa ja kehittää joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti.

”Lähdemme siitä, että lähellä asiakasrajapintaa olevat ja asiakkaan prosesseihin liittyvät toiminnot pidetään aina omissa käsissä. Meille on tärkeää voida keskittyä palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin ja kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin.”

Ulkoistuskumppanilta Rask odottaa kustannuskilpailukykyä ja joustavaa asennetta, mutta ennen kaikkea kykyä ja halua erityisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Kun Normet luopuu omasta mahdollisuudestaan kehittää tiettyjä toimintoja, yhtiön on voitava luottaa siihen, että kumppani sitoutuu pitkäjänteiseen kehittämisvastuuseen.

Related content

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Demconin tukena hengityskoneiden ennennäkemättömän nopeissa toimituksissa

Koronaviruksen lähdettyä leviämään tammikuussa 2020 olemme oppineet, että elämässä saattaa tapahtua odottamattomia asioita. Sitoutuneet terveydenhoitoalan ammattilaiset ja lääketieteelliset tarvikkeet ovat näinä aikoina osoittautuneet kultaakin kalliimmiksi. Alankomaalaiselle Demconille, joka on erikoistunut edistykselliseen lääketieteen tekniikkaan, kuten hengityskoneisiin, koronapandemiasta muodostui yhtiön historian suurin haaste.