Close

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Sandvikin tuotteita käytetään vaativissa kaivosolosuhteissa ympäri maailmaa. Laitteiden käytettävyys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita niin laitesuunnittelussa kuin käyttökoulutuksessa. 

Viime vuosina Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikkö on panostanut voimakkaasti tuotekoulutuksen digitalisointiin osana yhtiön digitalisaatiostrategiaa. Digitaalinen oppimisympäristö on saatavilla aina tarvittaessa. Se joustaa, sillä tehokkaita, lyhyitä moduuleita on mahdollista tehdä oman työn ohessa. Mahdollisuus sovittaa oppiminen oman työn aikataulujen mukaisesti motivoi opiskeluun ja tekee siitä merkityksellistä ja mielekästä. Verkko-oppimisympäristö ottaa myös huomioon yksilölliset erot ja tavat omaksua asioita ja tehostaa perinteistä luokkahuonekoulutusta.

Ensimmäiset sähköiset opetusohjelmat otettiin käyttöön Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikössä Tampereella huhtikuussa 2018 täydentämään perinteistä luokkahuonekoulutusta. Tällä hetkellä yhteensä yli 400 Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikön työntekijää, loppuasiakasta ja alihankkijaa kaikilla mantereilla käyttää sähköistä oppimisympäristöä AutoMine®- ja OptiMine® -tuoteperheiden koulutuksessa. Verkko-oppimisympäristön avulla on myös helppoa tarjota asiakkaille ja yhteistyökumppaneille verkkopohjaista tuotekoulutusta. Etteplanin suunnittelemia ja toteuttamia verkkokursseja on myös käytössä Sandvikin Load & Haul -divisioonassa Turussa.

”Automaatioratkaisumme ovat teknisesti erittäin edistyksellisiä, mikä luo omat haasteensa niin koulutuksen sisällölle kuin oppimiselle eri kohderyhmille. Verkko-oppimisympäristö vastaa täydellisesti tähän haasteeseen ja vapauttaa lisäksi asiantuntijoittemme arvokasta aikaa muihin tehtäviin”, Sandvik Automaatio -liiketoimintayksikön Training Manager, Janne Luotoniemi kertoo.

”Etteplanin ratkaisussa yhdistyvät kaikki oppimiseen vaikuttavat tekijät teknologiasta psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, pedagogiikkaan ja tietojärjestelmiin. Sähköinen oppimisympäristömme ottaa huomioon yksilölliset erot oppimisessa ja sopeutuu jokaisen oppijan yksilöllisen oppimistyylin mukaan. Poikkitieteellinen osaaminen on Etteplanin vahvuus”, Janne Luotoniemi kertoo.

Poikkitieteellisyys tuo laatua

 

Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikön tuotekoulutus oppimisympäristön ja siellä  käytettävät  materiaalit ovat Etteplanin Kompetenssin kehittämisen tiimin suunnittelemat. Kompetenssitiimi on erikoistunut sähköisten koulutusympäristöjen ja -materiaalien suunnitteluun, toteutukseen sekä  ylläpitoon. Ainutlaatuisen poikkitieteellisen Kompetenssitiimin asiantuntijoissa yhdistyy henkilöstön kehittämisen, koulutustieteiden, graafisen suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, teknologian ja ohjelmistosuunnittelun osaaminen.

Sandvik Automaation verkko-oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana luotiin eri käyttäjäryhmille omat koulutuspolut, joilla varmistetaan, että eri käyttäjät oppivat oman tehtävänsä tai roolinsa kannalta oleelliset sisällöt. Jokaisen käyttäjäryhmän tarpeita silmällä pitäen sisällöissä käytetään monipuolisesti puhetta, tekstiä, kuvia, interaktiivisuutta, testejä, animaatioita ja videoita sekä myös virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologiaa.

Etteplan myös ylläpitää verkko-oppimisympäristöä ja päivittää opiskelumateriaalien sisältöjä aina kun tuotteisiin tulee muutoksia tai uusia ominaisuuksia. Kurssitarjontaa lisätään aina uuden tuotteen tullessa markkinoille.

Tähän mennessä Sandvik Automaatio -liiketoimintayksikköön ja Load & Haul -divisioonaan on tehty kursseja noin 40. Eri käyttäjä- ja tuoteryhmille on luotu oppimistasot ja -tavoitteet. Esimerkiksi toisen tason käyttäjäryhmälle opetus painottuu tuotteen käyttöön, kun taas kolmannen tason käyttäjille opetus keskittyy tuotteen teknisiin ominaisuuksiin.

”Oppiminen on helppoa ja mielekästä silloin, kun opetus toteutetaan pedagogisesti hyvin ja se on motivoivaa. Etteplanilla on vahva ymmärrys ja näkemys siitä, mikä verkkoympäristössä toteutettavassa aikuisopetuksessa on tärkeää ja miten se toteutetaan prosessina eri käyttäjäryhmille. Sähköinen oppimisympäristö koetaan todella innostavaksi, mikä näkyy muun muassa siinä, että osallistujat jakavat oppimistuloksiaan ja kurssipisteitä jaetaan ja seurataan suurella mielenkiinnolla”, Janne Luotoniemi iloitsee.

Yksilöllisyys edellä

 

Sandvikilla on erittäin hyviä kokemuksia uudesta opiskelumuodosta. Tuotekoulutuksen vieminen digitaaliseen ympäristöön on tehnyt oppimisesta helppoa ja mielekästä. Digitaalisen opetusaineiston ansioista opetuksen taso pysyy laadukkaana kaikissa yksiköissä ja opetuksen tuloksellisuuden vertailu yksiköiden kesken on helppoa. Verkko-opiskelu on myös kustannustehokasta, kun voidaan säästää matkakilometreissä ja ajassa.

Kurssit ovat vain noin 10-30 minuuttia pitkiä, mikä helpottaa tiedon omaksumista ja opiskelujaksojen mahduttamista työpäivän aikatauluihin. Jokaisen jakson lopussa on opitun arviointitesti ja pisteytyskisa, jossa voi vertailla omia tuloksia muiden kollegoiden saamiin tuloksiin.

Related content

Fortum Hydro

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Etteplan on huolehtinut Fortum Hydron dokumenttien hallinnasta jo vuodesta 2014. Nyt Etteplan ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia dokumentointiprosessin automatisoimiseen kognitiivisten teknologioiden avulla.

Digitaalinen kaksonen luo Sleipnerille kilpailuetua

Sleipner Finland Oy valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat kaivos-, louhos-, - ja maansiirtoteollisuudessa. Sleipner-tuotteet tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä nostamalla tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia, polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana. 

Boon Edam

Maailman johtaviin pyöröovien ja kulkuporttien valmistajiin kuuluva Boon Edam toimittaa päivittäin täydellisyyteen saakka hiottuja upeita tuotteita. Upea tuote ansaitsee yhtä laadukkaat manuaalit, jotka ovat yksiselitteisiä ja helpottavat sekä asentajan että loppukäyttäjän elämää. Boon Edamilla näin ei suinkaan aina ole ollut. Yrityksen tuotetiedon ja dokumenttien hallinnasta vastaava Bert Dammers ja hänen tiiminsä kertovat, mitä oli tehtävä, jotta he voivat olla aidosti ylpeitä yhtiön manuaaleista.

ABB Motors and Generators

ABB haki uutta tehoa tuotekatalogien tekemiseen ja onnistui siinä Etteplanin HyperDocin avulla. Nyt resursseja säästyy ja esimerkiksi katalogeihin tehdyt pienet muutokset päivittyvät kerralla jokaiseen tarvittavaan paikkaan.

John Deere

Vuonna 2000 Suomessa toimintansa aloittanut John Deere Forestry Oy työllistää noin 700 työntekijää Tampereella ja Joensuussa. Yritys on osa globaalia Deere & Company -konsernia, joka on maailman johtava maatalous-, maanrakennus- ja metsäkoneiden valmistaja. Tampereella sijaitsee yhtiön katkotun tavaralajimenetelmän (WCTL) pääkonttori ja Joensuun tehtaalla valmistuu vuosittain suuria määriä WCTL-metsäkoneita.

Ota yhteyttä
Kaisa Tuomilehto
Kaisa Tuomilehto
Head of Competence Development Solutions