Close

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvikin kaivostoiminnan liiketoimintayksikö valmistaa koneita ja laitteita, kuten poralaitteita, lastauskoneita ja dumppereita. Sandvikin tuotteita käytetään vaativissa kaivosolosuhteissa ympäri maailmaa. Laitteiden käytettävyys ja käytön turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita niin laitesuunnittelussa kuin käyttökoulutuksessa.  

Viime vuosina Sandvik Automation -liiketoimintayksikkö on panostanut voimakkaasti tuotekoulutuksen digitalisointiin osana yhtiön digitalisaatiostrategiaa. Digitaalisella oppimisympäristöllä halutaan varmistaa, että oppiminen on helposti saatavissa mihin aikaan tahansa, ja että se on sekä mielekästä että palkitsevaa. Erityisen paljon verkko-opetus on saanut henkilöstöltä kiitosta siitä, että lyhyitä ja tehokkaita opetusmoduleita on mahdollista tehdä työn ohessa. Verkko-oppimisympäristö ottaa myös huomioon yksilölliset erot ja tavat omaksua asioita ja tehostaa perinteistä luokkahuonekoulutusta.

Ensimmäiset sähköiset opetusohjelmat otettiin käyttöön Sandvikin Automaatio-yksikössä Tampereella huhtikuussa 2018 täydentämään perinteistä luokkahuonekoulutusta. Tällä hetkellä yhteensä yli 400 Sandvik Automationin työntekijää, loppuasiakasta ja alihankkijaa kaikilla mantereilla käyttää sähköistä oppimisympäristöä AutoMine®- ja OptiMine®- tuoteperheiden koulutuksessa. Verkko-oppimisympäristön avulla myös helppoa tarjota asiakkaille ja partnereille verkkopohjaista tuotekoulutusta. Etteplanin suunnittelemia ja toteuttamia verkkokursseja on myös käytössä Sandvikin Load & Haul -divisionassa Turussa.

”Automaatioratkaisumme ovat teknisesti erittäin edistyksellisiä, mikä luo omat haasteensa niin koulutuksen sisällölle kuin tiedon jakamiselle eri kohderyhmille. Verkko-oppimisympäristö vastaa täydellisesti tähän haasteeseen ja vapauttaa lisäksi asiantuntijoittemme arvokasta aikaa muihin tehtäviin”, Sandvikin Training Manager Janne Luotoniemi kertoo.

”Etteplanin ratkaisussa yhdistyvät kaikki oppimiseen vaikuttavat tekijät teknologiasta psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, pedagogiikkaan ja tietojärjestelmiin. Sähköinen oppimisympäristömme ottaa huomioon yksilölliset erot oppimisessa ja sopeutuu sen mukaan oletko auditiivinen, kinesteettinen vai visualinen oppija. Poikkitieteellinen osaaminen on Etteplanin vahvuus”, Janne Luotoniemi kertoo.

Poikkitieteellisyys tuo laatua

 

Sandvik Automation -liiketoimintayksikön tuotekoulutuksessa käytettävät opiskelumateriaalit ja -ympäristön on suunnitellut Etteplanin Kompetenssin kehittämisen tiimi. Kompetenssitiimi on erikoistunut sähköisten koulutusmateriaalien ja -ympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Ainutlaatuisen poikkitieteellisen Kompetenssitiimin asiantuntijoissa yhdistyy henkilöstön kehittämisen, koulutustieteiden, graafisen suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, teknologian ja ohjelmistosuunnittelun osaaminen.

Sandvikin verkko-oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana luotiin eri käyttäjäryhmille omat koulutuspolut, joilla varmistetaan, että eri käyttäjät oppivat oman tehtävänsä tai roolinsa kannalta oleelliset sisällöt. Jokaiselle käyttäjäryhmän tarpeita silmälläpitäen sisällöissä käytettiin monipuolisesti puhetta, tekstiä, kuvia, interaktiivisuutta, testejä, animaatioita ja videoita sekä myös virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologiaa.

Etteplan myös ylläpitää verkko-oppimisympäristöä ja päivittää opiskelumateriaalien sisältöjä aina kun tuotteisiin tulee muutoksia tai uusia ominaisuuksia. Kurssitarjontaa lisätään aina uuden tuotteen tullessa markkinoille.

Tähän mennessä Sandvik Automation - liiketoimintayksikkölle ja L&H-divisioonalle kursseja on tehty noin 40. Eri käyttäjäryhmille ja tuoteryhmille on luotu oppimistasot ja -tavoitteet. Esimerkiksi 2-tason käyttäjäryhmälle opetus painottuu tuotteen käyttöön, kun taas 3-tason käyttäjille opetus keskittyy tuotteen teknisiin ominaisuuksiin.

”Oppiminen on helppoa ja mielekästä silloin, kun opetus toteutetaan pedagogisesti hyvin ja se on motivoivaa. Etteplanilla on vahva ymmärrys ja näkemys siitä, mikä verkkoympäristössä toteutettavassa aikuisopetuksessa on tärkeää ja miten se toteutetaan prosessina eri käyttäjäryhmille. Sähköinen oppimisympäristö koetaan todella innostavaksi, mikä näkyy muun muassa siinä, että osallistujat jakavat oppimistuloksiaan ja kurssipisteitä jaetaan ja seurataan suurella mielenkiinnolla”, Janne Luotoniemi iloitsee.

Yksilöllisyys edellä

 

Sandvikilla on erittäin hyviä kokemuksia uudesta opiskelumuodosta. Tuotekoulutuksen vieminen digitaaliseen ympäristöön on tehnyt oppimisesta helppoa ja mielekästä. Digitaalisen opetusaineiston ansioista opetuksen taso pysyy laadukkaana kaikissa yksiköissä ja opetuksen tuloksellisuuden vertailu yksiköiden kesken on helppoa. Verkko-opiskelu on myös kustannustehokasta, kun voidaan säästää matkakilometreissä ja ajassa.

Kurssit ovat vain noin 10-30 minuuttia pitkiä, mikä helpottaa tiedon omaksumista ja opiskelujaksojen mahduttamista työpäivän aikatauluihin. Jokaisen jakson lopussa on opitun arviointitesti ja pisteytyskisa, jossa voi vertailla omia tuloksia muiden kollegoiden saamiin tuloksiin.

Liittyvä sisältö

Digitaalinen kaksonen luo Sleipnerille kilpailuetua

Sleipner Finland Oy valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat kaivos-, louhos-, - ja maansiirtoteollisuudessa. Sleipner-tuotteet tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä nostamalla tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia, polttoaineen kulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana. 

Boon Edam

Maailman johtaviin pyöröovien ja kulkuporttien valmistajiin kuuluva Boon Edam toimittaa päivittäin täydellisyyteen saakka hiottuja upeita tuotteita. Upea tuote ansaitsee yhtä laadukkaat manuaalit, jotka ovat yksiselitteisiä ja helpottavat sekä asentajan että loppukäyttäjän elämää. Boon Edamilla näin ei suinkaan aina ole ollut. Yrityksen tuotetiedon ja dokumenttien hallinnasta vastaava Bert Dammers ja hänen tiiminsä kertovat, mitä oli tehtävä, jotta he voivat olla aidosti ylpeitä yhtiön manuaaleista.

ABB Motors and Generators

ABB haki uutta tehoa tuotekatalogien tekemiseen ja onnistui siinä Etteplanin HyperDocin avulla. Nyt resursseja säästyy ja esimerkiksi katalogeihin tehdyt pienet muutokset päivittyvät kerralla jokaiseen tarvittavaan paikkaan.

John Deere

Vuonna 2000 Suomessa toimintansa aloittanut John Deere Forestry Oy työllistää noin 700 työntekijää Tampereella ja Joensuussa. Yritys on osa globaalia Deere & Company -konsernia, joka on maailman johtava maatalous-, maanrakennus- ja metsäkoneiden valmistaja. Tampereella sijaitsee yhtiön katkotun tavaralajimenetelmän (WCTL) pääkonttori ja Joensuun tehtaalla valmistuu vuosittain suuria määriä WCTL-metsäkoneita.

KONE

Vanhojen hissien modernisointi ja uusien hissien rakentaminen olemassa oleviin taloihin on merkittävää liiketoimintaa KONEelle. KONEen teknologian ansioista hissit saadaan asennettua pieniinkin tiloihin helposti rakennuksen arkkitehtuuria kunnioittaen.

Ota yhteyttä
Kaisa Tuomilehto
Kaisa Tuomilehto
Head of Competence Development Solutions