Close

Sandvikilla digitalisaatio ulottuu myös koulutukseen

Sandvik Mining and Rock Technology -liiketoiminta-alue on maailman johtava kaivos- ja urakointiteollisuuden louhinta- ja porauslaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden tuottaja. Sovellusalueita ovat maanpäällinen ja –alainen poraus, mekaaninen kiven irrotus, murskaus ja seulonta, lastaus ja kuljetus, kalliorakentaminen, louhostoiminta sekä murskaus ja rikotus.

Asia
Asiantuntemus

Sandvikin tuotteita käytetään vaativissa kaivosolosuhteissa ympäri maailmaa. Laitteiden käytettävyys ja turvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita niin laitesuunnittelussa kuin käyttökoulutuksessa. 

Viime vuosina Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikkö on panostanut voimakkaasti tuotekoulutuksen digitalisointiin osana yhtiön digitalisaatiostrategiaa. Digitaalinen oppimisympäristö on saatavilla aina tarvittaessa. Se joustaa, sillä tehokkaita, lyhyitä moduuleita on mahdollista tehdä oman työn ohessa. Mahdollisuus sovittaa oppiminen oman työn aikataulujen mukaisesti motivoi opiskeluun ja tekee siitä merkityksellistä ja mielekästä. Verkko-oppimisympäristö ottaa myös huomioon yksilölliset erot ja tavat omaksua asioita ja tehostaa perinteistä luokkahuonekoulutusta.

Ensimmäiset sähköiset opetusohjelmat otettiin käyttöön Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikössä Tampereella huhtikuussa 2018 täydentämään perinteistä luokkahuonekoulutusta. Tällä hetkellä yhteensä yli 400 Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikön työntekijää, loppuasiakasta ja alihankkijaa kaikilla mantereilla käyttää sähköistä oppimisympäristöä AutoMine®- ja OptiMine® -tuoteperheiden koulutuksessa. Verkko-oppimisympäristön avulla on myös helppoa tarjota asiakkaille ja yhteistyökumppaneille verkkopohjaista tuotekoulutusta. Etteplanin suunnittelemia ja toteuttamia verkkokursseja on myös käytössä Sandvikin Load & Haul -divisioonassa Turussa.

”Automaatioratkaisumme ovat teknisesti erittäin edistyksellisiä, mikä luo omat haasteensa niin koulutuksen sisällölle kuin oppimiselle eri kohderyhmille. Verkko-oppimisympäristö vastaa täydellisesti tähän haasteeseen ja vapauttaa lisäksi asiantuntijoittemme arvokasta aikaa muihin tehtäviin”, Sandvik Automaatio -liiketoimintayksikön Training Manager, Janne Luotoniemi kertoo.

”Etteplanin ratkaisussa yhdistyvät kaikki oppimiseen vaikuttavat tekijät teknologiasta psykologiaan, aikuiskasvatustieteeseen, pedagogiikkaan ja tietojärjestelmiin. Sähköinen oppimisympäristömme ottaa huomioon yksilölliset erot oppimisessa ja sopeutuu jokaisen oppijan yksilöllisen oppimistyylin mukaan. Poikkitieteellinen osaaminen on Etteplanin vahvuus”, Janne Luotoniemi kertoo.

 

Poikkitieteellisyys tuo laatua

 

Sandvikin Automaatio -liiketoimintayksikön tuotekoulutus oppimisympäristön ja siellä  käytettävät  materiaalit ovat Etteplanin Kompetenssin kehittämisen tiimin suunnittelemat. Kompetenssitiimi on erikoistunut sähköisten koulutusympäristöjen ja -materiaalien suunnitteluun, toteutukseen sekä  ylläpitoon. Ainutlaatuisen poikkitieteellisen Kompetenssitiimin asiantuntijoissa yhdistyy henkilöstön kehittämisen, koulutustieteiden, graafisen suunnittelun, teknisen dokumentoinnin, teknologian ja ohjelmistosuunnittelun osaaminen.

Sandvik Automaation verkko-oppimisympäristön suunnittelun lähtökohtana luotiin eri käyttäjäryhmille omat koulutuspolut, joilla varmistetaan, että eri käyttäjät oppivat oman tehtävänsä tai roolinsa kannalta oleelliset sisällöt. Jokaisen käyttäjäryhmän tarpeita silmällä pitäen sisällöissä käytetään monipuolisesti puhetta, tekstiä, kuvia, interaktiivisuutta, testejä, animaatioita ja videoita sekä myös virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologiaa.

Etteplan myös ylläpitää verkko-oppimisympäristöä ja päivittää opiskelumateriaalien sisältöjä aina kun tuotteisiin tulee muutoksia tai uusia ominaisuuksia. Kurssitarjontaa lisätään aina uuden tuotteen tullessa markkinoille.

Tähän mennessä Sandvik Automaatio -liiketoimintayksikköön ja Load & Haul -divisioonaan on tehty kursseja noin 40. Eri käyttäjä- ja tuoteryhmille on luotu oppimistasot ja -tavoitteet. Esimerkiksi toisen tason käyttäjäryhmälle opetus painottuu tuotteen käyttöön, kun taas kolmannen tason käyttäjille opetus keskittyy tuotteen teknisiin ominaisuuksiin.

”Oppiminen on helppoa ja mielekästä silloin, kun opetus toteutetaan pedagogisesti hyvin ja se on motivoivaa. Etteplanilla on vahva ymmärrys ja näkemys siitä, mikä verkkoympäristössä toteutettavassa aikuisopetuksessa on tärkeää ja miten se toteutetaan prosessina eri käyttäjäryhmille. Sähköinen oppimisympäristö koetaan todella innostavaksi, mikä näkyy muun muassa siinä, että osallistujat jakavat oppimistuloksiaan ja kurssipisteitä jaetaan ja seurataan suurella mielenkiinnolla”, Janne Luotoniemi iloitsee.

Yksilöllisyys edellä

 

Sandvikilla on erittäin hyviä kokemuksia uudesta opiskelumuodosta. Tuotekoulutuksen vieminen digitaaliseen ympäristöön on tehnyt oppimisesta helppoa ja mielekästä. Digitaalisen opetusaineiston ansioista opetuksen taso pysyy laadukkaana kaikissa yksiköissä ja opetuksen tuloksellisuuden vertailu yksiköiden kesken on helppoa. Verkko-opiskelu on myös kustannustehokasta, kun voidaan säästää matkakilometreissä ja ajassa.

Kurssit ovat vain noin 10-30 minuuttia pitkiä, mikä helpottaa tiedon omaksumista ja opiskelujaksojen mahduttamista työpäivän aikatauluihin. Jokaisen jakson lopussa on opitun arviointitesti ja pisteytyskisa, jossa voi vertailla omia tuloksia muiden kollegoiden saamiin tuloksiin.

Related content

Autonomisia, älykkäitä puunkäsittelyratkaisuja yhdessä ANDRITZIN kanssa

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista innovatiivisten laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista sellu- ja paperiteollisuudelle, vesivoimateollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle, sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Myös automaatio ja palveluliiketoiminta ovat tärkeitä liiketoimintasegmenttejä. Pörssiyhtiön pääkonttori on Grazissa Itävallassa, ja yhtiö työllistää noin 29 100 henkeä. ANDRITZilla on yli 280 toimipaikkaa yli 40 maassa.

Ebusco luo yhdessä Etteplanin kanssa pohjaa teknisen sisällön hallinnalle

Ebusco kehittää, valmistaa ja markkinoi täyssähköisiä kaupunkibusseja ja maantielinja-autoja sekä niihin liittyvää ekosysteemiä. Hollantilaisyrityksen pääkonttori sijaitsee Deurnessa. Euroopan suurkaupungeissa, esimerkiksi Amsterdamissa, Frankfurtissa ja Münchenissä, liikennöi yli 350 Ebuscon bussia.

Etteplan tarjoaa Normetille virtauslaskentaa osana jatkuvaa suunnittelu- ja kehityspalvelua

Normet on nopeasti kasvava ja innovatiivinen teknologiayritys, jonka missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan. Yrityksellä on näiden alojen prosessiosaamista yli tuhannesta projektista kaikkialta maailmasta. Normetilla on takanaan yli 50 vuoden kokemus alalta ja yli 14 000 konetoimitusta, ja yhtiö palveluksessa on yli 1 600 ammattilaista. Normetin missio on johtaa murrosta digitaalisempaan ja kestävämpään maanalaiseen kaivostoimintaan ja tunnelilouhintaan.

Kemiran KemConnect™-jätevedenpuhdistusratkaisujen tuotteistaminen

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Se tarjoaa asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä tuotelaatua parhaalla tavalla tukevia tuotteita ja asiantuntemusta. Kemiran keskeisimmät asiakastoimialat ovat massa- ja paperiteollisuus, öljy- ja kaasuteollisuus sekä veden käsittely.

Ota yhteyttä
Kaisa Tuomilehto
Kaisa Tuomilehto
Senior CDS Advisor, Global Lead