Close

Miten DevOps muuttaa yritysten työtapoja: kokemuksia ja oivalluksia DevOps-insinöörin näkökulmasta

Työskentely DevOps-insinöörinä on usein kuin retkeilyä teknologian poluilla, joissa kohtaavat niin vanhat kuin uudetkin työmenetelmät ja teknologiat. Tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa muutamia kokemuksiani tästä monimuotoisesta ja dynaamisesta tehtäväkentästä ja kertoa, miten DevOps voi uudistaa ja parantaa yritysten toimintatapoja.

Legacy-teknologioiden haasteet

Yksi yleisimmistä haasteista, joita olen kohdannut työssäni, liittyy legacy-teknologioiden käyttöön. Vaikka nämä vanhemmat teknologiat saattavat olla tuttuja ja luotettavia, ne eivät useinkaan tarjoa tarvittavaa joustavuutta tai tehokkuutta nykypäivän nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä. Esimerkiksi tuotteen koko elinkaaren automatisoinnin puute voi johtaa liialliseen manuaaliseen työhön ja aikaansaada tilanteen, jossa ohjelmistokehittäjien arvokasta aikaa kuluu jatkuvasti CI/CD-tehtävien parissa tai niiden debuggaamisessa. Tämä ei ole ainoastaan tehotonta, vaan se myös estää kehittäjiä keskittymästä innovatiiviseen ja arvoa tuottavaan työhön.
 

Release-prosessien puute ja ad hoc -ratkaisut

Toinen yleinen haaste on se, että yrityksillä ei ole selkeitä release-prosesseja tai ne ovat puutteellisia. Tämä johtaa vain tiettyihin ongelmiin räätälöityihin ad hoc-ratkaisuihin, jotka saattavat tarjota tilapäisen helpotuksen, mutta ne eivät ole kestäviä pitkällä aikavälillä. Ensinnäkin, ad hoc-muutokset saattavat aiheuttaa virheitä, jotka voivat johtaa käyttökatkoihin tai heikentää ohjelmiston suorituskykyä. Toiseksi, ad hoc-ratkaisut voivat tehdä järjestelmästä monimutkaisemman hallita ja vähentää sen ennustettavuutta. Lisäksi, ne eivät yleensä palvele yrityksen pitkäaikaisia tavoitteita tai tue sen kestävää kasvua.

Release-prosessi on avainasemassa DevOps-toimintamallissa. Se on olennainen osa ohjelmiston kehityskaarta, joka takaa ohjelmiston laadun ja jatkuvan toimituksen. Huolellisesti suunnitellut ja tehokkaasti toteutetut release-prosessit mahdollistavat muutokset ohjelmistoon nopeasti ja hallitusti, minimoiden samalla virheiden ja käyttökatkosten riskiä.

DevOps-toimintamallissa release-prosessi on usein automatisoitu. Tämä tarkoittaa, että uudet ominaisuudet, korjaukset ja päivitykset voidaan toimittaa tuotantoon nopeasti ja luotettavasti. Automatisoitu release-prosessi voi merkittävästi parantaa yrityksen kykyä vastata markkinoiden muutoksiin ja kilpailuun. Automatiointi edellyttää tiiviistä yhteistyötä eri tiimien välillä, selkeää prosessikuvausta ja tehokkaita työkaluja. Lisäksi sen on oltava joustava, jotta se voi mukautua muuttuviin vaatimuksiin ja tilanteisiin.

Release-prosessin automatisointi ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Omassa tapauksessani tämä tarkoitti testien (unit, integration, functional security, code quality analysis) mahdolliset buildit sekä crossplatform buildit (uudelleen käytettävin ympäristöihin), dokumentaation sekä lopullisen toimituksen integroimista CI/CD putkeen. Ja kun kaikki nämä aspektit oli täysin automatisoitu, virheet havaittiin ja korjattiin ennen tuotantoon siirtymistä. Release ei ollut enää raskas prosessi, jota tehtiin vain harvoin, vaan se oli mahdollista vaikka joka päivä, jos tarve niin vaati.

Vaikka release-prosessien parantaminen ja automatisointi voi olla haastavaa, se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin tehokkuuden, laadun ja joustavuuden paranemisena. Kun release-prosessit ovat tehokkaat ja sujuvat, kehittäjät voivat keskittyä innovointiin ja arvon tuottamiseen, mikä on avainasemassa yrityksen menestyksen ja kasvun kannalta.

Seuraavassa kirjoituksessani aion avata tietoturvan merkitystä ja sitä miten se voidaan integroida osaksi jokaisen tuotantovaiheeseen.


 

Kirjoittaja
 

Alexios Sarantis

Alexios Sarantis

DevOps Engineer

2 vuoden kokemuksella nykyisessä roolissani DevOps-insinöörinä olen omistautunut ammattilainen, joka intohimoisesti rakentaa ja optimoi IT-infrastruktuuria. Olen ylpeä luodessani vankkoja ja skaalautuvia infrastruktuureja, varmistaen saumattomat CI/CD-pipeline-prosessit ja hyödyntäen uusimpia työkaluja tehokkuuden parantamiseksi. Etsin jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseni ajan tasalla uusimmista DevOps-trendeistä ja parhaista käytännöistä.

Voit olla kiinnostunut myös näistä