Close

ETTEPLAN OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Pörssitiedotteet - Julkaistu: 04.01.2006 - 10:00:01
Takaisin tiedotteisiin

ETTEPLAN OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 04.01.2006 KLO 10.00 1(1)

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS 
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Etteplan Oyj on 3.1.2006 vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:

Perunkirjoituksella tehdyn jaon seurauksena Heikki Tapani Tuorin 
kuolinpesän omistusosuus Etteplan Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta 
on laskenut alle 5 prosentin. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n
mukaisesti ilmoitamme Rahoitustarkastukselle ja Etteplan Oyj:lle, että
Tapani Tuorin kuolinpesä ei perunkirjoituksen jälkeen enää omista yhtiön
osakkeita.

Etteplan Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 9 613 130 osaketta
ja ääniä osakkeilla on yhteensä 9 613 130.

Hollolassa 4. tammikuuta 2006

ETTEPLAN OYJ

Heikki Hornborg
toimitusjohtajaLisätietoja antaa toimitusjohtaja Heikki Hornborg,
puh (03) 872 9011, GSM 0400 873 063.


JAKELU   Helsingin Pörssi
         www.etteplan.fi