Close

Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa-
oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi

Pitkät ja luottamukselliset asiakassuhteet ovat Etteplanin
arvokasta pääomaa. Nykyisten asiakkuuksien kasvattaminen
edelleen tarjoamalla suurempia ja laajempia palvelukokonaisuuksia
on tärkeä strateginen tavoite Etteplanille.


 

Asiakaskeskeisyys

Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten
palvelutuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä 

 

Etteplan on toimialan edelläkävijä tuotteistettujen insinöörityön
palveluiden tarjoajana. 
Palvelutuotteet perustuvat syvälliseen
ja monipuoliseen tietämykseen insinöörityön prosesseista ja
niiden kehittämisestä. Palvelutuotteet tuovat asiakkaalle
kustannussäästöjä ja tehokkaampia toimintatapoja suunnittelutyön
eri vaiheisiin. Etteplan panostaa voimakkaasti palvelutuotteiden
kehittämiseen osana strategiaansa. 

Palveluratkaisut

Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja
kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle.

 

Yritysostojen ja myönteisen kasvukehityksen seurauksena
Etteplanin toiminta on viime vuosina laajentunut maantieteellisesti
ja 
palvelutarjonta on kasvanut. Sisäisten toimintatapojen
kehittäminen ja synergioitten hyödyntäminen on tärkeä
strateginen tavoite yhtiölle. Toimintaa kehittämällä luodaan
myös henkilöstölle kehittymismahdollisuuksia globaalissa 

toimintaympäristössä.

Yksi
Etteplan

Markkinajohtaja edistyksellisten
suunnittelumenetelmien kehittämisessä


Suunnittelumenetelmillä tarkoitetaan insinöörityössä
käytettäviä menetelmiä, toimintatapoja ja prosesseja.
Etteplanin tavoitteena on olla markkinajohtaja
edistyksellisten suunnittelumenetelmien kehittämisessä.
Huippuunsa hiotut suunnittelumenetelmät tuovat asiakkaille
laatua ja kustannussäästöjä suunnittelutoimintojen tehostuessa. 

Suunnittelumenetelmät

Etteplanin kasvustrategia

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Johdetut palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa huhtikuussa 2019. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää