Close

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Ammattitaitoinen, kehittyvä ja hyvinvoiva henkilöstö on menestyksellisen asiantuntijaorganisaation perusedellytys. Henkilöstön kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ovat Etteplanin henkilöstötyön ytimessä.

Selvitämme henkilöstömme tyytyväisyyttä

Etteplan selvittää työntekijöidensä työtyytyväisyyttä ja -hyvinvointia vuosittaisella henkilöstötutkimuksella. Vuonna 2016 tutkimukseen vastasi 72 (76) prosenttia henkilöstöstä ja tuloksissa havaittiin suuria maakohtaisia eroja. Tulokset olivat yleisesti edellisen vuoden tasolla, ja Ruotsissa henkilöstöjohtaminen parani. Tutkimuksen perusteella teimme maakohtaiset suunnitelmat toiminnan kehittämiseksi.

 

Tarjoamme laajat ura- ja kehittymismahdollisuudet


Uramahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstöllemme on yksi toimintaamme ohjaavista periaatteista. Toimintamme laajuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet työskennellä erilaisissa maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia palvelevissa projektitiimeissä. Etteplanissa henkilöstön kehittämisen pääpaino onkin työssä oppimisella. Työntekijöidemme ammatillisen kehityksen seuraamisen ytimessä on urapolkumalli.

Henkilöstön kehityskeskustelut ja valmennusohjelma

Henkilöstön kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa, ja ne kattoivat vuonna 2016 yli 95 prosenttia henkilöstöstä edellisvuoden tapaan. Etteplanissa lanseerattiin vuonna 2015 esimiesten kehittämiseen tarkoitettu valmennusohjelma. Ohjelmaa jatkettiin vuonna 2016 henkilökohtaisella valmennuksella ja valmennusohjelma jatkuu myös vuoden 2017 ajan. Mittaamme esimiestehtävissä olevien henkilöiden kehittymistä vuosittain.

Työvaliokunnat paikallista sopimista varten


Etteplanilla on kaikissa maissa työvaliokunnat (works council), jotka käsittelevät paikallisesti henkilöstön liittyviä asioita. Paikallisen sopimisen lisääntyessä työ- valiokunnilla on keskeinen ja aktiivinen rooli. Kokouksia oli runsaasti vuoden aikana eri maissa. Kiinassa syvensimme yhteistyötämme henkilöstöasioihin erikoistuneen FESCOn kanssa, jonka avulla keskitymme työolosuhteiden kehittämiseen Kiinassa.

Etteplanin kasvustrategia

Strategian kulmakivet

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut, Yksi Etteplan ja suunnittelumenetelmät.   Lue lisää

Kilpailuedut

Liiketoimintamallimme perustuu Johdettuihin palvelumalleihin (Managed Services). Johdetut palvelumallit ovat valmiiksi paketoituja ja tuotteistettuja ratkaisuja, joissa asiakas ostaa tulokset, ei vuokratyöntekijää tai työ- tunteja. Lue lisää

Visio ja arvot

Lue lisää

Strategiset ja taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2016. Kasvua ja kannattavuutta koskevat tavoitteet säilyivät ennallaan. Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Lue lisää

Yritysvastuuraportointi

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää