Close
Etteplan Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Etteplanin henkilöstöjohtaminen pohjautuu yhtiön arvoihin. Henkilöstöjohtamisen kulmakiviä ovat
etteplanilaisten osaamisen ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä
työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. 

 Etteplanilla on vahva tiimityökulttuuri. Osaavat, sitoutuneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat Etteplanin tärkein voimavara. Työntekijämme ovat asiakasarvon tuottamisenlähtökohta ja siten osa ratkaisuja, jotka tuottavat laajempaa arvoa yhteiskunnalle. 

Etteplanin henkilöstöjohtamisesta vastaa Etteplanin johtoryhmän jäsen, henkilöstöjohtaja, jota HR-tiimit tukevat kussakin maassa.   

Johtamisen huippuosaamisen varmistaminen                          esihenkilökoulutuksen avulla  

Etteplan inveEtteplan-personnel-responsibility-digital-tools_L.jpgstoi esihenkilökoulutukseen vuonna 2020 kehittämällä täysin globaalin virtuaalisen E-LEAD-koulutusohjelman esihenkilöille ja muille avainhenkilöille. Polun avulla voimme tarjota työntekijöillemme yhtäläiset kehitysmahdollisuudet sijainnista riippumatta.     

Toimintamaamme järjestävät myös omaa johtamiseen, hyvinvointiin ja etätyökalujen käyttöön liittyvää koulutustoimintaa.   

HR-tiimimme luo jatkuvasti uusia toimintamalleja, jotka tukevat esimiesten käytännön johtamistoimintaa, kuten rekrytointia ja urakehityksen tukemista.   

 

Investoinnit digitaalisiin oppimisvälineisiin  

Etteplanin tavoitteena on tarjota asiakkailleen ratkaisuja teknisiin haasteisiin uusilla ja innovatiivisilla menetelmillä, ja jotta tämä saavutetaan, henkilöstömme osaamisen on oltava ajan tasalla. Panostamme jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja uramahdollisuuksien läpinäkyvyyteen. Haluamme myös parantaa ja tukea työssä oppimista.  Urapolkumallimme tekee uramahdollisuudet näkyväksi henkilöstölle ja auttaa esimiehiä systemaattisessa henkilöstökehityksessä. Jokaisen kehitystä seurataan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. 

LUE LISÄÄ VUOSIKERTOMUKSESTA S.24