Close

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Etteplanin henkilöstö on joulukuussa 2019 julkaistun strategiapäivityksen keskiössä kenties vahvemmin kuin koskaan aiemmin. Tämä kunnianhimoinen lähtökohta heijastuu Etteplanin kaikkeen henkilöstötyöhön, jossa toimintatapojen ja -prosessien kehittämisessä lähtökohtana ovat etteplanilaiset. Kyse ei kuitenkaan ole niinkään radikaalista muutoksesta yhtiön ajattelutavassa, vaan paremminkin jatkumosta kaikelle aiemmin tehdylle henkilöstötyölle.

Henkilöstön osaamisen ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ovat Etteplanin henkilöstöjohtamisen kulmakiviä. Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on yhtiön tärkeintä pääomaa ja asiakasarvon luomisen edellytys. Etteplanin henkilöstöjohtamisesta vastaa yhtiön henkilöstöjohtaja apunaan globaali HR-tiimi.

Henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen

 

Etteplanin liiketoiminta, kasvu ja menestys perustuvat henkilöstön osaamiseen. Osaamispohjaamme kehitetään asiakkaidemme tarpeiden perusteella ja tiedostaen, että on yhtä tärkeää kehittää niin teknistä osaamista kuin myös johtamistaitoja. Jatkuvalla työssä oppimisella on merkittävä rooli siinä, että työntekijämme pystyvät jatkuvasti paremmin ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia ja tarjoamaan heille uusia, innovatiivisia ratkaisuja sekä uusia tapoja ratkaista teknisiä haasteita.

EtteCoach: tulevaisuuden johtamisen keskiössä on ihminen

Työntekijäkokemuksen parantaminen on määritelty asiantuntijaorganisaatio Etteplanin keskeiseksi kehityskohteeksi. Yhtiön tiiminvetäjille järjestetty valmennusohjelma on osa tätä kehitystyötä.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.26

Uramahdollisuudet

 

Sisäisten uramahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstöllemme on yksi toimintaamme ohjaavista periaatteista. Etteplanin toiminnan laajuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet työskennellä erilaisissa maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia palvelevissa projektitiimeissä.

Etteplanin urapolkumalli

Yhtiön työntekijöiden ammatillisen kehityksen seuraamisen ytimessä on urapolkumalli. Mallin tarkoituksena on tehdä uramahdollisuudet ja niiden vaatimukset näkyväksi henkilöstölle. Esimiehille malli tarjoaa työkalun urasuunnitteluun, henkilöstön systemaattiseen kehittämiseen, henkilöstörakenteen suunnitteluun sekä rekrytointitarpeen määrittelyyn.

Lue lisää

Hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen mittaaminen

 

Palkkapolitiikkamme perustuu oikeudenmukaisten palkkojen, etujen ja kannustimien maksamiseen. Etteplan tarjoaa Suomessa yleislääkäritasoiset työterveyspalvelut henkilöstölleen. Lisäksi Etteplanin Suomen henkilöstö on jäsen vakuutuskassassa, joka korvaa laajasti mm. erikoislääkärinpalvelut ja lääkkeet. Suomessa käytössä olevan varhaisen välittämisen mallin tavoitteena on työkyvyn menettämisen uhan varhaisempi havaitseminen, ja sen myötä yksilöllisten, työkykyä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä asianomaisen henkilön, työyhteisön esimiesten ja työterveyshuollon sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työhyvinvointi

Etteplanin asiakaslupaus - Engineering with a difference – on lupaus myös omalle henkilöstöllemme. Yhtiön kulttuuri ja toimintatyyli mahdollistavat yksilöllisen kasvun: meillä on lupa innovoida ja ideoida uutta sekä tuoda ideoita myös käytäntöön. Tämä on osaajillemme tärkeä tapa henkilökohtaisen osaamisen kasvattamiseen, ja samalla työmotivaation ja -hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.26

Etteplanin kasvustrategia

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää