Close

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet.

Henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen

 

Etteplanin liiketoiminta, kasvu ja menestys perustuvat henkilöstön osaamiseen. Osaamispohjaamme kehitetään asiakkaidemme tarpeiden perusteella ja tiedostaen, että on yhtä tärkeää kehittää niin teknistä osaamista kuin myös johtamistaitoja. Jatkuvalla työssä oppimisella on merkittävä rooli siinä, että työntekijämme pystyvät jatkuvasti paremmin ratkaisemaan asiakkaidemme ongelmia ja tarjoamaan heille uusia, innovatiivisia ratkaisuja sekä uusia tapoja ratkaista teknisiä haasteita.

EtteCoach: tulevaisuuden johtamisen keskiössä on ihminen

Työntekijäkokemuksen parantaminen on määritelty asiantuntijaorganisaatio Etteplanin keskeiseksi kehityskohteeksi. Yhtiön tiiminvetäjille järjestetty valmennusohjelma on osa tätä kehitystyötä.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.27

Uramahdollisuudet

 

Sisäisten uramahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstöllemme on yksi toimintaamme ohjaavista periaatteista. Etteplanin toiminnan laajuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet työskennellä erilaisissa maailman johtavia kone- ja laitevalmistajia palvelevissa projektitiimeissä.

Etteplanin urapolkumalli

Yhtiön työntekijöiden ammatillisen kehityksen seuraamisen ytimessä on urapolkumalli. Mallin tarkoituksena on tehdä uramahdollisuudet ja niiden vaatimukset näkyväksi henkilöstölle. Esimiehille malli tarjoaa työkalun urasuunnitteluun, henkilöstön systemaattiseen kehittämiseen, henkilöstörakenteen suunnitteluun sekä rekrytointitarpeen määrittelyyn.

Lue lisää

Hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen mittaaminen

 

Palkkapolitiikkamme perustuu oikeudenmukaisten palkkojen, etujen ja kannustimien maksamiseen. Etteplan tarjoaa Suomessa yleislääkäritasoiset työterveyspalvelut henkilöstölleen. Lisäksi Etteplanin Suomen henkilöstö on jäsen vakuutuskassassa, joka korvaa laajasti mm. erikoislääkärinpalvelut ja lääkkeet. Suomessa käytössä olevan varhaisen välittämisen mallin tavoitteena on työkyvyn menettämisen uhan varhaisempi havaitseminen, ja sen myötä yksilöllisten, työkykyä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä asianomaisen henkilön, työyhteisön esimiesten ja työterveyshuollon sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Työtyytyväisyys

Mittaamme vuosittain työntekijöidemme työtyytyväisyyttä henkilöstökyselyllä. Positiivinen trendi tutkimustulosten suhteen jatkui myös vuonna 2018 tulosten parantuessa lähes kaikilla mittareilla edellisvuoteen verrattuna.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.27

Etteplanin kasvustrategia

Cornerstones of our strategy not in use

The four cornerstones of Etteplan’s strategy are customer focus, service solutions, one Etteplan and engineering methods. Lue lisää

Competitive advantage NOT IN USE

Our business model is based on Managed Services. Managed Services are packaged and productized solutions where the customer buys the results rather than temporary staff or working hours.  Lue lisää

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää