Close

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Osaava, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö on Etteplanin tärkeintä pääomaa. Se on asiakasarvon – ja sitä kautta myös laajempaa yhteiskunnallista arvoa tuottavien ratkaisujen – luomisen edellytys.
 

Etteplanin henkilöstöjohtaminen pohjautuu yhtiön arvoihin. Henkilöstöjohtamisen kulmakiviä ovat etteplanilaisten osaamisen ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Etteplanille leimallista on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Etteplanin henkilöstöjohtamisesta vastaa yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilöstöjohtaja – tukenaan hänellä ovat eri maiden HR-tiimit.

Ensihenkilöiden koulutuksella varmistetaan erinomainen johtaminen


Vuonna 2020 Etteplan panosti johtamiskoulutukseen. Kehitimme globaalin ja täysin virtuaalisen E-LEAD-valmennuspolun esihenkilöille ja muille avainhenkilöille. Polun ansiosta voimme tarjota työntekijöillemme kehittymismahdollisuuksia yhdenvertaisesti, paikasta riippumatta. Valmennukseen osallistui syksyllä noin 60 etteplanilaista, ja koulutuksia jatketaan keväällä 2021. Maissa järjestettiin lisäksi omia valmennuksia niin johtamiseen kuin hyvinvointiin ja etätyökalujen käyttöön liittyen. HR-tiimimme luo jatkuvasti uusia toimintamalleja esihenkilöiden käytännön johtamisen, kuten urakehityksessä tukemisen ja rekrytointien avuksi.

Kehitimme digitaalisia oppimistyökaluja

Etteplan haluaa tarjota asiakkailleen ratkaisuja teknisiin haasteisiin uusilla ja innovatiivisilla ratkaisumenetelmillä. Niinpä henkilöstömme osaamisen on oltava ajan tasalla. Panostamme jatkuvan ammatillisen kehittymisen varmistamiseen ja uramahdollisuuksien läpinäkyväksi tuomiseen. Haluamme parantaa ja nopeuttaa myös työssä oppimista.

Lue lisää Vuosikatsauksesta s.28

Hyvinvoivat työntekijät ovat prioriteettimme


Etteplanin asiakaslupaus – Engineering with a difference – on lupaus myös omalle henkilöstöllemme. Etteplanin kulttuuri ja toimintatyyli mahdollistavat yksilöllisen kasvun: meillä on lupa innovoida ja ideoida uutta sekä viedä ideoita myös käytäntöön. Tämä on väylä paitsi asiantuntijoidemme henkilökohtaiseen kasvuun myös työmotivaation ja -hyvinvoinnin lisääntymiseen. Uuden kehittämisen rinnalla haluamme huolehtia työn ja vapaa-ajan välisestä tasapainosta ja työntekijöiden kohtuullisesta työkuormasta: hyvinvointi, uudistuminen ja kehittyminen kulkevat käsi kädessä. Myös työtilojen ergonomia ja työyhteisön sisäinen viestintä ovat Etteplanille tärkeitä teemoja.

Monimuotoisuus menestymisen avaintekijänä

Etteplan on sitoutunut henkilöstön tasa-arvoiseen kohteluun ja syrjimättömyyden edistämiseen tasaarvo- ja monimuotoisuussuunnitelmansa sekä konsernitasoisten johtamisperiaatteidensa mukaisesti. Monimuotoisuus on Etteplanin menestymisen avaintekijöitä, ja edistämme sitä muun muassa
rohkaisemalla esihenkilöitä maiden rajat ylittäviin rekrytointeihin. Myös naisten osuutta Etteplanin henkilöstöstä halutaan kasvattaa.

Lue lisää vuosikatsauksesta s.29

Hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen mittaaminen

 

Palkkapolitiikkamme perustuu oikeudenmukaisten palkkojen, etujen ja kannustimien maksamiseen. Etteplan tarjoaa Suomessa yleislääkäritasoiset työterveyspalvelut henkilöstölleen. Lisäksi Etteplanin Suomen henkilöstö on jäsen vakuutuskassassa, joka korvaa laajasti mm. erikoislääkärinpalvelut ja lääkkeet. Suomessa käytössä olevan varhaisen välittämisen mallin tavoitteena on työkyvyn menettämisen uhan varhaisempi havaitseminen, ja sen myötä yksilöllisten, työkykyä tukevien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä asianomaisen henkilön, työyhteisön esimiesten ja työterveyshuollon sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Etteplanin strategia

Arvonluontimalli

Lue lisää

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää