Close

Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Etteplan entistä houkuttelevampana työnantajana

Etteplan pyrkii toiminnassaan avoimeen dialogiin kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Otamme huomioon sidosryhmiemme näkemykset ja odotukset sekä pyrimme vastamaan niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Kolme tärkeintä sidosryhmäämme ovat henkilöstö, asiakkaat ja omistajat.  Tavoitteenamme on vahvistaa Etteplania entistä kilpailukykyisempänä työpaikkana. Asiakkaidemme suunnalta vahvistui edelleen yritysvastuun merkitys sekä yritysturvallisuus. Omistajille Etteplan pystyi osoittamaan kannattavaa kasvua myös vuonna 2016.

 

Jäsenyydet


Etteplan osallistuu aktiivisesti toimialansa kehittämiseen Suomessa Teknologiateollisuuden ja Ruotsissa Svenska Teknik & Designföretagenin jäsenenä.

Etteplanin kasvustrategia

Cornerstones of our strategy not in use

The four cornerstones of Etteplan’s strategy are customer focus, service solutions, one Etteplan and engineering methods. Lue lisää

Competitive advantage NOT IN USE

Our business model is based on Managed Services. Managed Services are packaged and productized solutions where the customer buys the results rather than temporary staff or working hours.  Lue lisää

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää