Close

Yritysvastuuraportointi

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Global Reporting Initiative

Vuoden 2016 lopussa määritimme GRI-indikaattorit vastuullisuuden olennaisille näkökohdillemme. Aloitamme niiden mukaan yritysvastuutyömme mittaamisen vuonna 2017 ja raportoimisen vuonna 2018. GRI eli Global Reporting Initiative on maailman laajimmin käytetty yritysvastuuraportoinnin viitekehys.

Materiality matrix

 

Kaikille olennaisille näkökohdille ei löytynyt sopivaa GRI-indikaattoria. Näiden näkökohtien osalta aloitamme raportoinnin mahdollisuuksien mukaan muun muassa omien sisäisten vuosittaisten tutkimustemme ja arviointiemme pohjalta tai kuvaamme asiaan liittyvää johtamisjärjestelmäämme.

Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi toteutettiin vuonna 2015 haastattelemalla keskeisiä ulkoisten sidosryhmien edustajia ja omaa henkilöstöä. Analyysin perusteella tärkeimmiksi Etteplanin yritysvastuun näkö- kohdiksi nousivat taloudellinen kasvu sekä henkilöstön kehittäminen ja sitouttaminen.

 

Etteplanin kasvustrategia

Cornerstones of our strategy not in use

The four cornerstones of Etteplan’s strategy are customer focus, service solutions, one Etteplan and engineering methods. Lue lisää

Competitive advantage NOT IN USE

Our business model is based on Managed Services. Managed Services are packaged and productized solutions where the customer buys the results rather than temporary staff or working hours.  Lue lisää

Tarkoitus, visio ja arvot

Lue lisää

Taloudelliset tavoitteet

Etteplan päivitti taloudelliset tavoitteensa joulukuussa 2019.  Lue lisää

Yrityskaupat

Yritysostoissa, jotka ovat strategiassamme keskeisessä roolissa, keskitymme osaamispohjan kasvattamiseen ja maantieteelliseen laajenemiseen.   Lue lisää

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää