Close

Toimintaympäristö

Takaisin Etteplan lyhyesti-osioon

Nykyisten toimintamallien uudistaminen tai uusien luominen

Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamista tai kokonaan uusien muodostamista. Asiakkaamme kehittävät liiketoimintaansa keskittymällä ydinliiketoimintaansa ja asiakasyhteistyöhön sekä yhdenmukaistamalla toimintatapojaan. He etsivät tapoja ulkoistaa ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja, mutta vähentävät samalla kumppaniensa määrää ja tiivistävät yhteistyötä valittujen toimijoiden kanssa.

Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

 

Lue Etteplanin Vuosikatsaus 2018

Digitalisaatio muuttaa teollisuuden prosessit

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa kaikkein voimakkaimmin ja tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen Etteplanin kaltaisille toimijoille.

Vieraile myös Digitalization-sivustollamme

Digitalisaation uskotaan mullistavan valmistavan teollisuuden tuotantoprosessit ja tuotteet. Älykkäät ja verkottuneet tuotantoprosessit lisäävät tehokkuutta ja mahdollistavat perinteisille teollisuusyrityksille uusia liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Käytännössä puhutaan uudesta suunnittelualueesta, jossa yhdistyvät syvällinen laitetuntemus ja teknologiaosaaminen. Rohkeus investoida ja hyödyntää teollisen internetin mahdollisuuksia vaihtelee toimialoittain.

Uusia kasvupolkuja palvelupohjaiselle liiketoiminnalle

Esimerkiksi kone- ja laitevalmistajille voi löytyä uusia kasvupolkuja palvelupohjaisesta liiketoiminnasta, joka perustuu koneista kertyvän tiedon analysointiin ja hyödyntämiseen. Digitalisaation avulla voidaan entistä paremmin esimerkiksi ymmärtää koneiden käyttöä, lisätä niiden kapasiteettia ja muuttaa teknisiä ominaisuuksia.

Huippuosaajien saatavuus vaikuttaa toimialan kehitykseen

 

Eri lähteiden mukaan Saksassa tulee olemaan 250 000 insinöörin vaje vuonna 2020. Myös Ruotsissa vallitsee äärimmäisen kova kilpailu osaavista suunnittelualan ja digitalisoinnin asiantuntijoista, ja sama kehitys on vahvistumassa myös esimerkiksi Suomessa. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kannattavuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. Suunnittelualan yritykset kilpailevat samoista osaajista kuin kone- ja laitevalmistajat. Keskeisiksi menestystekijöiksi osaajien houkuttelemisessa muodostuvat esimerkiksi työntekijän kehitysmahdollisuudet ja työhyvinvointi.

Etteplan_Vuosikatsaus_2018_FI_s15_taulukko.jpg

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää

Tietoturvallisuus

Lue lisää