Close

Etteplanin urapolkumalli

Etteplanin liiketoiminta, kasvu ja menestys perustuvat henkilöstön osaamiseen. Henkilöstömme ammatillista kehitystä seurataan 2013 käyttöön otetun urapolkumallin avulla. Urapolkuja on neljä.

Osaamispohjaamme kehitetään asiakkaidemme tarpeiden perusteella ja tiedostaen, että on yhtä tärkeää kehittää niin teknistä osaamista kuin myös johtamistaitoja. Tavoitesuuntautunut osaamisen kehittäminen takaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Urapolkumallin tarkoituksena on tehdä uramahdollisuudet ja niiden vaatimukset näkyväksi henkilöstölle. Esimiehille malli tarjoaa työkalun urasuunnitteluun, henkilöstön systemaattiseen kehittämiseen, henkilöstörakenteen suunnitteluun sekä rekrytointitarpeen määrittelyyn.

Osaamisenhallintajärjestelmässämme, joka kattaa 700 eri osaamisaluetta, on neljä urapolkua:

  • teknologiajohtamisen (Technology Leadership),
  • liiketoimintajohtamisen(Business and People Leadership),
  • projektijohtamisen (Project Leadership)
  • ja teknisen dokumentoinnin (Technical communicator) urapolut.

Kussakin urapolussa on 5−7 eritasoista tehtävää, jotka jakautuvat paikallistason, maatason ja konsernitason tehtäviin. Jokaisen etteplanilaisen tehtävä löytyy urapolkumallista. Malli näyttää vertikaaliset uramahdollisuudet. Kunkin asema urapolkumallissa ja uramahdollisuudet arvioidaan vuosittain kehityskeskustelun yhteydessä.