Close

Taloudellinen vastuu

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Vahva taloudellinen tulos

 

Etteplanin toiminnalla on useille eri sidosryhmille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia maksamiemme verojen, palkkojen, osinkojen ja rahoituskulujen kautta. Etteplan on tehnyt vahvaa taloudellista tulosta usean vuoden ajan, ja vuonna 2018 liikevaihto ja liikevoitto jatkoivatkin kasvuaan. Liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia ja nousi 236,5 miljoonaan euroon (214,8). Liikevoittoa teimme 20,2 miljoonaa euroa (15,5). Maksamme tuloksestamme veroa kaikissa toimintamaissamme.

 

1 000 EUR 2018 2017 2016
Välittömät verot 4 364 3 200 2 266
Palkat ja palkkiot 156 183 144 965 129 172
Osingot 7 489* 5 684 3 930
Rahoituskulut 1 580 1 277 1 245

*) Hallituksen osinkoehdotus enintään

Riskien kartoitus

 

Etteplanissa kartoitetaan liiketoiminnan riskit joka vuosi. Järjestelmällisen riskikartoituksen pohjalta muutamme tarvittaessa toimintaamme. Vuoden 2018 kartoituksessa yleinen riskitaso nousi edellisvuodesta strategisten ja operatiivisten riskien noustessa. Muiden riskien taso pysyi vuoden 2017 tasolla.

Lue lisää Talouskatsauksesta s.64

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme ovat ylpeitä työskennellessään meidän kanssamme. Haluamme luoda hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme arvoihimme perustuen. Tämän takia olemme tehneet ja julkaisseet nämä englanninkieliset eettisen toimintaohjeet. Niiden tarkoitus on kuvata selvästi yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteemme kaikille työntekijöillemme, sidosryhmillemme ja yhteistyökumppaneillemme, sekä ohjata jokapäiväistä toimintaamme. Lue lisää