Close

Tietoturvallisuus

Takaisin Yritysvastuu-osioon

Etteplan-konsernissa käsitellään omia ja asiakkaidemme tietoja siten, että luottamuksellisten ja salaisten tietojen osalta täytetään laatujärjestelmämme asettamat vaatimukset tietojen säilyttämisestä, tuhoamisesta ja luovuttamisesta. Edellytämme näitä samoja asioita myös omilta toimittajiltamme.

Tietojärjestelmissämme ja toimitiloissamme olevaa asiakastietoa ja -materiaalia saavat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joilla siihen työtehtäviensä puolesta on oikeus. Asiakkaidemme tiedot eivät kauttamme leviä kolmansille osapuolille

Panostamme:

  • tietoturvallisuuteen kaikessa toiminnassamme.
  • tietojärjestelmiemme korkeaan käytettävyyteen ja luotettavuuteen.
  • henkilöstön koulutukseen koskien tietoturvavaatimuksia ja sovittuja menettelytapoja.
  • oman toimintaympäristömme ja -tilojemme kehittämiseen ja ylläpitämiseen niin, että asettamamme tietoturvallisuustaso säilyy kaikessa toiminnassamme.

Seuraamme aktiivisesti myös lainsäädännön ja tekniikan kehityksen tietoturvallisuudelle aiheuttamia vaatimuksia.

Hallitus ja johto

Toimintaympäristö

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöämme ja suunnittelutoimialaa. Kilpailukyvyn parantaminen tarkoittaa usein yrityksen olemassa olevien toimintamallien uudistamistä tai kokonaan uusien muodostamista. Palvelutarjontamme sekä henkilöstömme osaaminen tukevat asiakkaiden liiketoiminnan uudistumista.

Historia

Etteplan on viitoittanut tietä suunnittelualalla jo 30 vuoden ajan. Yhtiö on ollut edelläkävijä niin suunnittelutyön ja -menetelmien kuin myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Tapahtumat ja webinaarit

Yritysvastuu

Etteplanissa vastuullisuus on jokapäiväisen liiketoimintamme ytimessä suunnitellessamme vuosittain satoja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Asiakaslupauksemme saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeässä roolissa on ammattitaitoinen henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Lue lisää

Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Henkilöstöjohtamisen ytimessä Etteplanilla on henkilöstön ja johtajuuden kehittäminen, uramahdollisuuksien tarjoaminen sekä työntekijöiden tasapuolinen kohtelu. Yhtiön henkilöstöjohtamisen perustana toimivat Etteplanin eettiset toimintaohjeet. Lue lisää

Ympäristövastuu

Lue lisää

Laatu

Lue lisää

Eettiset toimintaohjeet

Etteplan myöntää, että asianmukaiset liiketoimintaohjeet ja hyvä maine ovat tärkeitä asioita ja yhtiön pitkän aikavälin edun mukaisia, sillä ne luovat lojaaliutta ja luottamusta työntekijöiden, osakkeenomistajien, muiden sidosryhmien ja niiden yhteisöjen keskuudessa, missä Etteplanilla on toimintaa. Sen vuoksi olemme kirjoittaneet nämä eettiset toimintaohjeet ("ohjeet"). Ohjeiden tarkoitus on esitellä ja viestittää yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintaperiaatteet kaikille työntekijöille ja sidosryhmien edustajille sekä antaa yhtiön sisäistä opastusta päivittäisessä liiketoiminnassamme. Etteplan rohkaisee vaikutuspiirissään olevia toimittajiaan ja muita yhteistyökumppaneitaan omaksumaan näiden ohjeiden sisältämät periaatteet. Lue lisää