Close

R&D testen en validatie


Maar liefst 80% van de productenfouten komt aan het licht tijdens productontwikkeling en 20% tijdens productie. Het is dus belangrijk om al in de fase van productontwikkeling te testen en aandacht te besteden aan testontwerp.

De uitvoering van geautomatiseerde testen tijdens de ontwikkeling van een product versnelt en verbetert de ontwikkelingsfase en leidt tot een product dat goed uitgewerkt in productie kan gaan.

De juiste aanpak

Bijna de helft van de tijd die wordt besteed aan productontwikkeling gaat zitten in testen of het apparaat op de gewenste manier werkt en of het voldoet aan de eisen.

Dit is een belangrijke en financieel gezien uiterst zinvolle fase, want hoe later eventuele fouten in een productontwikkelingsproject worden opgespoord, hoe duurder het wordt voor het bedrijf.

Om nog maar te zwijgen van de imagoschade voor het bedrijf als een fout pas aan het licht komt als het apparaat al in de handen is van de eindgebruiker.

Ook voor kleine bedrijven
 

Wij werken voor startende, kleine of middelgrote bedrijven bij wie productontwikkeling zich niet gelijk heeft ontwikkeld met de groei van het bedrijf. Dan duren producttesten soms te lang en gaat het product niet snel genoeg in productie om rendabel te zijn voor het bedrijf. Etteplan evalueert het test- en softwareontwikkelingsproces, benoemt de knelpunten en doet verbetervoorstel.

Tot onze opdrachtgevers behoren ook grote bedrijven met sterk ontwikkelde processen die alleen voor bepaalde delen van een productontwikkelingsproject hulp nodig hebben. We bieden software- en hardware-expertise in embedded systems én productiekennis. We beschikken over uitgebreide kennis van alle fasen van productontwikkeling:

  • het testen van automatisering
  • continue integratie
  • continue leveringen
  • DevOps
  • Jenkins
  • Robot Framework
  • thermische testen
  • EMC-testen
  • kwaliteitsgarantie

 

Related content