Close

Testlab

Verplichte EMC-test voor elektronica

 

Elektronische producten moeten voldoen aan officiële eisen. Ze moeten getest worden op elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Elk prototype van een nieuw product wordt onderworpen aan uitgebreide emissie- en immuniteitstests , om te verzekeren dat het zonder probleem kan werken in een huishoudelijke of industriële omgeving.

Geaccrediteerde tests

Espotel Oy, een onderdeel van de Etteplan Group, is een testlaboratorium dat beschikt over de commerciële EMC-accreditatiecode T298 conform de vereisten SFS-EN ISO/IEC 17025:2005. Wij kunnen geaccrediteerde EMC-tests uitvoeren die voldoen aan de normen. Bekijk het accreditatiebereik van Espotel Oy op de website van FINAS, de Finse Accreditation Service: https://www.finas.fi/sites/en/operators/Pages/default.aspx#k=T298

T298_cmyk.jpg

Elektronische en elektromagnetische tests

Etteplan biedt alles wat u als fabrikant nodig heeft op het gebied van productontwikkeling en gestandaardiseerde EMC- en RF-testen. Daarmee kunnen we uw productontwikkelingsprocessen aanzienlijk versnellen.

Welk prestatieprobleem op het gebied van EMC- of RF-we ook vinden in de testfase, we lossen het op met onze geautomatiseerde meetapparatuur, testomgevingen en uitmuntende expertise. Onze service is snel en voordelig.

We bieden ook certificeringsadvies en een compleet pakket van goedkeuringsdiensten .

Testlaboratorium onthult verborgen gebreken

Een fout in een elektronisch apparaat kan verschillende oorzaken hebben: het ontwerp van de elektronica en/of het mechanisch ontwerp, een fout of een slechte werkmethode bij de montage, een afwijking in de kwaliteit van het onderdeel of gewoonweg een onderdeel van lage kwaliteit. Bij de keuze van een onderdeel is het belangrijk de factoren die kritiek zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid van het onderdeel te identificeren.

Ongeacht de reden van de fout is het altijd van het grootste belang de onderliggende oorzaak te vinden om de juiste fout op te lossen. Hoe sneller de fout wordt hersteld, hoe sneller het product op de markt kan worden gebracht. De gegevens die worden verkregen door foutanalyse zijn belangrijk, omdat zelfs de kleinste fout in een apparaat aanzienlijke garantiekosten met zich kan meebrengen en het merkimago kan schaden.

Foutanalyse en milieuonderzoek ondersteunen elkaar

De foutanalyse en de laboratoria voor milieuonderzoek van Etteplan kunnen snel vaststellen of het prototype voldoet aan de productvereisten voor het apparaat. Bij Etteplan werken dezelfde experts aan zowel foutanalyse als milieuonderzoek. Dit is een groot voordeel: foutanalyse maakt het mogelijk de onderliggende oorzaak sneller te vinden en het probleem dat de fout veroorzaakt op te lossen.

Diversiteit is een van onze sterke punten: als een technisch en testbedrijf kennen we de risico’s die verbonden zijn aan de fasen van productie, montage en eindtesten en kunnen we hiermee rekening houden in zowel het testen van het ontwerp als de resultaat- en foutanalyse.

Diversiteit garandeert kwaliteit

Als technisch en testbedrijf kent Etteplan de risico’s die verbonden zijn aan de fasen van productie, montage en eindtesten.  Daar houden we rekening mee in het testen van het ontwerp en in de resultaat- en foutanalyse.

Afhankelijk van de opdracht  analyseren we ook de testresultaten. De analyse helpt de opdrachtgever om beslissingen te nemen en prioriteit te geven aan de verbeteringen die nodig zijn. De kracht van Etteplan is gebaseerd op uitgebreide technologie-expertise uit verschillende branches.

Related content