Close

HAZEMAG

Grupa HAZEMAG opracowuje i tworzy maszyny i instalacje przemysłowe na potrzeby prze­mysłu budowlanego i wydobywczego na całym świecie. Naturalnie podczas konserwacji, napraw i funkcjonowania maszyn i instalacji bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie. Dokumentacja techniczna przedsiębiorstwa musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa.

Wielkość liter

WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU ETTEPLAN

 

W związku z tym podjęcie decyzji o wyborze partnera do obsługi doku­mentacji technicznej poprzedziła dokładna analiza. Firma Etteplan oferuje liczne korzyści w postaci wysokiej jakości, większego bezpieczeństwa prawnego, niezawodności dostaw i efektywności kosztowej.

 

„Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych”, mówi Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

 

Etteplan pomogła przeredagować dokumentację firmy HAZEMAG, przystosowując ją do norm, standardów i lokalnych przepisów prawa UE, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW O 19%

According to Etteplan’s estimates the new service solution has helped Według szacunków firmy Etteplan nowe rozwiązanie pomogło przedsiębiorstwu HAZEMAG zmniejszyć koszty o 19%. Ponadto znacząco wzrosło tempo wyszukiwania właściwych instrukcji obsługi instalacji przemysłowych, tj. o około 30%.

„ZAUFANY DOSTAWCA USŁUG”

Możliwość nawiązania współpracy z dostawcą pełnej i spójnej dokumentacji technicznej dla dwóch linii produktów obejmujących ponad 30 serii modeli oraz szeroki zakres indywidualnych maszyn i podzespołów do instalacji przemysłowych było dla firmy HAZEMAG ogromną korz­yścią.

 

„Firma Etteplan jest zaufanym dostawcą usług. Przedsiębiorstwo dysponuje wiedzą specjalistyczną, dzięki której nasze maszyny i instalacje spełniają wszelkie wym­ogi prawne na potrzeby ogólnoświatowej dystrybucji”, podsumo­wuje Tim Neumann. Dokumentacja techniczna firmy HAZEMAG musi spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.

“Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych".

 

Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

Related content

Bin - e

Polska firma Bin-e opracowała i produkuje inteligentne kosze na śmieci. Technologie wykorzystywane w tym produkcie to: rozpoznawanie obiektów, sztuczna inteligencja oraz systemy przetwarzania danych. Produkt o tej samej nazwie co firma - Bin-e - segreguje śmieci i pozwala zoptymalizować ich transport i w ten sposób znacząco przyczynia się do zmniejszenia stężenia CO2 wytwarzanego podczas ich transportu.

Instrukcje 2.0 dla Boon Edam

Każdego dnia Boon Edam, wiodący producent drzwi obrotowych i barier ochronnych, dostarcza estetyczne i idealnie dopracowane produkty. Wspaniały produkt zasługuje na równie wspaniałą instrukcję. Taką, która nie pozostawia żadnych wątpliwości i ułatwia życie mechanika oraz użytkownika końcowego. W przypadku Boon Edam, nie zawsze tak było. Bert Dammers, Menedżer ds. Informacji i Dokumentacji w Boon Edam, oraz jego zespół, pokazują że instrukcje mogą napawać dumą.

ABB Motors and Generators

Fiński oddział ABB, Motors and Generators, poszukiwał optymalnych rozwiązań w procesie tworzenia katalogu produktów. Wybrano system HyperDoc firmy Etteplan. W efekcie, oddział może teraz wydajniej wykorzystywać zasoby i wprowadzać niewielkie zmiany globalne do swoich katalogów przy minimalnym nakładzie pracy.

KONE

Modernizacja starych i montaż nowych wind w budynkach stanowi istotny element działalności firmy KONE. Dzięki technologii fińskiego przedsiębiorstwa windy można montować w ograniczonych przestrzeniach, zachowując architekturę obiektu.