Close

John Deere

Firma John Deere Forestry rozpoczęła działalność w Finlandii w 2000 r. Obecnie zatrudnia około 700 pracowników w Tampere i Joensuu. Przedsiębiorstwo wchodzi w skład ogólnoświatowej grupy Deere & Company, wiodącego producenta maszyn rolniczych, budowlanych i leśnych. Siedziba główna zajmująca się maszynami kołowymi do cięcia poprzecznego (ang. wheeled cut-to-length, WCTL) mieści się w Tampere. W Joensuu znajduje się natomiast zakład, w którym każdego roku produkuje się znaczną liczbę wspomnianego sprzętu.

Najwyższej jakości dokumentacja techniczna

 

Firmy John Deere Forestry i Etteplan współpracują w wymiarze technicznym od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Współpracę rozszerzono w 2006 r. wraz z powierzeniem Etteplan obsługi dokumentacji technicznej. Obecnie, współpraca w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, skupia się wokół tworzenia  i zarządzania katalogami części zamiennych do maszyn.

Pracownicy, którzy przenieśli się z firmy John Deere Forestry do Etteplan, przyczyniają się do sprawnej współpracy dzięki bogatemu doświadczeniu w tworzeniu dokumentacji maszyn leśnych. Zlecenie firmie Etteplan, obsługi tego rodzaju działalności pozwoliło producentowi w dalszym ciągu korzystać z solidnej wiedzy technicznej pracowników.

„Współpraca z firmą Etteplan zapewnia nam takie korzyści, jak zadowolenie klientów koń-cowych wynikające między innymi z przejrzystości, zaufania i punktualności. Uważam, że nasza współpraca przewyższyła oczekiwania”

Tommi Ekman, dyrektor generalny ds. marketingu i realizacji zamówień w John Deere Forestry.

„Firma Etteplan działa w dużej mierze niezależnie. Angażuje się w realizację naszych wspólnych celów i stały rozwój partnerstwa. Jest to dla nas bardzo istotne, gdyż taki rodzaj współpracy pozwala obu stronom rozwijać i doskonalić swą działalność”, mówi Tommi Ekman.

Najwyższy poziom wiedzy technicznej

 

Firma Etteplan brała udział w programie doskonalenia skierowanego do dostawców firmy John Deere. Jego celem jest budowanie relacji, w ramach których dostawcy mogą rozwijać się w oparciu o cele i standardy wyznaczane przez producenta, gdyż stanowią one swego rodzaju drogowskazy. Firma John Deere poddaje ocenie różne aspekty współpracy z dostawcami, takie jak: jakość pracy, dostaw, wsparcia technicznego, relacji biznesowych i zarządzania kosztami. W oparciu o tę ocenę dostawcy przypisywani są do jednej z czterech kategorii. Firma Etteplan od pięciu lat uzyskuje najwyższy wynik w konkursie. Poskutkowało to umieszczeniem firmy Etteplan w galerii sław programu doskonalenia firmy John Deere.

 

„Wybór do galerii sław wymaga od dostawców ogromnego wysiłku: muszą oni wyraźnie przewyższyć wyznaczone przez nas standardy, udowadniając nam tym samym, że są na światowym poziomie. Wyróżnienie to jasno pokazuje, że firma Etteplan jest wspaniałym partnerem. Wkład ten jest ważny zarówno dla firmy John Deere, jak i naszych klientów końcowych.”

 

Tommi Ekman, dyrektor generalny ds. marketingu i realizacji zamówień w John Deere Forestry.

Powiązane artykuły

Bin - e

Polska firma Bin-e opracowała i produkuje inteligentne kosze na śmieci. Technologie wykorzystywane w tym produkcie to: rozpoznawanie obiektów, sztuczna inteligencja oraz systemy przetwarzania danych. Produkt o tej samej nazwie co firma - Bin-e - segreguje śmieci i pozwala zoptymalizować ich transport i w ten sposób znacząco przyczynia się do zmniejszenia stężenia CO2 wytwarzanego podczas ich transportu.

Instrukcje 2.0 dla Boon Edam

Każdego dnia Boon Edam, wiodący producent drzwi obrotowych i barier ochronnych, dostarcza estetyczne i idealnie dopracowane produkty. Wspaniały produkt zasługuje na równie wspaniałą instrukcję. Taką, która nie pozostawia żadnych wątpliwości i ułatwia życie mechanika oraz użytkownika końcowego. W przypadku Boon Edam, nie zawsze tak było. Bert Dammers, Menedżer ds. Informacji i Dokumentacji w Boon Edam, oraz jego zespół, pokazują że instrukcje mogą napawać dumą.

ABB Motors and Generators

Fiński oddział ABB, Motors and Generators, poszukiwał optymalnych rozwiązań w procesie tworzenia katalogu produktów. Wybrano system HyperDoc firmy Etteplan. W efekcie, oddział może teraz wydajniej wykorzystywać zasoby i wprowadzać niewielkie zmiany globalne do swoich katalogów przy minimalnym nakładzie pracy.

KONE

Modernizacja starych i montaż nowych wind w budynkach stanowi istotny element działalności firmy KONE. Dzięki technologii fińskiego przedsiębiorstwa windy można montować w ograniczonych przestrzeniach, zachowując architekturę obiektu.

Schneider Electric Fire & Security

Wyobraźmy sobie, że w firmie rozbrzmiewa alarm przeciwpożarowy. Odbyliśmy szkolenie z obsługi systemu, ale czy pamiętamy dokładnie, jak należy postępować? Łatwo dostępny podręcznik użytkownika zawierający zrozumiałe ilustracje stanowi nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Właśnie w tym celu firmy Schneider Electric Fire & Security i Etteplan nawiązały współpracę partnerską.