Close

Fabryka testowa EHTA – przekształcanie produktów ubocznych i pulpy pofermentacyjnej w biopaliwo

Uniwersytet w Tampere należy do najbardziej multidyscyplinarnych placówek edukacji wyższej w Finlandii. Łączy badania naukowe i edukację w zakresie technologii, ochrony zdrowia i społeczeństwa. Uczelnia słynie z wysokich standardów nauczania i testowania nowych rozwiązań. Tampere University współpracuje z setkami uniwersytetów i organizacji rozsianych po całym świecie. Na społeczność Alma Mater składa się 21000 studentów i ponad 4000 pracowników z ponad 80 krajów. 

Wielkość liter

W dzisiejszym świecie rośnie znaczenie zrównoważonej energii. Nowe trendy wymuszają poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania przemysłowych produktów ubocznych. Powołanie Fabryki Testowej EHTA przez Uniwersytet w Tampere jest kamieniem milowym na drodze do zwiększenia efektywności produkcji. Placówka bierze sobie za cel przekształcenie produktów ubocznych masy celulozowej w biopaliwo. EHTA nawiązała kontakt ze specjalistami Etteplan w nadziei, że wspólnie sprostamy temu wyzwaniu. 

Kompleksowe rozwiązania Etteplan 

Decyzja o wyborze Etteplan jako partnera projektowego została oparta na doświadczeniu w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań, jakie obejmują każdy aspekt projektu. 

„Decydującym czynnikiem przy wyborze dostawcy było dla nas ogromne doświadczenie Etteplan przy realizacji podobnych projektów” – wyjaśnia Tero Joronen, kierownik ds. badań na uniwersytecie w Tampere. 

EHTA test facility
EHTA test facility

Właściciel zdjęcia: EHTA-Test Factory on Tampere University campus.

 

Projektowanie i inżynieria w ofercie jednego dostawcy usług 

Prace nad nowym rozwiązaniem obejmowały różne etapy projektowania i inżynierii. Zespół Etteplan skrupulatnie zaplanował układ obiektu, zapewniając optymalną funkcjonalność i wydajność. Wykwalifikowani pracownicy w zespole dostarczyli sprzęt, komponenty elektryczne i niezbędne oprzyrządowanie. Nakreślili również projekt procesu i wskazali miejsca poddające się automatyzacji. Ponadto, przygotowali precyzyjne listy wyposażenia dla celów zaopatrzeniowych. Procedury modelowania i zarządzania ryzykiem technicznym pozwoliły płynnie przejść przez proces implementacji. 

„Firma Etteplan zapewniła kompletne zaplecze inżynieryjne w ustalonych obszarach. Doceniamy profesjonalne wykonanie projektów elektrycznych i mechanicznych, w tym obliczeń wytrzymałościowych, szkiców rozmieszczenia elementów i wstępnych ram procesu” – kontynuuje Tero Joronen. 

Przejrzysta i efektywna komunikacja kluczem do udanej współpracy 

Projekt uniwersytetu w Tampere rozpoczął się latem 2017 roku. Końcowe modyfikacje przeprowadzono natomiast w 2021 roku. Dynamiczny charakter projektu wymagał innowacyjnego podejścia, szczegółowych i regularnych testów, a także wielokrotnego przekształcania koncepcji w zależności od uzyskanych wyników. Wszystkie wysiłki skupiły się na ciągłym doskonaleniu wprowadzanego rozwiązania. 

Efektywna współpraca i dobre relacje odegrały kluczową rolę w powodzeniu projektu. Organizowano cotygodniowe spotkania w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i dostosowania działań do aktualnych wymogów. Za sukces całego projektu w dużej mierze odpowiada sprawny obieg informacji pomiędzy różnymi działami w przedsiębiorstwie. Większość prac odbywała się za kulisami. Zespół koncentrował się na zadaniu, zapewniając szeroki zakres usług. Projekt opierał się na wspólnym zaangażowaniu i jednolitej wizji, a cała niezbędna wiedza specjalistyczna znalazła się „pod jednym dachem”. 

Zrównoważone inicjatywy są silnikiem napędowym rozwoju branży 

Współpraca pomiędzy fabryką testową EHTA, a Etteplan stanowi doskonały przykład tego, jak strategiczne partnerstwa mogą napędzać zrównoważone inicjatywy i popychać branżę do przodu. Wykorzystując swoją wiedzę techniczną, kompleksowe rozwiązania i podejście oparte na kooperacji, Etteplan wywiera pozytywny wpływ na sektor energii odnawialnej. Zaszczepia ducha zmian w kwestii wykorzystania produktów ubocznych i toruje drogę dla bardziej ekologicznej przyszłości. 

Related content

Proces aktywnego wyrównywania i łączenia matrycy CMOS z obiektywem w kamerach o wysokiej wydajności firmy Adimec

Adimec, jako lider w produkcji niezawodnych i wydajnych systemów kamer przemysłowych, jest znany głównie z dostarczania komponentów do systemów wizyjnych. Rozwiązania są wykorzystywane przez placówki opieki zdrowotnej oraz podmioty odpowiedzialne za globalne bezpieczeństwo. Dzięki precyzyjnej technologii łączenia czujników CMOS z obiektywami, firma zapewnia optymalną jakość obrazu. Aby osiągnąć swoje cele, Adimec postanowiła skorzystać ze wsparcia ekspertów Etteplan.

Etteplan wspiera firmę Q Power w zwiększeniu mocy produkcyjnych

Q Power jest innowacyjną fińską firmą, które specjalizuje się w technologiach Power-to-x (PTX). Jego oferta opiera się na efektywnych i ekonomicznych procesach produkcji paliw syntetycznych, które stopniowo zastępują paliwa kopalne. Opatentowane rozwiązania inżynieryjne Q Power umożliwiają podmiotom gospodarczym przejście na samowystarczalny system energetyczny i równoczesne ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Q Power postawiło sobie ambitny cel osiągnięcia rocznej mocy produkcyjnej wynoszącej 500 MW, wyłącznie z odnawialnych paliw syntetycznych.

Rozwój autonomicznych inteligentnych rozwiązań w zakresie obróbki drewna z firmą ANDRITZ

ANDRITZ jest wiodącym na świecie dostawcą instalacji, urządzeń i usług dla elektrowni wodnych, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu metalurgicznego i stalowego oraz do separacji substancji stałych i płynnych w sektorze komunalnym i przemysłowym, a także do produkcji pasz dla zwierząt i granulowania biomasy. Inne ważne segmenty działalności to automatyka i działalność usługowa. Notowana na giełdzie Grupa technologiczna ma siedzibę w Grazu w Austrii i zatrudnia około 29 100 pracowników. ANDRITZ posiada ponad 280 zakładów w ponad 40 krajach.

Contact us
Antti Hiljanen
Antti Hiljanen
Team Leader, Engineering Analysis