Close

HAZEMAG

Grupa HAZEMAG opracowuje i tworzy maszyny i instalacje przemysłowe na potrzeby prze­mysłu budowlanego i wydobywczego na całym świecie. Naturalnie podczas konserwacji, napraw i funkcjonowania maszyn i instalacji bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie. Dokumentacja techniczna przedsiębiorstwa musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa.

Wielkość liter
Specjalizacje

WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU ETTEPLAN

 

W związku z tym podjęcie decyzji o wyborze partnera do obsługi doku­mentacji technicznej poprzedziła dokładna analiza. Firma Etteplan oferuje liczne korzyści w postaci wysokiej jakości, większego bezpieczeństwa prawnego, niezawodności dostaw i efektywności kosztowej.

 

„Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych”, mówi Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

 

Etteplan pomogła przeredagować dokumentację firmy HAZEMAG, przystosowując ją do norm, standardów i lokalnych przepisów prawa UE, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW O 19%

According to Etteplan’s estimates the new service solution has helped Według szacunków firmy Etteplan nowe rozwiązanie pomogło przedsiębiorstwu HAZEMAG zmniejszyć koszty o 19%. Ponadto znacząco wzrosło tempo wyszukiwania właściwych instrukcji obsługi instalacji przemysłowych, tj. o około 30%.

„ZAUFANY DOSTAWCA USŁUG”

Możliwość nawiązania współpracy z dostawcą pełnej i spójnej dokumentacji technicznej dla dwóch linii produktów obejmujących ponad 30 serii modeli oraz szeroki zakres indywidualnych maszyn i podzespołów do instalacji przemysłowych było dla firmy HAZEMAG ogromną korz­yścią.

 

„Firma Etteplan jest zaufanym dostawcą usług. Przedsiębiorstwo dysponuje wiedzą specjalistyczną, dzięki której nasze maszyny i instalacje spełniają wszelkie wym­ogi prawne na potrzeby ogólnoświatowej dystrybucji”, podsumo­wuje Tim Neumann. Dokumentacja techniczna firmy HAZEMAG musi spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.

“Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych".

 

Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

Related content

Rozwój autonomicznych inteligentnych rozwiązań w zakresie obróbki drewna z firmą ANDRITZ

ANDRITZ jest wiodącym na świecie dostawcą instalacji, urządzeń i usług dla elektrowni wodnych, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu metalurgicznego i stalowego oraz do separacji substancji stałych i płynnych w sektorze komunalnym i przemysłowym, a także do produkcji pasz dla zwierząt i granulowania biomasy. Inne ważne segmenty działalności to automatyka i działalność usługowa. Notowana na giełdzie Grupa technologiczna ma siedzibę w Grazu w Austrii i zatrudnia około 29 100 pracowników. ANDRITZ posiada ponad 280 zakładów w ponad 40 krajach.

Współpraca Etteplan i Ebusco - tworzenie fundamentów systemu zarządzania informacją techniczną

Ebusco koncentruje swoją działalność na rozwoju, produkcji i promowaniu elektrycznych autobusów miejskich i międzymiastowych, a także na rozbudowie związanego z nimi ekosystemu technologicznego. Firma ma holenderskie korzenie, a jej siedziba mieści się w Deurne. Obecnie w dużych europejskich miastach, takich jak Amsterdam, Frankfurt i Monachium, można spotkać ponad 350 autobusów Ebusco.

Spółka DKG Group wybiera Etteplan HowTo – inteligentne rozwiązanie w zakresie dokumentacji technicznej

56 000 metrów kwadratowych, 240 pracowników, 500 kuchni każdego dnia – to w skrócie De Keuken Groep (DKG), jeden z najnowocześniejszych producentów kuchni w Europie. „Nasze działy produkcji wykorzystują najnowsze dostępne technologie produkcyjne, mimo to instrukcje montażu nadal drukujemy na papierze. Dzięki rozwiązaniu Etteplan HowTo nasza dokumentacja techniczna również przechodzi cyfrową transformację”.