Close

HAZEMAG

Grupa HAZEMAG opracowuje i tworzy maszyny i instalacje przemysłowe na potrzeby prze­mysłu budowlanego i wydobywczego na całym świecie. Naturalnie podczas konserwacji, napraw i funkcjonowania maszyn i instalacji bezpieczeństwo ma priorytetowe znaczenie. Dokumentacja techniczna przedsiębiorstwa musi spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa.

Wielkość liter
Specjalizacje

WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU ETTEPLAN

 

W związku z tym podjęcie decyzji o wyborze partnera do obsługi doku­mentacji technicznej poprzedziła dokładna analiza. Firma Etteplan oferuje liczne korzyści w postaci wysokiej jakości, większego bezpieczeństwa prawnego, niezawodności dostaw i efektywności kosztowej.

 

„Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych”, mówi Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

 

Etteplan pomogła przeredagować dokumentację firmy HAZEMAG, przystosowując ją do norm, standardów i lokalnych przepisów prawa UE, Stanów Zjednoczonych i Rosji.

 

 

 

 

ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW O 19%

According to Etteplan’s estimates the new service solution has helped Według szacunków firmy Etteplan nowe rozwiązanie pomogło przedsiębiorstwu HAZEMAG zmniejszyć koszty o 19%. Ponadto znacząco wzrosło tempo wyszukiwania właściwych instrukcji obsługi instalacji przemysłowych, tj. o około 30%.

„ZAUFANY DOSTAWCA USŁUG”

Możliwość nawiązania współpracy z dostawcą pełnej i spójnej dokumentacji technicznej dla dwóch linii produktów obejmujących ponad 30 serii modeli oraz szeroki zakres indywidualnych maszyn i podzespołów do instalacji przemysłowych było dla firmy HAZEMAG ogromną korz­yścią.

 

„Firma Etteplan jest zaufanym dostawcą usług. Przedsiębiorstwo dysponuje wiedzą specjalistyczną, dzięki której nasze maszyny i instalacje spełniają wszelkie wym­ogi prawne na potrzeby ogólnoświatowej dystrybucji”, podsumo­wuje Tim Neumann. Dokumentacja techniczna firmy HAZEMAG musi spełniać restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa.

“Etteplan dysponuje odpowiednim systemem tworzenia treści, a dzięki licznemu międzynarodowemu zespołowi obsługuje wymagane przez nas kraje pod wzglę­dem stan­dardów i specjalistycznych usług językowych".

 

Tim Neumann, wiceprezes ds. marketingu w Grupie HAZEMAG.

Related content

Bin - e

Firma Bin-e skorzystała z usług polskiego zespołu dokumentacji technicznej firmy Etteplan, który opracował funkcjonalną i wizualnie atrakcyjną instrukcję dla użytkownika. Jednym z głównych wymagań było przedstawienie korzystania z urządzenia w sposób zwięzły i klarowny, aby użytkownik końcowy nie miał problemów z jego obsługą.