Close

Simplified Technical English

Poprawa wizerunku marki, oszczędność i zaangażowanie klientów - dzięki treściom o wysokiej jakości.

Treści, które są jasne, zwięzłe i spójne, nie tylko zapewniają oszczędności, ale pozwalają też przekazywać użytkownikom końcowym łatwe do zrozumienia informacje. Stosowanie jasnego i konsekwentnego języka stało się koniecznością, ponieważ informacje o produktach stają się coraz bardziej złożone i obszerne. Język angielski jest powszechnie używany do tworzenia dokumentacji technicznej na całym świecie, lecz jego zrozumienie może być trudne ze względu na jego złożoność budowy zdań, mnogość znaczeń oraz synonimy.

Wielu użytkowników nie opanowało języka angielskiego w takim stopniu, co osoby tworzące treści (autorzy tekstów technicznych i inżynierowie). Dotyczy to szczególnie osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Techniczny, uproszczony język angielski (ang. Simplified Technical English, STE) porządkuje słownictwo i styl w celu poprawy spójności, wyeliminowania wieloznaczności i ograniczenia złożoności, ale zapewnia też obiektywne kryteria kontroli jakości.

 

Czytaj więcej

Język angielski techniczny podstawą w nowoczesnej firmie

Obecnie, znajomość języka angielskiego technicznego jest często pożądaną umiejętnością, jaką powinna posiadać kadra pracująca z nowoczesnymi technologiami. Dlatego firmy, którym zależy na rozwoju pracowników i całego przedsiębiorstwa, inwestują w dedykowane kursy i systemy dla inżynierów i techników. Poprawa kompetencji językowych przyczynia się do wzrostu wiarygodności firmy oraz stwarza perspektywy do współpracy i szeroko pojętej współpracy o charakterze globalnym. Nawet techniczny, uproszczony angielski pozwala na uzyskanie dostępu do najaktualniejszej wiedzy branżowej, uczestnictwa w innowacyjnych projektach czy ważnych spotkaniach. Co może być szczególnie ważne dla firm, które jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji na rynku? Simplified Technical English (w skrócie STE) umożliwia także monitorowanie poczynań konkurencji.

Język angielski techniczny - jak wybrać najlepsze rozwiązanie dla inżynierów i techników?

Na rynku dostępnych jest wiele metod uczenia się zwrotów charakterystycznych dla Simplified Technical English - np. kursy, tworzenie słowników lub oprogramowania sprawdzające treść w celu zapewnienia zgodności. Na co warto zwrócić uwagę podczas wybierania systemu, który będzie optymalny dla pracowników?

- Weryfikacja poziomu STE wśród osób, które będą podnosiły swoje kwalifikacje. Może okazać się, że np. będzie potrzebne utworzenie kilku grup o różnym stopniu zaawansowania członków zespołu.

- Określenie, jaki rodzaj rozwiązania będzie optymalny do nauki uproszczonego angielskiego (kurs, słownik).

- Ustalenie, jakie rezultaty chce uzyskać firma zlecająca szkolenie - czy pracownicy mają np. przygotowywać dokumentację techniczną, wykonywać specjalistyczne tłumaczenia, negocjować z innymi podmiotami, a może uczestniczyć w spotkaniach biznesowych, posługując się angielskim technicznym?

- Wybranie metody dedykowanej dla konkretnej branży i skorzystanie z wiedzy osób wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach językowych.

Korzyści

 • Bezpieczne użytkowanie produktów
 • Mniejsze koszty lokalizacji i tłumaczenia
 • Lepsza jakość tłumaczeń
 • Efektywniejsza obsługa klienta
 • Mniejsze koszty szkoleń wspierających
 • Większy komfort użytkowania
 • Mniejsza liczba połączeń z centrum obsługi telefonicznej
 • Mniejsze ryzyko roszczeń z tytułu odpowiedzialności

Wdrożenie

Firma Etteplan oferuje następujące usługi i rozwiązania związane z wdrożeniem uproszczonego technicznego języka angielskiego:

 • Kursy szkoleniowe
 • Usługi tworzenia słowników w celu uporządkowania terminologii branżowej i firmowej
 • HyperSTE, tj. wiodące oprogramowanie do sprawdzania treści, pozwalające zapewnić zgodność

Related content