Close

Informacje serwisowe

Odpowiednie informacje we właściwym czasie i miejscu

Zwiększ rentowność swojej działalności usługowej dzięki rozwiązaniom Etteplan, które zapewniają użytkownikom końcowym odpowiednie informacje dostarczone wtedy, gdy są potrzebne.
Etteplan oferuje wachlarz usług do nadzoru i tworzenia cyfrowych informacji serwisowych oraz opracowywania kompleksowych rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) na potrzeby działalności usługowej.

Producenci urządzeń przemysłowych chcą rozwijać działalność usługową, a sprawność świadczonego serwisu istotnie wpływa na ich przychody.
Koszty serwisowania bywają wysokie, a procesy konserwacji nieefektywne. Przykładowo: serwisant najpierw musi udać się w odpowiednie miejsce celem zbadania problemu, następnie zamówić części zamienne. Ponownie wraca, aby przeprowadzić samą konserwację czy naprawę.
Według badań, serwisanci potrzebują nawet o 50% więcej czasu na rozwiązanie problemu, gdy informacje dotyczące konserwacji są trudne do odnalezienia, zastosowania lub zrozumienia z powodu niskiej jakości treści zawartych w plikach PDF.

Wykorzystaj dane

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom wykorzystującym Internet przemysłowy, producenci i przedsiębiorstwa usługowe mogą gromadzić, analizować i wykorzystywać dane uzyskane na podstawie użytkowania produktów: od wczesnej identyfikacji problemów, aż po konserwację zapobiegawczą. Pozwala to zwiększyć wydajność i konkurencyjność czynności konserwacyjnych. Dzięki zestawieniu danych z maszyn i informacji serwisowych, przedsiębiorstwa mogą znacząco usprawnić działalność usługową, zyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć przychody.

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development