Close

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna

Optymalizacja działalności usługowej dzięki rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej

Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality, AR), to technologia pozwalająca nakładać treści multimedialne, takie jak: animacje, obrazy, dźwięki, wideo czy dane GPS, na przedmioty znajdujące się w danym środowisku. Wykorzystujemy w tym celu aplikacje na smartfony, tablety czy specjalne okulary. Dzięki możliwości umieszczenia przydatnych danych w polu widzenia, można uprościć czynności złożone, takie jak montaż, konserwacja czy naprawy.

Przykładowo, na urządzeniu wyświetlane mogą być etykiety przedstawiające instrukcje dla serwisanta. Usprawnieniu też mogą ulec procesy produkcji i instalacji na liniach montażowych. Poprzez umożliwienie korzystania z rzeczywistości rozszerzonej przez techników, można ułatwić konserwację maszyn przez badanie podobne do prześwietlenia promieniami rentgenowskimi. Pozwala to, od razu zauważyć problem.

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna

    Połączenie unikalnej wiedzy specjalistycznej w zakresie wizualizacji komputerowej, rozpoznawania obiektów i innych technologii rzeczywistości rozszerzonej, a także kompetencji związanych z obsługą dokumentacji technicznej, pozwala zmienić sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do informacji podczas konserwacji i serwisowania.

    Rzeczywistość rozszerzona firmy Etteplan – więcej niż imponująca technologia

    Nasze rozwiązania wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, mogą służyć do celów szkoleń, rozwiązywania problemów, montażu czy konserwacji. Każde rozwiązanie jest dostosowywane do konkretnych potrzeb klientów i wewnętrznych interesariuszy. Etteplan korzysta z otwartej platformy, która jest kompatybilna z najpopularniejszymi obecnie „inteligentnymi” urządzeniami. Kierując obiektyw kamery urządzenia mobilnego w konkretne miejsce, użytkownik może zobaczyć żądaną trójwymiarową ilustrację, tekst lub animację. W ten sposób uzyskuje konkretne informacje w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

    Related content