Close

Rozwiązania programistyczne do dokumentacji technicznej

Firma Etteplan oferuje najbardziej zaawansowane narzędzia i technologie do skutecznego tworzenia, nadzorowania i publikowania informacji, a także dostarczania konkretnym użytkownikom końcowym odpowiednich treści we właściwym czasie.

Aby móc dostarczać usługi zarządzane na najwyższym możliwym poziomie, wykorzystujemy najbardziej zaawansowane narzędzia i technologie. Są one dostępne również w postaci wdrożeń oprogramowania.

HyperSTE

Oprogramowanie do sprawdzania treści pozwalające zadbać o odpowiednią jakość u źródła.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ W USŁUGACH

Dokumentacja techniczna

Rozwój produktu

Dokumentacja techniczna

  Uwalniamy klientów od ciężaru obsługi dokumentacji technicznej, dzięki czemu mogą skupić się na podstawowych aspektach swojej działalności. Wspieramy produkty klientów w całym cyklu życia, spełniając, a nawet wykraczając poza wszelkie potrzeby związane z dokumentacją techniczną. Dowiedz się więcej

Wizualizacja

Firma Etteplan oferuje zaawansowane metody wizualizacji, które pozwalają skutecznie prezentować informacje techniczne. Ilustracje i animacje pomagają różnym typom użytkowników końcowych lepiej zrozumieć instrukcje instalacji, użytkowania i konserwacji produktów. Firma Etteplan stosuje uproszczone ilustracje techniczne (ang. Simplified Technical Illustrations, STI) do tworzenia efektywnych kosztowo obrazów. W procesie tworzenia ilustracji i zarządzania nimi stosujemy metody upraszczania i porządkowania danych. Dowiedz się więcej

Simplified Technical English

Uproszczony techniczny język angielski (ang. Simplified Technical English, STE) porządkuje słownictwo i styl w celu poprawy spójności, wyeliminowania wieloznaczności i ograniczenia złożoności. Zapewnia też obiektywne kryteria kontroli jakości. Dowiedz się więcej

Druk na żądanie

Tworzenie dokumentacji to zazwyczaj jeden z największych wydatków ponoszonych przez organizacje. Zlecenie obsługi procesów biznesowych powiązanych z tworzeniem dokumentacji firmie Etteplan pozwala zmniejszyć koszty, jednocześnie poprawiając jakość. Dowiedz się więcej

Tłumaczenia

Firma Etteplan świadczy usługi tłumaczenia i lokalizacji od przeszło czterech dekad. Obsługujemy powyżej 50 języków i rozmaite branże, takie jak maszynowa, medyczna, lotnicza, obronna, produktów konsumenckich i wiele innych. Dowiedz się więcej

Obsługa posprzedażowa

Informacje o częściach zamiennych

Szybkie i łatwe zamawianie części zamiennych ma zasadniczy wpływ na optymalizację cyklu życia produktów i utrzymanie minimalnego czasu przestojów. Firma Etteplan to partner oferujący kompleksowe usługi wdrażania systemów katalogowania części zamiennych lub pełną obsługę katalogu części zamiennych. Dowiedz się więcej

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna

Rzeczywistość rozszerzona(ang. Augmented Reality, AR) to technologia pozwalająca nakładać na środowisko i znajdujące się w nim przedmioty treści multimedialne, takie jak animacje, obrazy, dźwięki, wideo czy dane GPS, korzystając z aplikacji na smartfony, tablety czy specjalne okulary.  Dowiedz się więcej

Informacje serwisowe

Zwiększ rentowność swojej działalności usługowej, dzięki rozwiązaniom Etteplan, które zapewniają użytkownikom końcowym odpowiednie informacje dostarczone wtedy, gdy są potrzebne. Dowiedz się więcej

Zarządzanie informacjami

Doradztwo

Odpowiednia strategia dotycząca treści istotnie wpływa na ogólną strategię przedsiębiorstwa, tak samo jak informacje stanowią ważny element produktu. Dowiedz się więcej

XML i Zasada pojedynczego źródła informacji

Zoptymalizuj ponowne wykorzystanie treści i korzystaj z różnych formatów publikacji w dowolnym języku. Dowiedz się więcej

Konwersja

Konwersja tysięcy stron do dowolnego formatu. Dowiedz się więcej

Rozwiązania programistyczne do dokumentacji technicznej

Firma Etteplan oferuje najbardziej zaawansowane narzędzia i technologie do skutecznego tworzenia, nadzorowania i publikowania informacji, a także dostarczania konkretnym użytkownikom końcowym odpowiednich treści we właściwym czasie.

Related content

Contact us
Tomasz Badowski
Tomasz Badowski
Sales Director, Software & Embedded Solutions
Business development